blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Schabel pater

Een scheldende Jezuïet op Curaçao

door Joop Vernooij

Er is vorig jaar een publicatie verschenen van de Universiteit van Curaçao en de Fundashon pa Planifikashon di Idioma over een deel van een verslag en een deel van het dagboek (1704-1713) van de pater jezuïet Schabel. Het gaat om een Verslag van de nieuwe missie op de eilanden Curaçao, Bonaire en Aruba van 1705 en het Dagboek van 1707-1708. Beide geschriften zijn in het Latijn en zijn nu zorgvuldig vertaald en van noten voorzien. De redactie en begeleiding was in handen van professor Literatuurwetenschap en Literatuurgeschiedenis aan de University of Curaçao Wim Rutgers, ook in Suriname bekend en geïnteresseerd in de Surinaamse literatuur. In 2001 publiceerde hij een monumentaal werk Tropentaal. 200 jaar Antilliaanse vertelkunst (Contact, Amsterdam/ Antwerpen). read on…

Een speurtocht naar vroege bewijzen van het Papiaments (2)

Van taal van het land naar landstaal

 

door Wim Rutgers

 

Koloniale passanten over het Papiaments; ‘important, though often hostile’
Toen pater Michael Joannes Alexius Schabel S.J. in zijn ‘verslag’ van 1705 als eerste tot nu toe bekende over het Papiaments schreef, was het eiland Curaçao al multilinguaal. De taalsituatie was begin 18e eeuw zelfs gecompliceerd. Pater Victor de Dôle preekte in het Frans. De Joden hadden hun eigen taal Portugees. De protestanten het Nederlands. Schabel preekte nagenoeg steeds in het Spaans met enkele keren op verzoek in het Nederlands. read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter