blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Rhys Jean

Where to start with: Jean Rhys

Wide Sargasso Sea, Rhys’s prequel to Jane Eyre, is a set text in schools but are you familiar with the rest of the Dominica-born writer’s work? This handy guide from her biographer [Miranda Seymour] will help you find a way in.

read on…

Aftrap nieuwe reeks De Caraïben: Jan Brokken over Jean Rhys

De nieuwe Pinto Literair reeks De Caraïben opent op zondag 24 oktober met een gesprek en een documentaire over Jean Rhys, in het Pintohuis in Amsterdam. Hoogleraar Nederlands-Caraïbische Letteren Michiel van Kempen (UvA) spreekt met Jan Brokken over zijn levenslange fascinatie voor het intrigerende leven van Jean Rhys en haar boek Wide Sargasso Sea. Jan Brokkens Het eiland van Jean Rhys getuigt van deze speurtocht naar de Dominicaanse bronnen van het schrijverschap van Rhys. Tevens een hervertoning van de documentaire van Jan Louter over Jean Rhys They Destroyed All the Roses.

read on…

Warmhartig en wreed Dominica

Het eiland in Jean Rhys

door Aart G. Broek

Cola Debrot verdedigde meermaals de opvatting dat er op Curaçao een zekere sociaalpsychologische en culturele harmonisatie van Europese, Afrikaanse en Portu­gees-Joodse elementen had plaatsgevonden. Er was sprake van wat hij ‘creolisering’ noemde. Hierbij citeerde hij de woorden van de Cubaanse auteur Nicolás Guillén: ‘wie niet van buiten vernegert, vernegert wel van binnen’.

read on…

Buiten de gelederen

door Aart G. Broek

Sinds enkele maanden is de roman Wide Sargasso Sea van Jean Rhys weer in een Nederlandse vertaling beschikbaar. Jean Rhys werd in 1890 geboren op het eiland Dominica en groeide er op. ‘Ik kwam naar Engeland tussen mijn zestiende en zeventiende,’ schreef ze in een brief, ‘een zeer ontvankelijke leeftijd en Jane Eyre was een van de boeken die ik toen las. (…) Ik herinner mij dat ik behoorlijk geschokt was, en toen ik het opnieuw las, was ik geërgerd. Dat is maar één kant van het verhaal – de Britse kant van het verhaal, zo iets.’

read on…

Wide Sargasso Sea van Jean Rhys

door Jan-Willem Swane

Jane Eyre, hoofdpersoon in de naar haar genoemde roman uit 1847 van Charlotte Brontë, kan niet met haar grote liefde trouwen, omdat hij, Edward Rochester, al getrouwd blijkt. Zijn vrouw heeft hij opgesloten op zolder, omdat ze gek is geworden. Toen hij met haar uitgehuwelijkt werd op Jamaica, had niemand hem verteld dat de waanzin in haar familie zat.

read on…

Nieuwe online colleges postkoloniale Nederlandse literatuur voor publiek toegankelijk

Op vrijdag 12 februari 2021 begint aan de Universiteit van Amsterdam een nieuwe collegereeks – open voor publiek en nog online: Caraïbische dromen, verzorgd door prof. Michiel van Kempen. De colleges gaan overigens niet enkel over de literatuur van Suriname en de Caraïbische eilanden, maar ook over de Nederlands-Indische literatuur en zelfs over Dominica. Ook dit jaar zijn er weer verschillende gastdocenten aanwezig. De tien colleges beginnen met de oudste koloniale literaturen, maar er is deze keer veel aandacht voor de allernieuwste teksten.

read on…

De dreiging van het koloniale geheugen

door Michiel van Kempen

Van Jean Rhys, deze ster aan het firmament van de Caraïbische literatuur, bezit ik een tot bescheidenheid aanmanende druk van haar absolute meesterwerk Wide Sargosso Sea. Het is de tweede druk, uit hetzelfde jaar 1966 als de eerste druk, de “hard back binding in publisher’s original raspberry cloth covers, gilt title and author lettering to the spine”, met het “handsome double-spread pictorial dust wrapper designed by Eric Thomas”.

read on…

Dominica & Jean Rhys: de krochten van eeuwen inhumaniteit

door Michiel van Kempen

Niet veel mensen kunnen zonder enige aarzeling het eiland Dominica op de kaart aanwijzen. En waarschijnlijk nog veel minder mensen zullen een schrijver van het Caraïbische eiland kunnen noemen, zonder in de war te raken met schrijvers van de Dominicaanse Republiek (een land dat ook al meer andere associaties oproept dan auteursnamen).

read on…

Jean Rhys: hopen tegen ervaren in

Geboorten van literatuur 5

In een reeks opstellen, verschenen tussen 1977 en 1982 in de Amigoe, behandelde criticus B. Jos de Roo de geboorte van de Caraïbische literatuur. Caraïbisch Uitzicht herdrukt graag deze reeks, zodat die een tweede leven kan krijgen. Vandaag aandacht voor Jean Rhys van Dominica.

read on…

In luttele pagina’s roept Jean Rhys een hele wereld op

Uit de verzamelde verhalen van Jean Rhys klinkt het unieke geluid van een groot talent. Als eeuwige buitenstaander beziet ze de wereld.

read on…

Jean Rhys had to leave her home to truly see it

by Gabrielle Bellot

On some mornings in the capital, thick with heat and a silence punctuated only by the insomnia whine of mosquitoes, Jean Rhys would wake up, briefly smiling, for she was convinced she had gone to bed white and woken up black. “Dear God, let me be black,” she prayed. read on…

Journal of Caribbean Literatures over Jean Rhys

Het Journal of Caribbean Literatures heeft een speciaal nummer gewijd aan Jean Rhys, de wereldberoemde schrijfster uit Dominica, auteur van Wide Sargasso Sea. Het nummer is samengesteld door gastredacteur Mary Lou Emory. Ziehier de inhoudsopgave:

I. Reading the Social Texts

Caribbean Modernism and The Postcolonial Social Contract in Voyage in the Dark
Joseph Clarke

Distilling Identities: Jean Rhys’s “Mixing Cocktails” and Feminine Creole Process
Jordan Stouck

Thinking through “[t]he grey disease of sex hatred”: Jean Rhys’s Till September Petronella
Sue Thomas

Mapping the Sea Change: Postcolonialism, Modernism, and Landscape in Jean Rhys’s
Voyage in the Dark
Kerry Johnson

Ethnic Modernism in Jean Rhy’s Good Morning, Midnight
Delia Konzett

Creole Errance in Good Morning, Midnight
Erica Johnson

Selective Memory: White Creole Nostalgia, Jean Rhys and Side by Side
Elaine Savory

II. Reading the Intertexts

Bluebeard’s Forbidden Room in Rhys’s Postcolonial Metafairy Tale, Wide Sargasso Sea
Sharon Wilson

Say die and I will die”: Betraying the Other, Controlling Female Desire, and Legally Destroying Women in Wide Sargasso Sea and Othello
John Gruesser

Intertextual Identifications: Modigliani, Conrad, and After Leaving Mr Mackenzie
Genevieve Abravanel

III. Rhys’s Heresies

Names Matter
Maria Cristina Fumagali

Opacity as Obeah in Jean Rhys’s Work
Carine M. Mardorossian

“I Can Make a Hell of Heaven: a Heaven of Hell”: Jean Rhys’s Heresy
Kathleen Renk

IV. Dialogues with Rhys: Contemporary Caribbean Writers

The Tree of Life
Wilson Harris

Caliban’s Daughter
Michelle Cliff

Homecomings Without Home: Reading Rhys and Cliff Intertextually
Paula Morgan

Antoinette Cosway Explains
Lorna Goodison

Lullaby for Jean Rhys
Lorna Goodison

The Lady Is Not a Photograph
Louis James

Meditations on Red
Olive Senior

The Other Side of the Mirror: The Short Stories of Jean Rhys and Olive Senior
Louis James

Personal and Textual Geographies in Olive Senior’s Literary Relationship with Jean
Rhys
Gyllian Phillips

Response to Phillips
Louis James

Journal of Caribbean Literatures
Dr. Maurice A. Lee, Editor
University of Central Arkansas
201 Donaghey Ave.
Conway, AR 72035
USA
MauriceL@mail.uca.edu

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter