blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Schreuder Esther

Tonia, model en activiste vanaf 17 oktober in Singer Laren

Ze was een bekend kunstenaarsmodel en een belangrijk activiste. Zo poseerde ze voor minstens 12 kunstwerken van Jan Sluijters en was ze de hartsvriendin van Piet Mondriaan. Daarnaast werd ze als eerste en enige vrouw van kleur in Amsterdam verkozen tot voorzitster van de vakbond voor dienstboden. Ook streed ze voor vrouwenrechten en algemeen kiesrecht. We hebben het over de veelzijdige Tonia Stieltjes. Vanaf 17 oktober wordt Tonia geëerd met een expositie in de Nardinc Galerij van Singer Laren.

read on…

De beknelling van Nola Hatterman en de Surinaamse School

door Michiel van Kempen

Een drama overkwam de unieke collectie die onder de naam Surinaamse School nu bijeen is gebracht in het Stedelijk Museum Amsterdam: na drie dagen gingen de deuren op slot vanwege covid-19. Nu de expositie weer publiek toelaat, kan die nog een kleine maand worden bekeken: 11 juli sluit de tentoonstelling alweer. Terugkijken kan niet, want er is geen catalogus bij de tentoonstelling. Wat een gemiste kans! Er is dan wel weer een prachtig boek verschenen over een van de kernfiguren van de expo: Nola Hatterman; geen kunst zonder kunnen.

read on…

Afrikaanse bedienden aan het Haagse hof

Met de nieuwe tentoonstelling Afrikaanse bedienden aan het Haagse hof vertelt het Haags Historisch Museum van 21 september 2017 t/m 28 januari 2018 het levensverhaal van Willem Frederik Cupido, Guan Anthony Sideron en andere van oorsprong Afrikaanse bedienden, die in de achttiende eeuw in slavernij aan Europese hoven werden geschonken. read on…

Zwart Nederland. Tweedaags symposium/festival

Zaterdag 8 en zondag 9 oktober 2016

Nederland kent in 2016 een hernieuwde interesse in kwesties rondom zwarte identiteit, Nederlands burgerschap en representatie. De discussies hierover zijn voor veel Nederlanders nieuw, met name op het moment dat er een link gelegd wordt met vier eeuwen koloniale geschiedenis. Toch kennen we in Nederland al ruim vijf eeuwen zwarte aanwezigheid. read on…

Wie weet er meer over het leven van Susanna Dumion?

Susanna Dumion: Geboren in Paramaribo 1713, gestorven in Haarlem in 1818.

Anoniem Portret van Susanna Dumion 1813 Krijttekening rood/zwart, 23,4 x 18,3 cm Teylers Museum, Haarlem.

Honderd jaar is de kleine zwarte dame op dit portret. Ze heeft een opvallende hoed op, zit in een leunstoel en is speciaal voor de gelegenheid in het wit gekleed. Honderd jaar is ook nu nog zeer bijzonder en een reden voor extra aandacht en feest. Rond 1800 was het helemaal ongewoon en verzamelde men afbeeldingen van honderdjarigen. Deze tekening komt uit de collectie van de geschiedkundige en verzamelaar Adriaan van der Willigen.
Behalve voor de verjaring van een honderdjarige was er in de achttiende en negentiende eeuw ook veel aandacht voor diens overlijden. Dit haalde meestal de krant, waarbij soms het ziekbed uitvoerig werd beschreven. Susanna Dumions overlijden werd ook in de krant gepubliceerd en daarom is nu bekend hoe ze heette, waar ze geboren was en waar ze in 1818 stierf.
De Kunst en Letterbode meldde: ‘Haarlem, Op den 12den November overleed alhier in den hoogen ouderdom van 105 jaren, Suzanna Dumion, in de Kolonie Suriname geboren.’ In haar overlijdensakte staat verder vermeld dat Dumion in de Kleine Houtstraat woonde, geen beroep had en ongehuwd was. Verdere gegevens over haar zijn tot nu toe nog niet boven water gekomen. De kunstenaar van dit portret is onbekend.
Rond 1800 waren portretten van honderdjarigen een Haarlems genre geworden, en de kunstenaars die zich er op toelegden, waren Taco Jelgersma 1702 –1795, Cornelis van Noorde 1731 –1795, Wybrand Hendriks 1744 –1831, Hermanus van Brussel 1763 –1815, Hendrik Schwegman 1761 –1816 en Abraham Vallenduuk 1723? –1788?.

Zie voor literatuur en voetnoten de tentoonstellingscatalogus Black is beautiful, Rubens tot Dumas(2008)
Contact: estherschreuderwebsite@gmail.com of haar website.

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter