blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Siwpersad Jozef

De zoektocht van een Hindoestaan naar het cultuureigene (4)

Vooral árya samáji hindoes kozen voor openbare scholen

door Bris Mahabier

23. Paters met kruis en Bijbel trotseerden modderige wegen

De Arya Samaj, in 1875 gesticht door Swami Dayanand Sarasvati, was een reformistische hindoebeweging uit Noord-India, toen nog Brits-Indië genoemd. Zij had veel aanhangers in onze regio, bv. in Magenta, Welgedacht C en Helena Christina. De Arya Samaj is anno 2023 nauwelijks reformistisch en activistisch te noemen.

read on…

Geschiedschrijving

door Peter Meel

Het beroep van historicus is niet beschermd. Iedereen mag zich uitgeven voor historicus of een ander met het etiket van historicus tooien. Om tot een zekere afbakening van de beroepsgroep te komen, is het in wetenschappelijke kringen gebruikelijk om onder historici alleen academisch opgeleide geschiedkundigen te verstaan. Erg veel lost dat niet op. Het helpt om evidente dilettanten van vakhistorici te scheiden, maar ook dan blijft er nog altijd een grijs gebied over. Er zijn immers talrijke academici met een andere disciplinaire achtergrond die over historische kennis en vaardigheden beschikken en actief hun partij meeblazen in historische debatten. Ook mensen die niet academisch zijn geschoold leveren niet zelden een aantoonbare bijdrage aan de historische kennisproductie.

read on…

Gij zijt blank en wij zijn zwart

Waarom ontvluchtten zo weinig slaven de plantages van Suriname, op zoek naar vrijheid? Wat waren de risico’s om te vluchten? Hoe komt het dat de slaven in de negentiende eeuw niet in staat waren de planters te overmeesteren, terwijl ze toch ruim in de meerderheid waren? En hoe komt het dat er zowel sprake was van hevig verzet als van uiterste gehoorzaamheid?

Een antwoord op deze vragen geeft wijlen dr. J.P. Siwpersad in Gij zijt blank en wij zijn zwart; Gedragspatronen in een slavenmaatschappij (Suriname, negentiende eeuw) . Deze omvangrijke studie biedt inzicht in verschillende aspecten van het gedrag van slaven die op de Surinaamse plantages Vossenburg (Commewijne), Catharina Sophia (Saramacca) en het grensdistrict Nickerie moesten werken. De auteur gaat onder meer in op trends in het slavengedrag, de aard en de omvang van de spanningen tussen de slaven en de meesters.

Gij zijt blank en wij zijn zwart is het tweede historische onderzoek van dr. Jozef Siwpersad. In 1979 promoveerde hij op zijn dissertatie De Nederlandse Regering en de Afschaffing van de Surinaamse slavernij (1833-1863) aan de Universiteit van Groningen. Na zijn promotie was hij vooral actief op het maatschappelijke en politieke vlak, zowel in Suriname als in Nederland.

265 pagina’s 145 x 207 mm ISBN 978-9090-2228-3-7 € 32,50

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter