blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Rosalia René

De grootste schandvlek van ons volk [1]

door Aart G. Broek

Het is niet vanzelfsprekend dat op Curaçao jaarlijks op 17 augustus de revolte van slaven wordt herdacht, die in 1795 plaatsvond op het eiland onder leiding van Tula. Het nam ruim honderd jaar om het slavernijverleden serieus onder ogen te zien en het verzet tegen slavernij als ronduit heldhaftig te waarderen. Deze historische ontwikkeling is te tekenen aan de hand van gedichten, toneelteksten, columns, romans en verhalen. read on…

Abvo naar OM wegens korten loon bij Kas di Kultura

Willemstad — Ambtenarenvakbond Abvo beschuldigt het bestuur van Kas di Kultura (KdK) van diefstal. Enkele werknemers zouden onterecht op hun loon zijn gekort. Dat zegt Abvo-bestuurslid Gregory Wilson. De vakbond stapt vandaag naar het Openbaar Ministerie (OM) met een aangifte van diefstal. Ongeveer de helft van de werknemers van KdK heeft vanochtend uit protest het werk neergelegd. Volgens Wilson worden de rechten van de werknemers met voeten getreden.

Op 12 juli voerden de arbeiders ook actie. Het personeel kwam die dag op de bres voor een collega die voor zeven dagen was geschorst. Deze actie heeft twee dagen geduurd. De actievoerders kregen volgens het principe ‘no work no pay’ over die twee dagen geen loon uitgekeerd.

Ook werknemers die op die dag met vakantie waren, ziek thuis zaten of een vrije dag hadden werden slachtoffer van dat besluit. Ook zij zijn gekort op hun salaris. Dat is volgens Wilson onterecht. Sommige gedupeerden hadden zich die dag ook bij het Abvo-gebouw verzameld, omdat zij zich solidair hadden verklaard met hun collega. “Op hun vrije dag hebben ze hun medeleven getoond. Dat betekent niet dat KdK hen op hun salaris mag korten”, aldus Wilson.
Op 6 augustus heeft de vakbond een brief naar KdK verstuurd met het verzoek om de fout recht te trekken. De cultuurstichting kreeg tot 10 augustus de tijd om het ingehouden loon alsnog uit te keren. “We hebben tot op de dag van vandaag geen reactie ontvangen”, zegt Wilson. Ook de vraag om met het bestuur van KdK om de tafel te zitten is niet gehonoreerd. Daarom stapt de Abvo vandaag naar het OM.

Het rommelt al maanden bij KdK. Het personeel is ontevreden met de koers die door het huidige bestuur en directeur wordt uitgestippeld. De regering wil de cultuurstichting opdoeken en een nieuwe organisatie oprichten die zich breder op cultuur gaat oriënteren. Volgens het personeel wordt zo het werk van oprichter René Rosalia ongedaan gemaakt. KdK is in 2002 opgericht. Enkele wapenfeiten van KdK zijn de Siman di Kultura, Kulturismo en Museo Tula.

>Het bestuur van KdK was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar. Ook interim-directeur Gibi Bacilio was onbereikbaar. Bacilio is met vakantie.

[uit Amigoe, dinsdag 14 augustus 2012]

René Rosalia ontvangt onderscheiding in Venezuela

Willemstad / Coro — Oud-minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur René Rosalia is onlangs in Venezuela onderscheiden in de ‘Orde van José Leonardo Chirino’. Gouverneur Stella Lugo de Montilla van de Venezolaanse regio Falcón heeft hem de onderscheiding verleend.

De onderscheiding vond plaats tijdens de herdenkingsdag van de slavenopstand in Venezuela. José Leonardo Chirino was de leider van de opstand, die zich 216 jaar geleden afspeelde. Rosalia ontving zijn onderscheiding op een historische locatie, namelijk de plaats waar de rebellenleider in 1795 gevangen is genomen. Deze locatie in Caujarao de Santa Ana de Coro is ook naar de rebellenleider vernoemd. Curaçao kende ook een belangrijke slavenopstand onder leiding van Tula. Het verzet op Curaçao vond 99 dagen na het verzet in Coro plaats.

Rosalia heeft deze prijs ontvangen vanwege zijn verdiensten in de strijd om het Curaçaose volk politiek cultureel te emanciperen. Ook heeft Rosalia zich ingezet om de banden tussen de Venezolaanse stad Coro en Curaçao aan te halen. Hij werd eveneens geprezen om zijn streven om de Caribische samenlevingen ertoe te bewegen om meer onderzoek te verrichten naar de Afro-Caribische en Indiaanse gemeenschappen, die de slavernij en de koloniale repressie hebben meegemaakt .

Naast de Curaçaoënaar werden ook twee Venezolanen geëerd, namelijk José Manuel Medina en Norelys Lugo. Rosalia is de eerste Curaçaoënaar en ook de eerste buitenlander, die door de Venezolaanse overheid met deze prijs is geëerd. José Leonardo Chirino stamde af van een Indiaan en een Afrikaan. Deze rassenvermenging werd ‘zambo’ genoemd.

In zijn dankwoord refereerde Rosalia aan de Venezolaanse en Curaçaose helden en leiders, die in de 18e eeuw hebben gevochten voor de vrijmaking van het Caribisch gebied, waaronder de Curaçaoënaar van Congolese afkomst José Caridad Gonzalez en de Venezolaan Simon Bolívar, die zij aan zij met de Curaçaoënaar Pedro Luis Brion streed. “Wij die nu leven moeten het voorbeeld van deze leiders en helden volgen”, zei Rosalia.

“Iedereen is vrij geboren, ook zijn we allen gelijk”, aldus Rosalia. Ook benadrukte de oud-minister dat ieder volk het recht heeft om baas te zijn over zijn verleden, heden en toekomst. Als een volk wordt gehinderd om over zijn eigen toekomst te beslissen, dan begint het volk het proces van strijd om dat recht terug te veroveren.

[uit Amigoe, 13 mei 2011]

Finale Arte di Palabra

Willemstad — De finale van Arte di Palabra ABC heeft afgelopen zaterdag plaatsgevonden in K-center.

Arte di Palabra is een literaire wedstrijd voor middelbare scholieren van Aruba, Bonaire en Curaçao. De leerlingen mochten een kort verhaal of gedicht voordragen. In totaal hebben 45 leerlingen meegedaan. De winnaars hebben een reis naar Aruba gewonnen om deel te nemen aan een culturele uitwisseling die plaatsvindt van 29 april tot en met 1 mei.

Dit jaar stond de wedstrijd in het teken van wijlen Hamayel Martina. Vier deelnemers hebben gedichten van de onlangs overleden jonge dichter voorgedragen. Steven Juliana, een vriend van Hemayel, heeft de jongeren begeleid met een djembe die aan Hemayel toebehoorde. De ouders van Hemayel hebben een plakkaat en een dvd in ontvangst genomen met alle voordrachten van hun zoon tijdens eerdere edities van Arte di Palabra. Ook hebben Grupo di Corector di Papiamento uit Aruba, Hubert Vis uit Bonaire, Sygmund Montesant, Ronald Severing en René Rosalia (alle drie uit Curaçao) een blijk van waardering ontvangen voor hun werk op het terrein van taal en cultuur.

[uit Amigoe, 11 april 2011]

‘Kas di Kultura serious unhealthy organization’

Willemstad — Kas di Kultura is a serious unhealthy organization, where there is no perception on the financial management and personnel members are sexually intimidated. This appears from the report by Drs. Philomena van Veen of DEA Consultancy on Kas di Kultura. The previous board had recruited Van Veen to analyze the situation within the institute. Since December 2nd, the new board runs the daily management of the institute. Director Cheraldine Osepa is at home because a majority of the personnel has no confidence in her.

The literal definition, which Van Veen uses with her sketch of Kas di Kultura, is as follows. “In serious unhealthy organizations the inner control is disorganized; the collective conscience no longer functions well. This conscience tells us what is ‘good’ and what is ‘evil’, gives insight into the consequences of everyone’s performance, and arranges for self-correction. In Kas di Kultura, there is a question of an unhealthy situation as described in abovementioned sketch. The arrival of a new director has a negative effect, which is expressed in hostile feelings from co-workers and a possible incompetence to perform adequately.”

Osepa found an organization lacking clear administrative procedures, the personnel file had not been kept up to-date at all, a main archives and minutes of meeting were lacking, and the personnel had behaved licentiously as regards finances. There were also indications of several very disturbed relations. From confidential conversations with personnel members, Osepa concludes female personnel members were intimidated. There was also a question of favoritism, indoctrination and brainwashing during meetings. The number of personnel on the sick list was high, and often related to stress.

Osepa succeeded the current minister of Education, Science, Culture and Sports, René Rosalia (PS) per September 1st last as director of Kas di Kultura. According to Van Veen, it’s difficult to find a successor for Rosalia, who had founded the institute. According to the expert, the recruitment and selection committee made a mistake by appointing Osepa. That appears from Osepa’s defense, which can be read online on http://korsou-ta-papia.weebly.com/. An anonymous co-supporter of the suspended director has published the document. The personnel rather see Osepa go than stay.

[from Amigoe, Friday, 31 December 2010]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter