blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: St. Croix

Hernhutters in Suriname: Schaakstuk van de koloniale overheid?

Samenvatting van de lezing van Mr. A.M.S. Moeniralam op 3 september 2022 te Nijmegen

In Suriname is de Evangelische Broedergemeente het grootste Protestantse kerkgenootschap. De leden worden Hernhutters of Moravische broeders genoemd. Wereldwijd heeft de EBG in zeker 35 landen broedergemeenten met ongeveer 1 miljoen leden. In Nederland is de Broedergemeente vooral bekend geworden door het zendingswerk in Suriname. De EBG in Nederland heeft dan ook relatief veel aanhang onder Nederlanders van Surinaamse afkomst.

read on…

Denmark Gets First Public Statue of a Black Woman, a ‘Rebel Queen’

By Martin Selsoe Sorensen 

COPENHAGEN — The statue of the woman is nearly 23 feet tall. Her head is wrapped and she stares straight ahead while sitting barefoot, but regally, in a wide-backed chair, clutching a torch in one hand and a tool used to cut sugar cane in the other. read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter