blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Sanctis Rita

Graag een keuze voor leven

door Joop Vernooij

De titel van het proefschrift van Rita (Dona) Sanctis is A Quest for Life and Transformative Resistance: An Explorative Study on Religious and Philosophical Resources of Resistance to Female Foeticide and Infanticide in India (Verlangend op zoek naar leven en transformatief verzet. Een verkennend onderzoek naar de religieuze en filosofische bronnen van verzet tegen het opzettelijk doden van vrouwelijke foetussen en van meisjes in India). read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter