blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Statuut van het Koninkrijk

Jubileumcongres 65 jaar Statuut

Het Statuut is dit jaar 65 jaar jong. Om deze verjaardag te vieren en de samenwerkingskansen binnen het Koninkrijk te bevorderen organiseert InterExpo op 11 en 12 december het 30e jubileumcongres en handelsmissie in de diverse salons van Hotel Des Indes, in Den Haag. Tal van hoogwaardigheidsbekleders en prominenten uit het zakenleven hebben hun aanwezigheid reeds bevestigd.

read on…

Rijksuniversiteit Groningen biedt rapport ‘Het Koninkrijk tegen het licht’ aan

Er zijn grote verschillen in de manier waarop Nederland, Engeland, Frankrijk, en Denemarken de staatkundige betrekkingen met hun overzeese gebieden hebben vormgegeven. Doordat Nederland een Statuut voor het Koninkrijk kent, is ons land verder gegaan in het vastleggen daarvan dan andere landen. read on…

Symposium 60 jaar Statuut

door Fred de Haas; geïllustreerd met nieuw beeldend werk van Tirzo Martha

Onlangs, op 15 december, was ik aanwezig op een Symposium dat was georganiseerd door de Open Universiteit en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter herdenking van 60 jaar Statuut.

‘Steunend op eigen kracht doch met de wil elkander bij te staan’ gonsde het door mijn hoofd. Heeft het Koninkrijk toekomst en, zo ja, hoe zou de samenwerking binnen dat Koninkrijk zich in de toekomst voltrekken en welk gemeenschappelijk doel zou er kunnen worden gevonden? read on…

Aankondiging Symposium 60 Jaar Statuut

Een vooruitblik door de ogen van de volgende generatie constitutionalisten

Op 15 december a.s. bestaat het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden 60 jaar. In deze 60 jaar hebben de Koninkrijksrelaties veel goeds gebracht, maar ook voortdurend en in toenemende mate onder druk gestaan. Reden genoeg dus om terug te blikken, maar, vooral ook om vooruit te kijken. Heeft het Koninkrijk toekomst? En hoe zou die toekomst eruit zien? In het symposium wordt stilgestaan bij de vooruitblik door de ogen van een volgende generatie constitutionalisten. read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter