blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Severing Ronnie

Twee congresbundels van FPI

De Fundashon pa Planifikashon di Idioma (FPI) bracht twee congresbundels uit onder redactie van Nicholas Faraclas, Ronnie Severing, Christa Weijer en Liesbeth Echteld.

Re-centering the ‘Islands in Between’
Re-thinking the languages, literatures and cultures of the Eastern Caribbean and the African diaspora. The contributions to this volume are updated versions of papers presented at the Eastern Caribbean Islands Cultures Conference (ECICC) held on the island of Curaçao in 2008. The ECICC 2008 call for papers invited researches to present results of their work on the languages, literatures, and cultures of the Eastern Caribbean, with the aim of eventually publishing a volume of conference presentations.

Leeward voices
Most of the contributions to this volume are updated versions of papers presented at the Eastern Caribbean Islands Cultures Conference (ECICC) held on the island of Curaçao in 2008. The ECICC 2008 call for papers invited researches to present results of their work with the aim of eventually publishing a new volume on the languages, literatures, and cultures of the Dutch Leeward Islands Aruba, Bonaire, and Curaçao, or the so-called ‘ABC’ Islands.

Inaugurele rede prof. Ronnie Severing

Het eerste full house in het auditorium van de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA) voor dit academisch jaar mocht er wezen. Ronald ‘Ronnie’ Esperano Severing (59) aanvaardde het ambt van ‘buitengewoon hoogleraar Taalverwerven, Taalleren en Taalonderwijzen in het bijzonder van het Papiamentu in een schoolse context’.

De Algemene Faculteit (AF) van de UNA schrijft meteen ook historie – niet eerder had een UNA-faculteit drie hoogleraren – met Wim Rutgers, Frank Martinus Arion en Severing voor respectievelijk Literatuur, Taalkunde en Taalleren. Martinus Arion wordt volgende maand geïnstalleerd. Op vrijdag 11 september was het ‘de avond van Severing’.

Rector magnificus ad interim Rupert Silberie roemde de komst van de hoogleraren aan zijn onderwijsinstelling omdat “zij de top vormen van het universitair gebeuren en de volwassenheid van zo’n instituut markeren. Benoemingen zoals deze van Severing vergroten de geloofwaardigheid van de universiteit.”
Silberie gaf aan dat professoren bij uitstek passen in het nieuwe elan dat de UNA zich wil aanmeten met bijzondere aandacht voor wetenschappelijk onderzoek, kwaliteitszorg en accreditatie. De rector voorziet dat juist de huidige UNA op uiteenlopende manieren kan profiteren van de persoonlijkheid, expertise en instelling van Severing, die hij zich herinnert als deeltijdsdocent van de Sociaal-Economische Faculteit die ‘zorgvuldig, flexibel en communicatief te werk ging. Een bruggenbouwer’.

Multitalent

AF-decaan Liesbeth Echteld en collega-hoogleraar Rutgers belichtten vanuit verschillende invalshoeken de academische vorming van Severing. Zijn wetenschappelijke interesse stoort zich niet aan grenzen of ‘muren’ die traditioneel zijn in het vakgebied. Bijzonder is verder dat talloze prijzen over een lange periode bewijzen dat menig jury Severing als beste onder zijn tijdgenoten vonden. Met zijn doctoraalscriptie won hij de eerste ABC-adviesprijs die in de Eerste Kamer werd uitgereikt; Fundashon pa Planifikashon di Idioma, die Severing leidt, heeft in tien jaar tijd vijfmaal de innovatietrofee gewonnen en eenmaal de innovatieprijs. De Ridder in de Orde van Oranje-Nassau heeft ook nog een Unesco-prijs onder de riem.

Severing zelf loodste zijn gehoor tijdens zijn inaugurele oratie Woorden en daden: Papiamentu in groeiend perspectief door de geschiedenis van het Papiamentu met aandacht voor de ‘ontdekking’ van die naam, onderzoeks- en wetenschappelijke aspecten van deze taal en mijlpalen die ‘van importantie’ zijn. Het officialiseren van Papiamentu naast de andere twee Koninkrijkstalen, het recent uitgebrachte Buki di Oro dat een eenduidige spelling bevordert waren hierbij lichtpunten. Severing wil zich inzetten om vooral daden voort te brengen in het voordeel van het Papiamentu.

Tegen het einde van zijn betoog viel de professor plotseling secondenlang stil. Hij kon met de grootste moeite zijn tranen bedwingen – greep daarvoor naar een glas water en keek twee keer schichtig van zijn papier naar het publiek en terug. De overrompelde zaal fixeerde hem ademloos. De professor had net gezegd dat “zijn ouders, die er nu niet meer zijn, waarschijnlijk trots zouden zijn geweest op hem als zij dit nog hadden mogen meemaken”. Hij had meer willen zeggen. Bijvoorbeeld over een zus die hij eveneens mist. Het werd de geleerde te veel. Hij bedankte dapper zijn gezin voor hun onafgebroken ondersteuning en sprak de traditionele slotwoorden ‘ik heb gezegd’ uit om een uitgerekt applaus te ontvangen

[Bron: Amigoe, 12-9-2009]

Masteropleiding Talen UNA gestart

Op dinsdagavond heeft de Antilliaanse minister van Onderwijs mw. Omayra Leeflang de nieuwe masteropleiding Talen van de Universiteit van de Nederlandse Antillen, gevetsigd op Curaçao, officieel geopend.

Minister Leeflang wees in haar openingswoord op het historisch belang van dit moment aangezien voor het eerst in de geschiedenis er een volledige eerstegraadsopleiding voor Talen wordt aangeboden op de Antillen. Zij benadrukte het feit dat alle aanwezigen, docenten en studenten geschiedenis schrijven door als eersten aan deze nieuwe opleiding deel te nemen.
Rector dr. Rupert Silberie gaf in het kort de ontwikkeling van de UNA aan en deelde trots mee dat na de Economische en Juridische Faculteit, de op één na jongste faculteit van de UNA, de Algemene Faculteit nu ook voor het eerst een masteropleiding zal verzorgen. Ook de Technische Faculteit is voornemens dat binnenkort te doen.

Na een introductie van mw. dr. Elisabeth Echteld, decaan van de Algemene Faculteit, die aangaf dat er al enkele jaren initiatieven waren om de masteropleiding op te starten, waarna het er nu dan van gekomen is dat de opleiding ook daadwerkelijk opstart, werd aan de aanwezige studenten en docenten informatie geboden over het collegejaar.

De hbo-masteropleiding stoelt in het eerstejaar op vijf verschillende pijlers:
1. Taalkunde prof. dr. Frank Martinus, 2. Literatuur prof. dr. Wim Rutgers 3. Taalverwerving prof. dr. Ronnie Severing
4. Specialisatie doeltaal docenten mw. drs. Lisette Agatha (ne), drs. Ithel Brute en drs. Eithel Martis (pa) en drs. Wernher Suares (en) 5. Vrije ruimte (vak buiten de Algemene Faculteit).

Voor elke periode zijn ook gastdocenten uit het buitenland uitgenodigd, zoals prof. Van Kempen, Prof. Paasman, Prof. Appel, Prof. Faraclas.

De masteropleiding talen HBO geeft bevoegdheid tot lesgeven in de hoogste klassen van het HAVO en VWO. Titel: Master of Education M.Ed. Papiamentu/ Nederlands / Engels. Hierna kan de masteropleiding WO worden gevolgd. Titel: Master of Arts (MA)

Voor meer informatie kan men zich wenden tot Drs. Ange Jessurun
Coördinator Master of Education, Papiamentu, Engels, Nederlands
Tel: 005999 – 6671349
Email: angejessurun@hotmail.com

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter