blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Saint Vincent and the Grenadines

Indianen in het Wilde Spaanse Westen (5 en slot)

Indiaanse slavernij, weerstand, kolonisatie en missie in de Cariben

door Fred de Haas

Indianen waren ook maar gewone mensen

De bedoeling van dit artikel was om het treurige lot te belichten van Indiaanse volken die door de omvang van de Arabische en Afrikaanse slavernij en de aandacht die daarop was gericht bijna als onopvallende voetnoot in de marge van de bewuste geschiedenis terecht zijn gekomen. Ik heb geprobeerd te schetsen hoe zij ten tijde van Columbus te lijden hebben gehad van de sinistere macht van het Vaticaan en de Spaanse ontdekkings- en veroveringsdrift. Daarbij is ook enigszins begrip getoond voor de Spaanse Kroon die door het vaststellen van allerlei verordeningen, geboden en verboden serieuze pogingen heeft aangewend om het lot van de inheemse bevolking te verzachten en daarbij te maken had met de nietsontziende ambitie van de individuele kolonisator.

De inheemse bevolking liep in dit betoog  een grote kans om zonder veel nuances en bijna als een abstracte categorie te worden neergezet, terwijl ze in feite lichamelijk zijn bezweken onder het geweld van de Spaanse legers.

read on…

Children of the Ash

ST. MARTIN, Caribbean (July 28, 2022)—It’s already being called a combustible poetry collection, Children of the Ash by N.C. Marks comes home to St. Vincent on Friday, July 29, 2022.

read on…

Ook Suriname kan last krijgen van de vulkaanuitbarsting

De vulkaanuitbarsting op St.Vincent & the Grenadines kan mogelijk impact hebben op Suriname. Het ministerie van Volksgezondheid meldt dat volgens het wetenschappelijk team van het Seismic Research Center van de University of the West Indies op Trinidad & Tobago, bestaat er grote onzekerheid over de duur van de gebeurtenis, aangezien niet al het vulkanische materiaal verdreven is. Dit kan leiden tot een aanzienlijke toename van de concentraties van gassen en asdeeltjes in de atmosfeer van de Atlantische Oceaan.

read on…

St. Vincent: Nog een explosie van vulkaan La Soufrière

Bij de vulkaan La Soufrière op St. Vincent is er weer een explosie geweest, waarbij er sprake is van stroomuitval en watertoevoer. La Soufrière barstte vrijdag voor het eerst uit, bedekte het eiland met een laag as en dwong ongeveer 16.000 mensen hun huizen te evacueren.

read on…

How to Stay in David Bowie’s Caribbean Villa

He was one of the world’s greatest musicians. And while the late David Bowie was known for many things, less well known was his love affair with the Caribbean island of Mustique in the Grenadines, where he built the Balinese-style Mandalay. And now you can rent it. read on…

Seven Small Caribbean Islands You Should Visit

by Sarah Greaves-Gabbadon

Out of the way and sometimes challenging to reach, the Caribbean’s smaller isles are often overlooked. But here are seven gems that we consider to be desirable as they are diminutive, and well worth that extra flight or ferry ride.

 

nevis (1)

 

Nevis
There’s something magical about St. Kitts’ sister island. It might be something in the calm warm water or it could be the magnetic pull of Mount Nevis, the volcanic peak in the center of the 10-square-mile island. Whatever it is, this gem is a must-visit. read on…

Caricom eist vergoeding slavernij

Paramaribo – De Caricom staatshoofden eisen compensatie voor de schade die aangericht is tijdens de slavernijperiode. Vanwege het slavernijverleden in Suriname willen ze ook Nederland aansprakelijk stellen. Het is voor het eerst dat zo’n grote groep landen herstelbetalingen eist van hun voormalige kolonisators. De landen richten de eis ook tot Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje, Portugal, Noorwegen, Zweden en Denemarken. De Caricom is vandaag bijeen in Saint Vincent en de Grenadines om te praten over een plan met tien eisen.

read on…

Caribisch benefietconcert: “V for Saint Vincent”

De Caribische eilanden Saint Vincent en Grenadines, Saint Lucia en Dominica zijn tijdens de kerstdagen getroffen door zwaar noodweer. Er vielen 23 doden, honderden huizen zijn verwoest en de infrastructuur is zwaar ontwricht. Tim Wes, Denise Jannah, Lou Prince, Monique Duurvoort, Paulette Smit en diverse andere artiesten geven op zondag 16 februari om 15:00 een benefiet-optreden in de Rotterdamse Schouwburg. De opbrengst van het concert gaat naar het Rode Kruis Saint Vincent. Zij vangen de slachtoffers op en helpen met de wederopbouw van het eiland.
Gerda Havertong presenteert een gevarieerd programma, met sax rising star Tim Wes, the queen of jazz Denise Jannah, Evita Tjon A Ten, Lou Prince, R&B sensatie Lucid, rappers Aimé Cain en MaxiMilli, een choreografie van Monique Duurvoort, a tribute to Derek Walcott met John Leerdam, sopraan Sae Jeong Kim & pianist John Bakker, actrice Paulette Smit & friends, jazz door Blackout Orchestra en het swingende Dutch Caribbean Groove Orchestra.
Opbrengst naar Rode Kruis Saint Vincent
Lions Club Rotterdam West organiseert dit benefietconcert. Alle artiesten treden belangeloos op. De opbrengst wordt door de Lions gedoneerd aan het Rode Kruis van Saint Vincent. Zij werken hierin samen met de Lions Club op Saint Vincent.
 Zondag 16 februari 2014, 15:00-18:00 uur
Rotterdamse Schouwburg, Kleine Zaal kaarten € 25
Kaartverkoop en donaties
Kaarten voor het benefietconcert kosten € 25 en zijn verkrijgbaar via de Rotterdamse Schouwburg (klik hier) of bel via telefoon 010-4118110).
Mensen die niet in de gelegenheid zijn het benefietconcert bij te wonen, kunnen een donatie storten op de rekening van Stichting Activiteiten Lions Club Rotterdam West, NL18INGB0005588545, onder vermelding van “V for Saint Vincent”.
Informatie
Voor informatie over het programma, nieuws over de hulpacties op Saint Vincent en de andere door het noodweer getroffen eilanden, zie Facebook.com/LionsClubRotterdamWest.
Of bel met de contactpersonen: Artwell Cain 0623237967 of Wim Reijnierse 0640555887.
Of stuur een email naar: Rotterdam.west@lions.nl.

Trommelgeesten (9)

door Fred de Haas
 
Centraal Amerika
Aan de Caribische kust van Honduras, Belice, Guatemala en Nicaragua woont een volk van ongeveer 600.000 mensen dat zichzelf in de eigen inheemse taal ‘Garífuna’ noemen (met de klemtoon op de i) en door het Britse koloniale bestuur werden aangeduid als ‘Black Caribs’.
Deze Black Caribs zijn een volk dat op het eiland St Vincent is ontstaan uit de vermenging van Indiaanse Cariben en Arowakken met Afrikanen die waren gevlucht van andere eilanden.
Er is ook een verhaal dat vertelt van een schipbreuk van een slavenschip uit Nigeria voor de kust van St. Vincent in 1635. De slaven ontsnapten en werden door de inheemse bevolking opgevangen.
De Britten deporteerden meer dan 5000 ‘Black Caribs’ (die als een ernstige bedreiging werden gezien) naar het eiland Roatán vóór de kust van Honduras. Later kregen zij toestemming van de Spaanse autoriteiten in Honduras om zich op het vasteland te vestigen. Zij spreken varianten van een mix van Caribisch en Arowak. Ook spreken ze Spaans en sommigen Engels. Hun cultuur is beschermd door de UNESCO. Hun muziek en dans heet Punta (een heupdans) en wie hiermee kennis wil maken kan gaan naar You Tube en zoeken naar ‘Kazzabe, the best from Honduras’. Daar kunnen ze op Curaçao nog wat van leren!
Hoewel de Black Caribs katholiek zijn hangen ze ook een godsdienst aan die bekende Afrikaanse, Indiaanse en Europees Christelijke elementen in zich draagt. De Garífuna denken dat een mens meerdere zielen heeft en ze geloven in bos- en watergeesten.
Zij vereren de voorouders en houden, net als in het Caribisch gebied en Latijns-Amerika dodenwakes van 3, 7 of 9 dagen na de begrafenis. In de laatste nacht nemen ze afscheid van de geest van de overledene. Tijdens feesten voor de voorouders raken de mediums (jonge meisjes) in trance en dansen op het ritme van trommels. Soms rennen ze in hun bezetenheid naar zee, klimmen op het dak van het huis of in een boom. De geest van de voorouder zit in het medium dat heel sensueel danst en daardoor ook allerlei frustraties kwijtraakt. Niemand neemt hen dat kwalijk want in trance is niemand meer persoonlijk verantwoordelijk voor zijn/haar daden.
Tijdens de uitvoering van de rituelen wordt er ook gebruik gemaakt van kaarsen, wierook en het kruis. Een aardig overzicht over de Garífuna cultuur is te zien op YouTube / ‘The Garífuna Heritage Pt. 1’(and 2).
‘Hekserij’ / ‘Brujería’
Voordat we komen te spreken over Curaçao is het zinvol om enige woorden te wijden aan het fenomeen ‘hekserij’ of ‘brujería’ in het algemeen en tegelijk een poging wagen om wat misverstanden uit de weg te ruimen.
Het geloof aan heksen was wijdverbreid in het Europa van de 15e eeuw. Terwijl in vroeger tijden ‘magiërs’ altijd (machtige) mannen waren, ging men heksen langzamerhand steeds meer associëren met vrouwen die een verbond met de duivel sloten om kwaadaardige dingen te kunnen doen. In de Spaanstalige gebieden verschoof het accent van de ‘Brujo’ naar de ‘Bruja’, het woord dat in het Papiaments de term ‘Brua’ heeft opgeleverd. Slechts enkele jaren voordat Columbus de Nieuwe Wereld zou ontdekken was er in Europa een boek verschenen met de titel Malleus Maleficarum (de Heksenhamer) dat nauwkeurig beschreef hoe je heksen kon herkennen. Grote delen uit dit boek kunt u op het Internet lezen.
‘Hekserij’ en ‘Brujería’ bleven eeuwenlang omgeven met een waas van geheimzinnigheid en  boosaardigheid, een reputatie die niet verdiend was. Hoewel ook in onze tijd mensen uit misplaatste angst en onwetendheid liever niet of fluisterend spreken over ‘brujería’ moet toch het hardnekkige misverstand uit de weg worden geruimd dat brujos zich alleen maar bezig zouden houden met boosaardige zaken. De meeste ‘brujas’ en brujos’ (tegenwoordig zijn het zowel mannen als vrouwen) zijn een soort volksgenezers die over bepaalde gaven menen te beschikken waardoor ze in contact zouden komen met ‘geesten’ die hen helpen problemen op te lossen van mensen die om hulp bij hen aankloppen. Dat er onder de brujos en brujas malafide mensen zitten is duidelijk. Die vind je overal. Maar de meesten zullen ongetwijfeld te goeder trouw zijn.
De ‘brujería’ is in hoge mate beïnvloed door het Spiritisme, een beweging die opkwam in het begin van de 19e eeuw en waarvan Allan Kardec (pseudoniem voor de Fransman Léon Rivail, 1804-1869) de vader was. Het Spiritisme gelooft niet in een hemel of een hel. De gevolgen van wat we als mensen fout of goed doen zien we terug in volgende reïncarnaties. We hebben meerdere levens op aarde en we zijn op de wereld om onszelf te vervolmaken. Er is een God en we hebben een onsterfelijke ziel. Figuren als Christus zijn een soort afsplitsingen van God die navolging verdienen. Ook zegt het Spiritisme dat iedereen in contact kan komen met geesten.
Die opvattingen vinden ook we terug in de ‘Brujería’. Ze sluiten in menig opzicht aan bij de geestelijke bagage die de Afrikanen hadden meegenomen naar de Nieuwe Wereld en bij het geloof van de Indianen, de oorspronkelijke bewoners van de Amerika’s.
Omdat de ‘brujería’ in de 20e eeuw een slechte reputatie kreeg heeft het Spiritisme zich hiervan gedistantieerd om moeilijkheden met de autoriteiten te vermijden. Zo verscheen er in 1954 in Puerto Rico een boekje met de titel Males del Medio Ambiente (= Ziektes van de sociale omgeving). Daarin viel de arts J. Rodríguez Pastor namens het Departement van Onderwijs het werk van volksgenezers, astrologen en spiritisten aan als zijnde middeleeuws en halfgaar. Ook stelde hij de verkoop van ‘magische rotzooi’ als drankjes, kruiden en poedertjes aan de kaak. Enkele decennia later werden deze mensen, vooral door de belangstelling van het Instituto de Cultura Puertorriqueña, min of meer in ere hersteld omdat zij de verbinding vormden met het Afrikaanse verleden, een van de pijlers van de nationale identiteit. Verguizing en eerherstel. Waar hebben we dat meer gezien?
Ook ging men tegelijkertijd met een welwillende blik kijken naar het Afro-Caribische trommelspel. Zie You Tube /  BAILE DE “BOMBA ” /Guayama, Puerto Rico. Febrero, 2008. Wie verschillende Bomba ritmes wil leren kan gaan kijken op You Tube / Ritmos Básicos de la Bomba-Ritmo Sicá-1/5  of voor een lekkere ‘seis corrido’ op  You Tube / Cinco Ritmos Básicos de la Bomba-Ritmo Seis Corrido-5/5 .

Wat heeft de ‘Brujería’ zoal te bieden? Het antwoord luidt: geestelijke en daadwerkelijke hulp voor degene die om hulp komt vragen en hiervoor een passende bijdrage over heeft. De brujos en brujas kunnen hiervoor verschillende methodes gebruiken. Ze kunnen de kaart lezen, adviezen geven vanuit een trancetoestand of boodschappen ontcijferen die zij ontvangen via automatisch schrift. Ook volvoeren ze reinigingsrituelen (‘despojos’). Zoals gezegd houden de goede brujos zich niet bezig met zwarte magie, hoewel ze soms wel iets kwaadaardigs moeten doen in de vorm van een ‘trabajo malo’ (een boze actie) omdat zij een cliënt in bescherming moeten nemen tegen iemand of iets dat de cliënt bedreigt. Meestal maken ze dan een pakje klaar waarmee de cliënt iets moet doen.

Ook kunnen brujos gewaardeerde gasten zijn op een dodewake (velorio). Zij leiden dan de dienst (de meeste brujos zijn katholiek of protestant opgevoed en kennen de religieuze verhalen en gebeden). Zij zorgen er ook voor dat de geest van de overledene rustig kan vertrekken en niet op aarde achterblijft om het andere mensen lastig te maken.

De moderne ‘brujería’ blijft op de hoogte van wat er in de maatschappij gebeurt. Moderne communicatiemiddelen worden niet geschuwd. Telefonische consulten en ‘behandelingen’ zijn mogelijk.

Hun cliënten kunnen mensen zijn die belangrijke posities in de maatschappij bekleden: ambtenaren van justitie, advocaten, bankiers, zakenlui, mensen uit de wereld van de media etc. Als de brujo (natuurlijk geldt dit ook voor de bruja) naar tevredenheid hulp heeft verleend dan kan het zijn dat hij hiervoor iets terugkrijgt in de vorm van informatie waarmee hij weer andere cliënten kan helpen.

De brujo maakt gebruik van planten, kruiden en voorwerpen die hij zelf kan maken, verbouwen of kopen in winkels die hierin gespecialiseerd zijn (ook in den Haag is zo’n winkel. In Otrobanda zijn ze ook te vinden). In Puerto Rico heten ze ‘botánicas’ (niet te verwarren met de gewone apotheken of ‘boticas’ die trouwens ook wel bepaalde spullen verkopen). De botánicas zorgen ervoor dat ze up-to-date zijn en betrekken hun waar ook uit het buitenland. Je kan er ook beelden kopen van heiligen, Indiase godheden, Zuid-Amerikaanse gecanoniseerde figuren, stenen, amuletten etc.

[vervolg, afl. 10, klik hier]

Cariben willen geld van Europese kolonisators

Leiders van diverse Caribische landen zijn in Miami bijeengekomen om een gezamenlijke eis te formuleren voor schadevergoedingen van Groot-Brittannië, Frankrijk en Nederland, voor wat zij de voortslepende erfenis van de Atlantische slavenhandel noemen.

De Caribische Gemeenschap (Caricom) heeft de hulp ingeroepen van het Britse advocatenkantoor Leigh Day, gespecialiseerd in mensenrechten, en richt een speciale commissie op om zich op de kwestie toe te leggen, zei Ralph Gonsalves, premier van Saint Vincent en de Grenadines. De wijdverspreide armoede en de ontwikkeling van de regio die maar niet op gang wil komen, zijn toe te schrijven aan de slavernij, aldus Gonsalves. Caricom verwacht ook excuses, maar zegt dat berouw alleen niet voldoende is. “We moeten een passende schadevergoeding hebben.”
Strijdplan
Al decennialang wordt door individuele Caribische landen aangedrongen op een vorm van herstelbetalingen door de landen die het meest hebben geprofiteerd van de handel in slaven. In landen als Jamaica en Antigua en Barbuda bestaan bijvoorbeeld al langer nationale commissies die zich hierop toeleggen. Het strijdplan dat de veertien Caricom-landen eerder deze maand in Trinidad omarmden moet omvangrijker en ambitieuzer zijn dan iedere tot nu toe ondernomen poging.
Regionale commissie
Elk betrokken land krijgt nu een commissie voor herstelbetalingen. Zij sturen gezanten naar de regionale commissie, die onder toezicht staat van de veertien premiers. De landen richten zich namens het Engelstalige deel van de Cariben op Groot-Brittannië, namens Haïti op Frankrijk en namens Caricom-lid Suriname op Nederland.
Onderhandelingen
Leigh Day zal de landen in hun juridische strijd bijstaan. Het advocatenkantoor leverde eerder succesvol slag voor honderden Kenianen die schadevergoeding ontvangen, omdat ze ten tijde van de zogenoemde Mau Mau-rebellie tegen de Britse koloniale heerschappij in de jaren vijftig en zestig werden gemarteld. Groot-Brittannië stemde in juni in met een spijtbetuiging en een schadevergoeding van omgerekend zo’n zestien miljoen euro. Allereerst zal waarschijnlijk via onderhandelingen worden geprobeerd tot een akkoord te komen met de regeringen van de drie Europese landen, zei Martyn Day van Leigh Day.
Bedrag
Aan wat voor bedragen de Caricom-landen denken is niet bekendgemaakt. Gonsalves en Verene Shepherd, voorzitter van de nationale commissie in Jamaica, zeiden eerder dat Groot-Brittannië Britse plantagehouders in de Cariben in 1834, het jaar dat de Britten de slavernij afschaften, twintig miljoen pond betaalden als schadevergoeding voor gederfde inkomsten. Dat bedrag staat gelijk aan tweehonderd miljard pond nu. “Onze voorouders kregen niets”, zei Shepherd. “Ze kregen hun vrijheid en de boodschap ‘ontwikkel jezelf’.”
Precedent
De Britse Hoge Commissaris in Jamaica David Fitton zei woensdag in een radiointerview dat de Mau Mau-zaak niet bedoeld is als precedent en dat zijn regering tegen het betalen van een schadevergoeding voor slavernij is. “Het is niet de juiste manier om een historisch probleem aan te pakken”, zei hij.
[van Versgeperst, 26-7-2013/© Novum]

Life Long Ago

Kings-SVG Publishers, St. Vincent and the Grenadines, announces the publication of  Caribbean Short Stories: Life Long Ago by Rosa Veeta.

The new book is a collection of fifteen short stories fashioned around the lives of Caribbean youths, particularly in St. Vincent and the Grenadines (SVG) in the nineteen forties, fifties and sixties. 
The story titles are: 1. My First Day at School 2. Holidaying with Grandma 3.Playing Truant 4. Fun with Uncle Josiah Boyd 5.Childhood Pranks 6. My Step Dad 7. Growing Up Poor 8. Nine Days Before Christmas 9. Roger’s Wishes10. Riding on the Bus Long Ago 11. Uncle Thaddeus and His Family 12. River Side Cooks 13. Change of Heart 14. Mocked Hangings 15. Some Parables.
In “Riding on a Bus Long Ago”, you will delight in the melodrama of those who ventured on to a bus in the early days, travelling from the countryside to the city in SVG. The author has used her vivid memories and experiences to craft out aspects of her childhood years.  Each story encapsulates events that took place in and around her life. Older readers are sure to find in these pages many nostalgic occurrences from their own lives. Younger readers are in for a delightful history lesson on the Vincentian/Caribbean culture and life long ago. 

The author, who uses the pseudonym, Rosa Veeta, was a dedicated primary school educator for 39 years. She started writing from the age of eight. She enjoys nature and is very active in her flower and vegetable gardens (her favourite hobby). She resides in St. Vincent and the Grenadines with her younger daughter and her dog, Josh.

 

The retail price of the book (paperback, 133 pages, ISBN: 978-0-9889556-0-8) is US$12.95 plus shipping and handling (US$3.50 in the US, US$5.00 to Canada and US $10.00 to the Caribbean and the United Kingdom, by airmail).

To order, please send your name, address and payment (check
or money order payable to Baldwin King) to: Baldwin King, P. O. Box 702, Madison, NJ 07940, USA. You may also place your order at: website: 
http://www.kingsinn-svg.com. (Click on Bookstore). email: kingba@aol.com.  

Caribbean Trailblazers: St. Vincent and the Grenadines

The two volumes of Caribbean Trailblazers: St. Vincent and the Grenadines have been combined and published as a single book entitled: Caribbean Trailblazers: St. Vincent and the Grenadines,Volumes I and II (Edited by Baldwin King and Cheryl Phills King, ISBN: 0-9778981-9-9. Kings SVG Publishers, June 2012).  

read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter