blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Severing Ronnie

Aanbieding Vogelvlucht van Giselle Ecury

Op vrijdag 26 november werd in het Curaçaohuis in Den Haag, ter afsluiting van een door de Vereniging Antilliaans Netwerk georganiseerde avond over o.a. de plannen van de nieuwe regering van Curaçao, het eerste exemplaar van de dichtbundel Vogelvlucht door de dichteres Giselle Ecury overhandigd aan de Gevolmachtigde Minister van het land Curaçao, de heer Osepa, en aan Roos Leerdam-Bulo, vicevoorzitter van Vereniging Antilliaans Netwerk . Het omslag van de bundel wordt gesierd door het schilderij The Birds van Edgar Cairo uit 1990.Hieronder volgt de tekst die Giselle Ecury bij deze gelegenheid uitsprak.

Zeer geachte aanwezigen – en in het bijzonder richt ik me dan tot Zijne Excellentie de Gevolmachtigde Minister van Curaçao, de heer Osepa, en Zijne Excellentie de Gevolmachtigde Minister van Aruba en zijn echtgenote, de heer en mevrouw Abath – wij hebben elkaar vandaag al eerder gezien – ik ben op deze dag gewoon een beetje aan het island hoppen. Graag richt ik me eveneens tot de leden van het Bestuur van de Vereniging Antilliaans Netwerk en tot de heer Franc Knipscheer, uitgever van vele boeken die geschreven zijn door mensen, afkomstig uit het Caribisch Gebied, onder wie ik me mag scharen.

Het is voor mij dan ook echt een eer en een groot genoegen, dat ik hier vandaag mag staan. Ik hecht er waarde aan dat ik mij op grond van mijn komaf mag bevinden in uw aller gezelschap, vanavond hier, op een geliefd stukje grondgebied van dushi Kòrsou – het Curaçaohuis.
Ik wil iedereen van het Curaçaohuis dan ook hartelijk bedanken voor de gastvrijheid, die we hier met regelmaat mogen genieten.

Ik dank het bestuur van de Vereniging Antilliaans Netwerk, dat ik de gelegenheid kreeg om vanavond in uw bijzijn mijn laatst uitgekomen boek te mogen overhandigen aan onze gastheer, Zijne Excellentie de heer Osepa. Na de roman Glas in lood is dat een dichtbundel: Vogelvlucht. Zojuist heb ik geboeid naar uw voordracht geluisterd en ik dacht steeds: Meneer Osepa, u schrijft geschiedenis. Ik schrijf ook, maar… het zijn slechts gedichten en zelfverzonnen geschiedenissen.

Zo bevat Vogelvlucht poëzie, die misschien niet direct gerelateerd is aan het Caribisch Gebied, aan mijn geboorteland Aruba, aan de geboortegrond van mijn grootmoeder, Ana Ernst, die daar, op haar geboorte-eiland Curaçao het leven schonk aan mijn vader.
Misschien is het leuk u daarover nog iets te vertellen. Het is dankzij mijn legendarische tante, Nydia Ecury, bij wie ik sinds 1987 zo’n beetje elk jaar logeerde, dat ik in dat geboortehuis van mijn vader gestaan heb. Zij nam me een keer mee naar Otrabanda, waar de boel volop gerestaureerd werd. Ze maakte grapjes met de werklui en kreeg het voor elkaar, dat wij zonder helm over hopen cement mochten springen en losliggende stenen om terecht te komen in het voormalige woonhuis van de familie, waar mijn grootmoeder was opgevoed. Dat werd het geboortehuis van haar oudste kind, mijn vader, in november 1911. Het is het hoofdgebouw geworden van wat nu het Slavernij Museum is. Hij heeft daar maar heel even gewoond, want mijn oma nam hem vrijwel direct mee terug naar Aruba. Toevallig is het huis, waar hij vervolgens zijn jeugd heeft doorgebracht, ook een museum geworden, het Archeologisch Museum aan de Schelpstraat op Aruba.

Terug naar Vogelvlucht. De kritische lezer zal er toch uit kunnen halen, dat die relatie met dit mooie eilandengebied er wel degelijk is. In mijn poëzie vind je altijd de elementen terug die juist voor ons herkenbaar zijn: wind, zon, wolkenluchten, water en de zee. Ook de liefde in vele facetten komt aan bod, het rouwen om de dood van dierbaren, boosheid, heimwee en teleurstelling. Het verbindt ons, wereldburgers, met wie ik mij ook verankerd weet. Het maakt Vogelvlucht universeel, zoals de vlucht van vogels waar ook ter wereld nu eenmaal altijd is.

waarom vogel vlucht?
misschien voor jou – voor mij
gedragen op dons door de wind

wacht

ik laat je vrij
tot ik je weer vind
ver, ver weg in de lucht
jij en ik samen wij
vogels, ja toch op de vlucht!

Het boek is opgedragen aan iedereen met wie ik vloog en vlieg, voor wie ik vlucht of niet – juist niet! Ik vraag de heer Osepa nu naar voren te komen, want op dit moment bent u het, met wie ik vliegen mag en voor wie ik niet vlucht.

Graag lees ik u een van mijn zee-gedichten voor. Den Haag ligt aan de kust, maar ook mijn woonplaats, Schoorl. Ik mag graag uitkijken over het water, dat – hoe dan ook – mijn huidige vaderland verbindt met mijn geboortegrond.

dag zee
dag zee in al je facetten
rollend over het strand
schuimend je water
schuivend het zand
en drifthout, verweekt en verbleekt

zout – in kristallen – reflecteert:
diamant
je kietelt de kust,
kruipt op haar schoot
onder luchten van lood
schept schelpen gekarteld als kant

wind speelt het spel mee
duikelt van het duin
botst met jou, zee
je smeekt, streelt en struikelt,
likt gulzig het land

dag zee, soms onbehouwen
soms niet te vertrouwen
behalve
als het avondlicht brandt
dan dompel je altijd vlak voor het donker
de zon vlammend onder
dan neem je de dag in je hand

Met veel plezier zou ik nu nog iemand naar voren willen roepen – een stille kracht, onopvallend, iemand die hard werkt achter de schermen van een Vereniging die wij allen een warm hart toedragen, onze Vereniging Antilliaans Netwerk.
Ik zou graag als dank voor het feit, dat alles voor ons, de gewone leden, altijd loopt als een geoliede machine mevrouw Roos Leerdam eveneens een exemplaar willen overhandigen. Lieve Roos, heel veel dank voor je tomeloze inzet voor ons allen.

[De officiële presentatie van Vogelvlucht zal plaatsvinden in het Arubahuis in januari 2011.].

Giselle Ecury, derde van rechts, tijdens het festival Winternachten 2007, met v.l.n.r. Ronnie Severing, Elisabeth Leijnse, Michiel van Kempen, een vooralsnog ongeïdentificeerde dame en Han van der Vorst. Foto: Ober.

Twee congresbundels van FPI

De Fundashon pa Planifikashon di Idioma (FPI) bracht twee congresbundels uit onder redactie van Nicholas Faraclas, Ronnie Severing, Christa Weijer en Liesbeth Echteld.

Re-centering the ‘Islands in Between’
Re-thinking the languages, literatures and cultures of the Eastern Caribbean and the African diaspora. The contributions to this volume are updated versions of papers presented at the Eastern Caribbean Islands Cultures Conference (ECICC) held on the island of Curaçao in 2008. The ECICC 2008 call for papers invited researches to present results of their work on the languages, literatures, and cultures of the Eastern Caribbean, with the aim of eventually publishing a volume of conference presentations.

Leeward voices
Most of the contributions to this volume are updated versions of papers presented at the Eastern Caribbean Islands Cultures Conference (ECICC) held on the island of Curaçao in 2008. The ECICC 2008 call for papers invited researches to present results of their work with the aim of eventually publishing a new volume on the languages, literatures, and cultures of the Dutch Leeward Islands Aruba, Bonaire, and Curaçao, or the so-called ‘ABC’ Islands.

Inaugurele rede prof. Ronnie Severing

Het eerste full house in het auditorium van de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA) voor dit academisch jaar mocht er wezen. Ronald ‘Ronnie’ Esperano Severing (59) aanvaardde het ambt van ‘buitengewoon hoogleraar Taalverwerven, Taalleren en Taalonderwijzen in het bijzonder van het Papiamentu in een schoolse context’.
.

Prof. dr Ronnie Severing

Foto: Michiel van Kempen

De Algemene Faculteit (AF) van de UNA schrijft meteen ook historie – niet eerder had een UNA-faculteit drie hoogleraren – met Wim Rutgers, Frank Martinus Arion en Severing voor respectievelijk Literatuur, Taalkunde en Taalleren. Martinus Arion wordt volgende maand geïnstalleerd. Op vrijdag 11 september was het ‘de avond van Severing’.

Rector magnificus ad interim Rupert Silberie roemde de komst van de hoogleraren aan zijn onderwijsinstelling omdat “zij de top vormen van het universitair gebeuren en de volwassenheid van zo’n instituut markeren. Benoemingen zoals deze van Severing vergroten de geloofwaardigheid van de universiteit.”
Silberie gaf aan dat professoren bij uitstek passen in het nieuwe elan dat de UNA zich wil aanmeten met bijzondere aandacht voor wetenschappelijk onderzoek, kwaliteitszorg en accreditatie. De rector voorziet dat juist de huidige UNA op uiteenlopende manieren kan profiteren van de persoonlijkheid, expertise en instelling van Severing, die hij zich herinnert als deeltijdsdocent van de Sociaal-Economische Faculteit die ‘zorgvuldig, flexibel en communicatief te werk ging. Een bruggenbouwer’.

Multitalent

AF-decaan Liesbeth Echteld en collega-hoogleraar Rutgers belichtten vanuit verschillende invalshoeken de academische vorming van Severing. Zijn wetenschappelijke interesse stoort zich niet aan grenzen of ‘muren’ die traditioneel zijn in het vakgebied. Bijzonder is verder dat talloze prijzen over een lange periode bewijzen dat menig jury Severing als beste onder zijn tijdgenoten vonden. Met zijn doctoraalscriptie won hij de eerste ABC-adviesprijs die in de Eerste Kamer werd uitgereikt; Fundashon pa Planifikashon di Idioma, die Severing leidt, heeft in tien jaar tijd vijfmaal de innovatietrofee gewonnen en eenmaal de innovatieprijs. De Ridder in de Orde van Oranje-Nassau heeft ook nog een Unesco-prijs onder de riem.

Severing zelf loodste zijn gehoor tijdens zijn inaugurele oratie Woorden en daden: Papiamentu in groeiend perspectief door de geschiedenis van het Papiamentu met aandacht voor de ‘ontdekking’ van die naam, onderzoeks- en wetenschappelijke aspecten van deze taal en mijlpalen die ‘van importantie’ zijn. Het officialiseren van Papiamentu naast de andere twee Koninkrijkstalen, het recent uitgebrachte Buki di Oro dat een eenduidige spelling bevordert waren hierbij lichtpunten. Severing wil zich inzetten om vooral daden voort te brengen in het voordeel van het Papiamentu.

Tegen het einde van zijn betoog viel de professor plotseling secondenlang stil. Hij kon met de grootste moeite zijn tranen bedwingen – greep daarvoor naar een glas water en keek twee keer schichtig van zijn papier naar het publiek en terug. De overrompelde zaal fixeerde hem ademloos. De professor had net gezegd dat “zijn ouders, die er nu niet meer zijn, waarschijnlijk trots zouden zijn geweest op hem als zij dit nog hadden mogen meemaken”. Hij had meer willen zeggen. Bijvoorbeeld over een zus die hij eveneens mist. Het werd de geleerde te veel. Hij bedankte dapper zijn gezin voor hun onafgebroken ondersteuning en sprak de traditionele slotwoorden ‘ik heb gezegd’ uit om een uitgerekt applaus te ontvangen

[Bron: Amigoe, 12-9-2009]

Masteropleiding Talen UNA gestart

Op dinsdagavond heeft de Antilliaanse minister van Onderwijs mw. Omayra Leeflang de nieuwe masteropleiding Talen van de Universiteit van de Nederlandse Antillen, gevetsigd op Curaçao, officieel geopend.

V.l.n.r. prof. dr. Frank Martinus, minister Omayra Leeflang, rector dr. Rupert Silberie, prof. dr. Ronnie Severing met achterin een blik op de aanwezige studenten en het personeel.

.
Minister Leeflang wees in haar openingswoord op het historisch belang van dit moment aangezien voor het eerst in de geschiedenis er een volledige eerstegraadsopleiding voor Talen wordt aangeboden op de Antillen. Zij benadrukte het feit dat alle aanwezigen, docenten en studenten geschiedenis schrijven door als eersten aan deze nieuwe opleiding deel te nemen.
Rector dr. Rupert Silberie gaf in het kort de ontwikkeling van de UNA aan en deelde trots mee dat na de Economische en Juridische Faculteit, de op één na jongste faculteit van de UNA, de Algemene Faculteit nu ook voor het eerst een masteropleiding zal verzorgen. Ook de Technische Faculteit is voornemens dat binnenkort te doen.

Dr. Elisabeth Echteld, decaan van de Algemene Faculteit

Na een introductie van mw. dr. Elisabeth Echteld, decaan van de Algemene Faculteit, die aangaf dat er al enkele jaren initiatieven waren om de masteropleiding op te starten, waarna het er nu dan van gekomen is dat de opleiding ook daadwerkelijk opstart, werd aan de aanwezige studenten en docenten informatie geboden over het collegejaar.

De hbo-masteropleiding stoelt in het eerstejaar op vijf verschillende pijlers:
1. Taalkunde prof. dr. Frank Martinus, 2. Literatuur prof. dr. Wim Rutgers 3. Taalverwerving prof. dr. Ronnie Severing
4. Specialisatie doeltaal docenten mw. drs. Lisette Agatha (ne), drs. Ithel Brute en drs. Eithel Martis (pa) en drs. Wernher Suares (en) 5. Vrije ruimte (vak buiten de Algemene Faculteit).

Voor elke periode zijn ook gastdocenten uit het buitenland uitgenodigd, zoals prof. Van Kempen, Prof. Paasman, Prof. Appel, Prof. Faraclas.

De masteropleiding talen HBO geeft bevoegdheid tot lesgeven in de hoogste klassen van het HAVO en VWO. Titel: Master of Education M.Ed. Papiamentu/ Nederlands / Engels. Hierna kan de masteropleiding WO worden gevolgd. Titel: Master of Arts (MA)

Voor meer informatie kan men zich wenden tot Drs. Ange Jessurun
Coördinator Master of Education, Papiamentu, Engels, Nederlands
Tel: 005999 – 6671349
Email: angejessurun@hotmail.com

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter