blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Romer Amado

“Schrijven was het makkelijke deel”

 In gesprek met Bernadette Heiligers over haar biografie van Pierre Lauffer

door Margo Groenewoud

Eind 2012 verscheen bij uitgeverij In de Knipscheer Pierre Lauffer, het bewogen leven van een bevlogen dichter. “Schrijven was het makkelijke deel,” vertelde biografe Bernadette Heiligers-Halabi bij de drukbezochte boekpresentatie in hotel Avila. Nieuwsgierig geworden naar de zoektocht en overwegingen die vooraf gingen aan het schrijfproces, ging ik in gesprek met de auteur.

read on…

Standbeeld biedt erkenning voor Amado Römer

door Sharlon Monart

Enige erkenning voor alles wat deze sociaal bewogen man voor Curaçao heeft betekend’. Zo bezien geestelijken, vakbondsleiders en politici de onthulling op 1 mei van het standbeeld van wijlen pater Amado Römer.

In toespraken vlak vóór het beeld bij het gebouw van de coöperatieve organisatie ACU aan de Pater Eeuwensweg belichtten verschillende sprekers diverse facetten van Römers sociale interesses.

‘Funchi ku bòkel’
Ondanks zijn aanzien en invloed werd Römer geen ‘man van caviaar’ maar bleef hij een gewone man van funchi (stevige polenta) met bòkel (gerookte, zoute vis), zeggen personen die hem van dichtbij kenden.

Römer bleef dicht bij het ‘gewone volk’ en motiveerde de mensen om zich te verenigen in coöperatieve organisaties en vakbonden. De priester combineerde de katholieke kerkleer met strijd tegen sociaal onrecht – of bezag die sociale (bewustwordings)strijd als een uiting van geloof.

Expliciet
Af en toe joeg Römer, die rookte en zijn sociaal-politieke mening niet onder stoelen of banken stak, vakbondsleiders, politici en andere kopstukken van de Katholieke Kerk tegen zich in het harnas. Die namen hem zijn openlijke, expliciete standpunten over sociaal-politieke thema’s kwalijk.
Toch waarderen velen vooral zijn bijdrage aan het ontwikkelen van het lokale vakbonds- en coöperatief denken.

[RNW, 2 mei 2012]

Lieve Dòdò

Lieve Dòdò is het aangrijpende verhaal van een Curaçaose vrouw en haar gezin in het begin van de twintigste eeuw. Emma en Dòdò groeien op in Otrobanda, nog voordat Shell zich op het eiland heeft gevestigd.

Eva Breukink schreef het boek na een opdracht van Grupo Serenada. De band vroeg informatie over Otrobanda, een deel van Willemstad, in de periode 1900 tot 1920. In haar dagboek beschrijft Emma haar dagelijkse beslommeringen, het verdriet en de blijdschap, maar ook wat er zich werkelijk afspeelde in die eerste twee decennia van de vorige eeuw.

Aantal bladzijden: 66
Illustrator: Passaat Graphic & Web Design
Isbn: 978-999904-1-192-8
Uitgever: Mon Art Productions

Amado Römer, strijder voor sociale rechtvaardigheid

Zaterdag 29 juni 1946: het feest van de Heilige Petrus en de Heilige Paulus. Het was op die dag dat mgr. Petrus Innocentius Verriet de jonge Curaçaoënaar Amado Römer tot priester wijdde tijdens een plechtige mis in de kerk van Santa Anna. Heel Curaçao, maar vooral de wijk Otrabanda, vierde feest. Vol ijver begon Amado Römer aan zijn pastoraal werk en combineerde dit met zijn intensieve sociale contacten in het missiewerk, zoals in de door hem opgezette kredietverenigingen. Het leek alsof de klokken en de uitgelatenheid bij zijn wijding zijn blijven doorklinken in zijn enthousiaste toewijding aan zijn missiewerk.

Zijn verkondiging van het geloof heeft gestalte gevonden in de viering van de liturgie als priester, het onderwijs en het vurig nastreven van sociale rechtvaardigheid waaronder het oprichten van vakbonden. Hem komt in de Curaçaose geschiedenis een plaats toe naast mgr. Niewindt (afschaffing slavernij), mgr. Verriet (sociale emancipatie), mr. dr. Da Costa Gomez (politieke emancipatie), Pierre Lauffer, Paul Brenneker en Elis Juliana (cultuur). Dit boek is een eerbetoon aan een waarlijk groot en geliefd man: mgr. dr. Amado Römer.

Valdemar F. Marcha, Mgr. dr. Amado Römer; Onvermoeibare strijder voor sociale rechtvaardigheid / Luchadó inkansabel pa hustisia sosial
Carib Publishing, Amsterdam, 2011, 144 pagina’s, ISBN: 978 90 8850 226 2,
verkrijgbaar vanaf begin juli

Dat maakt de mens

door J.M. de Jong

‘Mensen verschillen van elkaar. Die verschillen moeten we accepteren. God heeft ons gemaakt en aanvaardt ons zoals we zijn. Laten wij mensen daar onze lessen uit trekken en laten wij de mens ook aanvaarden zoals hij is.’ Ziehier de leidraad in het leven van pater Amado Römer, geboren in 1921 op Curacao [en aldaar overleden in 2010 – red.]. Dit boekje is een beknopte levensbeschrijving van deze eigenzinnige, humanistische en kritische priester. Eigenschappen die hem altijd al kenmerkten. Als jongen van elf voelde hij zich geroepen tot het priesterschap en hij vroeg zich af waarom alleen blonde mannen met blauwe ogen priester waren. Vanuit die gedachte ging hij in 1935 voor priester studeren. In 1946 werd hij gewijd. Verkondiging van het geloof combineert hij met een groot sociaal engagement. Hij neemt het op voor de gewone, kwetsbare mens en was onder meer betrokken bij de oprichting van cooperaties. Hij ontving in 2008 een eredoctoraat van de Universiteit van de Nederlandse Antillen. Hij is nog altijd actief op zijn eiland. Deze schets van zijn leven en gedachtegoed is geïllustreerd met enkele foto’s in zwart-wit en voorzien van enkele eindnoten en een korte literatuurverwijzing.

[NBD/Biblion recensie]

Dat maakt de mens
Auteurs:
Jan Boessenkool & Marijke Swank
Carib Publishing
ISBN: 978 90 8850 030 5
64 pagina’s

De mens is een mysterie

Eerbetoon aan pater Römer

door Jeroen Heuvel

Monseigneur Römer, dr. Amado Emilio José Römer, vindt het jammer dat onze jeugd opgroeit met onderwijs dat op business is gericht, op zaken, op economie. In het onlangs verschenen boekje Dat maakt de mens, de missie van Amado Römer staat dit te lezen op bladzijde 31, met meteen daarachter: ‘Wij hebben de neiging menselijke waarden slechts nog uit te drukken in geld. Bedrijven vragen mensen die zakelijk gevormd zijn en niet mensen die menselijk zijn, sociaal gevormd zijn.’

Het boekje, verluchtigd met foto’s gemaakt door een van de twee tekstbezorgers, Marijke Swank, is een eerbetoon aan de Curaçaose priester en wetenschapper, waarin de tekstbezorgers, naast de reeds genoemde Swank is dat Jan Boessenkool. de méns Amado Römer huldigen, naast de wetenschapper, priester en initiatiefnemer van onder andere een kredietcoöperatie en de FESSKA.

Aan deze publicatie van 64 bladzijden heeft Valdemar Marcha bijgedragen, die in 1996 de motor is geweest achter het liber amicorum van de Universiteit van de Nederlandse Antillen ter gelegenheid van het vijftig jaar priesterschap van Römer. Sommige delen in onderhavig boekje komen bijna letterlijk uit dat vriendenboek. Dit doet geen afbreuk aan het boekje als geheel. Maar bij lezing van deze recente tekst, uitgegeven door Carib Publishing, rijst wel af en toe de vraag: waarom dit boekje, nu? Is het liber amicorum uitverkocht? Spreken de verschillende boeken die Römer zelf heeft geschreven niet duidelijk genoeg voor zich? Het antwoord geven de tekstbezorgers niet alleen zelf, het eerbetoon garandeert het bestaansrecht van deze uitgave, maar ook het feit dat het is geschreven in het Nederlands en daarmee een andere lezersmarkt bedient.

Voor Amado Römer gaan godsdienst en humanisme samen (blz 29), je kan niet alleen maar god dienen, je moet ook op de aarde staan en je op de aarde dienstbaar maken, jezelf ontwikkelen door bewust te worden wat je als mens hier komt doen en dat je een onderdeel bent van de mensheid: dat je een god dienend medemens bent. De mens heeft twee geweldige eigenschappen (blz 33): hij kan zich verheffen boven het materiële en hij kan zin geven aan zijn leven door voor zichzelf en zijn ontwikkeling te kunnen zorgen. Als katholiek onderscheidt Römer lichaam en geest in de mens, hij maakt niet de driedeling lichaam, ziel en geest die wetenschappers als bij voorbeeld Rudolf Steiner maken. Daarom gaat Römer ook niet verder dan vragen als Wie ben je? Hoe verhoud jij je met de ander? Wie en wat is de mens? Weet je wie je bent? Weet je wat je bent? Hoewel de sociaalwetenschapper geen geesteswetenschappelijke antwoorden zoekt op vragen naar de (geestelijke) realiteit in het aardse leven van de mens, zijn de vragen zoals Römer ze stelt uitermate bevorderlijk om humaner te worden en tot een humanere wereld te komen. Zo is op initiatief van hem in 1976 de Fundashon Estudio Superior i Sientífiko Antia (FESSKA) opgericht, een instituut om filosofische vorming te geven op het gebied van waarden en normen, gebaseerd op de leer van de katholieke kerk. Monseigneur Römer is in 1921 geboren en is er volgens eigen zeggen nog niet achter wat de mens is, zo ondoorgrondelijk is de mens, ook al ben je er je hele leven mee bezig (blz 7).

Dat maakt de mens is een klein en fijn eerbetoon dat veel lezers kan helpen bewuster menselijk te worden.

Boessenkool, Jan en Swank, Marijke (tekstbezorgers) met bijdrage van Marcha, Valdemar (2010). Dat maakt de mens, de missie van Amado Römer. Amsterdam: Carib Publishing

ps. Vrijdag 16 april heb ik dit bericht geplaatst. In de nacht van vrijdag op zaterdag (17 april) is Amado Römer overleden. Moge hij rusten in vrede.

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter