blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Saba

Klimaatverandering, een kwestie van gedragsverandering en heroriëntatie

door Quito Nicolaas

De Caribische eilanden staan voor een nieuwe uitdaging om de huidige en toekomstige generatie te beschermen tegen de gevolgen van het veranderende klimaat, zowel in sociaaleconomisch opzicht als in termen van natuurbeheer. Behalve een beleidsombuiging vereist een nieuwe aanpak nadere samenwerking tussen de eilandnaties en een bewustwordingsproces onder de populatie. 

read on…

The Value of Local Dictionaries in the Caribbean: The Example of Saba

by Caroline Myrick

While the Caribbean is home to at least seventy languages and hundreds of dialects, the region has had published only a handful of local dictionaries — that is, dictionaries for specific islands, island conglomerates, or coastal communities.

read on…

Uitbreiding Satellietdataportaal

maakt basisregistraties mogelijk op Bonaire, Saba en Sint Eustatius

De bijzondere Nederlandse gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn vanaf eind 2023 te vinden in het Satellietdataportaal van de Rijksoverheid. Alle Nederlanders kunnen kosteloos gebruikmaken van de hoge resolutie satellietdata. Op de eilanden worden de gegevens gebruikt voor het opzetten van nu nog ontbrekende basisregistratiesystemen.

read on…

Cultuurconvenant met Caribisch Nederland

Staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) en de openbare lichamen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland) hebben een cultuurconvenant gesloten. Daarin spreken ze af dat ze samen verantwoordelijkheid nemen voor de culturele infrastructuur in Caribisch Nederland. De partijen willen een verandering teweeg brengen naar een meer duurzaam cultuurbeleid en de basis beter op orde brengen.

read on…

Orlando Emanuels – Zielsverdriet

Zachtjes
zuchtte
de zee
om haar lied
dat brak
toen ik
langs
het strand
op haar
schelpen
trapte

read on…

Another Service to our people removed

by Will Johnson

It has been made known that the service of the Cadastre has been taken away from the people [of Saba] and moved to Bonaire.

read on…

Saba’s secret?

by Jonathan G.A. Johnson [Island Governor of Saba]


Since becoming a public entity of the Netherlands 10 years ago I have been frequently asked, ‘What is Saba’s Secret?’. I tell them there is no real secret. We do what we are elected or appointed to do in a transparent and goal driven manner. 

read on…

Elf soorten steekmuggen op Bovenwindse Eilanden

(Aangeboden)

In een onderzoek uit 2018 van steekmuggenpopulaties op de eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius zijn elf verschillende soorten gedocumenteerd, waaronder twee soorten die nieuw zijn voor Sint Maarten. Van sommige van deze soorten is bekend dat ze ziekten verspreiden. Door onderzoek naar steekmuggenpopulaties te doen, kunnen lokale overheden de verspreiding van door steekmuggen overgedragen ziekten tegengaan en bovendien inzicht krijgen in de gezondheid van lokale ecosystemen.

read on…

The only place with cist graves in the Americas

by Ashley Cowie


Stone cist graves on the Caribbean island of Saba are found to represent a cultural continuity with the burial practices of rural 17th-century British settlers.

read on…

Schaf het koloniale Statuut af

Vijfenzestig jaar geleden, in december 1954, werd het Statuut getekend. Dit wetsdocument regelt de verhoudingen tussen Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en Nederland. Hoog tijd om het koloniale Statuut af te schaffen.

read on…

Saba – The Unspoiled Queen of the Caribbean

What is there to do on Saba? “On Saba I relax… and adter that… I relax some more!” read on…

Geschutter van een NL-minister

,,Als er op Saba geen tandarts is, kun je voor tandartszorg toch op Sint Maarten terecht.” Jaja…. minister Bruno Bruins (VVD) voor Medische Zorg en Sport heeft kennelijk geen flauw benul van de Caribische delen van het Koninkrijk, zelfs niet van de eilanden waarvoor hij medeverantwoordelijk is. read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter