blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Schmidt Annie M.G.

Herinneringen aan tante Nydia

door Kari van der Heide

‘Shete bintisinku’, zegt de meneer van de creoolse supermarkt tegen de oude Curaçaose man voor me. Voor eilandskinderen is Papiaments horen in Nederland als vers gebakken croissantjes ruiken voor polderkinderen in een supermarkt. We kijken gelijk op en zoeken alert in het rond tot we de bron hebben gevonden. Ik houd de deur open voor de man en zeg ‘Pasa un bon dia, mener’. Hij wuift en schuifelt naar buiten de Hollandse kou in. Mij trekt hij direct naar Curaçao, naar tante Nydia. Ik hoor haar stem.

read on…

Annie M.G. Schmidts Jip en Janneke waren al ‘rol-bevestigend’

door Elma Drayer


Weer is er een naam toegevoegd aan de lange lijst van dubieuze auteurs. De Britse schrijfster Enid Blyton (1897-1968) verdiende volgens een adviescommissie van de Royal Mint geen ter harer ere geslagen muntstuk omdat haar boeken ‘racistisch, seksistisch en homofoob’ zouden zijn.

read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter