blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Sjak Shie Peter

Surinaamse bevrijdingstheoloog

Bij Suriname denkt niemand direct aan bevrijdingstheologie. Maar Peter Sjak-Shie, (komende zomer alweer 10 jaar geleden overleden) mag toch zeker zo’n bevrijdingstheoloog genoemd worden. Hij heeft een stevig stempel gedrukt op de ontwikkeling van de Caraïbische theologie. read on…

Joop Vernooij – Peter Sjak Shie, de gratie van de stilte

Op 18 maart j.l. overleed Joop Vernooij, pater, zielzorger, kerkhistoricus. Enkele jaren geleden vroeg Walter Lotens hem een bijdrage te leveren aan het boek Engagement met of zonder God. Vernooij schreef een stuk over de Surinaamse theoloog Peter Tjak Shie. Uiteindelijk werd dat stuk, in samenspraak met de uitgever, niet gebruikt omdat het te specifiek Surinaams was. Lotens gebruikte een ander portret van hem dat hij maakte voor Omkijken naar een ‘revolutie’. Het ongepubliceerde stuk van Joop Vernooij, misschien een van zijn laatste teksten, wordt hier alsnog gepubliceerd, met dank aan Walter Lotens. read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter