blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Rijker Lucia

Carlo Jadnanansing bundelt zijn kritieken opnieuw

Carlo Jadnanansing is een actief publicist op rechtsgebied. Maar de Surinaamse notaris schrijft ook met grote regelmaat over literatuur, films, theater en muziek – ook op deze blogspot treft u zijn stukken met regelmaat aan. Twee nieuwe bundels met zijn kritieken zijn nu uitgekomen.

read on…

Black Achievement Awards Gala in beeld

Op 29 oktober werd het Black Achievement Awards Gala gepresenteerd in het De la Martheater in Amsterdam. Een verslag in woord en beeld van Johan Janssen. read on…

Zo’n boek waarvan je denkt: wat moet ik ermee?

door Bert Steinmetz

Soms heb je een boek voor je neus waarvan je denkt: wat moet ik er eigenlijk mee? Zo’n boek is Lucia Rijker. Bokser en boeddhist. Het begint al met de vermelding van de auteur: ‘George Schouten met Lucia Rijker’. Je zou denken dat ze het dan samen hebben geschreven, maar nee, het hele boek gaat over Lucia Rijker en een ik-figuur – George Schouten dus. Deze Schouten is eigenlijk geen schrijver, maar een cineast. Naast speelfilms heeft hij ook een reeks documentaires gemaakt voor de Boeddhistische Omroep, met en rond Lucia Rijker. Want dat is wat hen beiden bindt: het boeddhisme, en die leer willen zij duidelijk wat graag uitdragen.Dat mag natuurlijk, maar dat maakt een boek dat eruitziet als een biografie van Rijker er niet bepaald boeiender op. Het leven van een vrouw, nu 46 jaar, die eens de grootste vrouwelijke bokser van de wereld was en een belangrijke rol speelde in een film van Clint Eastwood (Million Dollar Baby): daar zou toch een mooi boek over te maken zijn. Schouten heeft zich echter beperkt tot wat zich heeft afgespeeld tijdens al die films die hij over en met Rijker heeft gemaakt. We krijgen het allemaal te lezen: waar hij met zijn hoofdpersoon is geweest, met wie zij allemaal heeft gesproken en wat daar is gezegd; het lijkt wel of hij alsnog de scripts van al die documentaires heeft gebundeld. Het zullen best mooie films zijn geweest, maar op schrift worden we er niets wijzer van.
In het hoofdstuk waarin de film over Rijkers bezoek aan Suriname, het land van haar roots, wordt naverteld, komt Suriname bijvoorbeeld geen moment tot leven. En als die verhalen nu nog een duidelijke kijk hadden gegeven op wat Lucia Rijker in al die jaren heeft doorgemaakt… Helaas, het zicht daarop wordt danig gehinderd door de haast dweperige bewondering die Schouten kennelijk voor haar heeft. Hij vindt het allemaal geweldig wat zij doet en denkt. Zowat op elke bladzijde mogen we meemaken hoe Rijker lacht, schatert vaak, of juist huilt – en dat is dan ook nog houterig opgeschreven. De voortgang van de verhalen wordt bovendien in de weg gezeten door hun beider uitputtende beleving van het boeddhisme. Ook daar is op zich niets mis mee, maar voor de onbevangen geïnteresseerde lezer wordt het er allemaal niet boeiender op. Dat geldt dan vooral voor de mystieke tocht door (zoals Schouten het noemt) ‘bezield hooggebergte’, waarvan fragmenten kriskras door het boek zijn gestrooid. Trouwens, voor een boek dat gebaseerd is op films, is het wel heel vreemd dat er niet één foto in staat.
Lucia Rijker. Bokser en boeddhist. George Schouten met Lucia Rijker, 2013, Kosmos Uitgevers, ISBN 9789021554082
[uit Parbode, 15 januari 2014]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter