blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Reenen Roland van

Besme Abb weWelid weMenfes Qiddus Ahadu Amlak

(In naam van de voorouder, de zoon en de heilige eeuwige adem, de enige bron)

In oktober verschijnt een boek met gedichten en poëzie van een drietal mensen. Een drietal mensen die elkaar hebben gevonden in hun gezamenlijke liefde en bewondering voor het keizerlijke echtpaar uit Ethiopië. Door hen liefdevol Vader of Moeder genoemd of Alpha en Omega, gaat het hier om Haile Selassie I en Woyzero Menen. In dit bijzondere echtpaar herkennen zij alle drie de allerhoogste eigenschappen waar een mens naar kan streven. Een volmaaktheid zo vaak afwezig in onze huidige maatschappij. Een waardigheid die het leven van deze dichters optilt uit de grauwheid van hun dagelijkse bestaan.

In de geest van Selassie wat drie-eenheid betekent, vertellen deze drie dichters ieder drieëndertig verhalen. En zo komt deze drie-eenheid uit op drie maal drieëndertig is negenennegentig verhalen, opgevangen en tot woorden omgevormd, vanuit het diepst van hun ziel. Alle drie ervaren ze dat deze woorden hen gegeven zijn, op momenten dat ze er wakker voor waren, op het moment dat ze het horen konden. Ook al was dit in het midden van de nacht. Als de woorden verschenen, moesten zij er gehoor aan geven. Alle drie zijn zij ervan overtuigd dat het niet om hen gaat als vertolkers van deze woorden, maar om de bron waaruit deze woorden ontstonden. In den beginne was het Woord.

Deze bundel heet Qererto wat in het Amharinja, de officiële voertaal van Ethiopië, zoiets als strijdliederen betekent. En strijdliederen is de juiste benaming voor deze verzameling van gedichten en poëzie. Ze bezingen de strijd, zowel de uiterlijke strijd tegen misstanden, onderdrukking, uitbuiting en racisme die in het hedendaagse Babylon aan de orde van de dag zijn, als een innerlijke strijd. Een innerlijke strijd om het echte van het onechte te scheiden, om diep in jezelf dwars door de dualiteit van het menselijke bestaan, een plaats van eenheid te vinden. In die zin ademen de teksten de inspiratie uit van hen die hen voortgingen en gaan; Vader en Moeder.

 

Het drietal bestaat uit Mystic, Orsine Walden, aka HanSéMuYe Oheema Amba en Roland van Reenen. Mystic en HanSéMuYe Oheema Amba, stammen beiden vanuit de Afrikaanse, of anders gezegd, de Ethiopische diaspora. Roland is geboren en getogen in Nederland. Alle drie echter hebben echter een spirituele nationaliteit die vanuit Ethiopië stamt. Niet zo vreemd als je bedenkt dat Ethiopië de bakermat is van alle menselijke beschaving.

Mystic schrijft al jarenlang poëzie en zou met zijn oeuvre vele boeken kunnen vullen. In zijn poëzie wisselen hard en zacht heel natuurlijk af. De harde bruine korst aan de buitenkant, maar het zachte brood aan de binnenkant. Zijn woorden kunnen teder zijn, en getuigen van een diepe natuurlijke schoonheid, maar kunnen ook oproepen tot gerechtigheid en revolutie.

Orsine Walden schrijft ook al vele jaren poëzie. Zij is bekend vanwege haar spoken word performances, waar zij als een waarlijk Afrikaanse koningin haar werken tot leven brengt. Poëzie in het Nederlands, Engels, Sranang Tongo en Samaaka Tongo.

Vooral die laatsten, geschreven in haar stamtaal van de Saamaka´s, dragen een muzikaliteit uit, die zelfs diegenen in vervoering brengen, die deze taal niet machtig zijn. Orsine brengt je zoals zij het zelf noemt words from the heart of spirits.

Roland van Reenen heeft een tweetal boeken op zijn naam staan. In 2010 verscheen van hem de roman One Love en recentelijk verscheen van zijn hand de dichtbundel Ik en Ik in Gedicht. Zijn werk is doordrenkt met een fascinatie voor de mystieke eenheid waar dichters al eeuwen over reppen. Een mystieke eenheid die, eenmaal gevonden in je zelf, alle grenzen van cultuur, religie en ras overstijgt.

Ik en Ik in Gedicht

Ik en Ik in Gedicht is het nieuwe boek van Roland van Reenen, schrijver van de roman One Love, met een voorwoord van Mihlawhdh Faristzaddi van Itations of Jamaica and I Rastafari en Lucinda Malbons. Niet gebonden aan stijl of vorm ontvangt en rijgt hij woorden als koorden aaneen om de liefde, Rastafari, de multiculturele maatschappij, meditatie en spiritualiteit, te verwoorden. Woorden om de Ik in jou te vinden. De gedichten zijn geschreven in het Nederlands, Engels, Sranang Tongo en Papiamentu. Gedichten als Mama Aisa, Blaka Oema, I and I, Strippen en Op zoek naar rust zijn nu eindelijk gebundeld.

Roland van Reenen beweegt zich als een vis in het water in de huidige multiculturele maatschappij. Paramaribo is zijn favoriete stekje. Na het bijwonen van een concert van Bob Marley in 1980 raakt hij gefascineerd door de zogenaamde I and I philosophy. Deze filosofie van gelijkwaardigheid voor iedere levensvorm geeft heel zijn leven vorm. Naast reggae en samba drummen is hij gespecialiseerd in natuurlijke voeding, ayurveda en sjamanisme. In 2010 verscheen zijn debuutroman One Love.

Ik en Ik in Gedicht, Roland van Reenen
Free Musketeers
ISBN 978-90-484-1947-0
vaste prijs € 18,95
192 pagina’s
verzendkosten per exemplaar € 3,20 (NL) € 5,44 (EU)
Beschikbaar vanaf: half juli
Bestellen klik hier

Drie culturen, One Love

door Bonnie van LeeuwaardeDe Surinaamse rasta Leroy is een van de hoofdpersonages in One Love, het eerste boek van de Nederlander Ronald van Reenen. De schrijver spreekt zelf Sranan – geleerd van zijn Surinaamse vriendjes in zijn jeugd. Hij schreef het boek over liefde voor elkaar in een week. “Het moest gewoon eruit.”

In het boek zijn de drie hoofdpersonages de Surinaamse rasta Leroy, de Ethiopische moslima Samira en de Nederlandse Bea.

Waarom hebt u juist deze culturen uitgekozen om uw verhaal te vertellen?
“Het gaat om mensen die ver weg van elkaar staan qua achtergrond en beleving. En die mensen moeten toch samen door een deur kunnen. Ze zien uiteindelijk in dat ze toch meer gemeen hebben dan ze aanvankelijk dachten.”

U woont zelf in Nederland. De rasta- en moslim-cultuur zijn aanwezig in het boek. Op welke manier bent u in contact met de multiculturele samenleving?
“Ik woon nu in Breda, vroeger in Rotterdam. Vanaf de lagere school, de Martin Luther Kingschool, ben ik met Surinaamse jongens uit mijn klas opgetrokken. De moeder van een van de jongens vroeg me altijd om te logeren. Ik leerde de taal heel snel, het is een natuurlijk proces geweest. Het was de tijd van Bob Marley. Ik ben nog met een van die Surinaamse vrienden naar een concert van Bob Marley in Rotterdam geweest. Dat is een schat die ik altijd bij me draag. De figuur van Samira is mij persoonlijk niet onbekend. Ik ben zeventien jaar getrouwd geweest met een half-Ethiopische, half Somalische. Een moslim, vandaar dat ik ook best veel van de islam weet. Ik beschouw die verschillende culturen als een verrijking. Trouwen met een islamitische vrouw, betekent dat alles waar jij in gelooft, op de proef wordt gesteld. Waar geloof ik zelf in? Ik denk zelf dat God boven de religie staat. Wij mensen maken religie, omdat we proberen God te begrijpen. Het is altijd ons menselijk deel dat probeert God te begrijpen.”

Het boek begint al met ‘Aai baja’, een verzuchting van Leroy. Wanneer Van Reenen aan de telefoon is met muzikant Dowieman, vraagt hij hem: ‘Eeh Dowie, pe yu de?’ Waarom bent u in Suriname?
“Ik ben op vakantie, maar heb ook met een andere vriend, de artiest Moski Jerry, een single opgenomen, samen met Dowieman en Romeo Starke. Het lied heet Wi na Wan. Er hoort ook een videoclip bij.”

Waarom wilde u een boek schrijven over dit onderwerp?
“Als je zoveel verschillende mensen kent, ervaar je dat mensen botsen met elkaar om wat ze geleerd hebben. En daardoor krijg je vooroordelen en hebben ze problemen om elkaar te begrijpen. Als je ze elkaar laat ervaren, komen ze erachter dat ze eigenlijk meer gemeen hebben met elkaar. En verliefdheid is het thema om deze dingen ter discussie te stellen. Dat is bij mij ook gebeurd. Vooral in Nederland speelt dat met de islam heel erg. Het is heel gemakkelijk om mensen als groep te veroordelen, maar wat als iemand heel dicht bij je staat? Ik wil geen antwoord geven, maar mensen laten nadenken. Het was ook een stukje frustratie omdat ik altijd tegen deze dingen aanliep. Eigenlijk zouden mensen gewoon de interactie met elkaar moeten aangaan. Ik heb het boek in een week geschreven. Ik kreeg ‘s nachts een idee en kon niet verder slapen. Het verhaal moest gewoon eruit. Ik had er niet over nagedacht, alsof het me werd ingegeven.”

Er is weinig aandacht besteed aan interpunctie – er ontbreken vooral veel komma’s, waardoor het niet altijd makkelijk leest – en aan de stilistische vormgeving. Net alsof u zo graag de boodschap van One Love wilde uitdragen dat dat erbij is ingeschoten.
“Ik denk dat dat klopt, ja. Wanneer ik het boek weer lees, valt dat me ook op. Daar ben ik me heel bewust van. Ik ben er wel heel trots op. Het is een soort kindje. We maken niet alleen kindjes van vlees en bloed, maar ook dit soort kindjes.

[uit de Ware Tijd, 26/02/2011]

Someni Gado, maar: One Love

Onlangs verscheen de roman One Love, geschreven door Roland van Reenen. Het boek is zijn debuut.

Hoe kunnen een vrome moslima, een orthodoxe rasta en een vrijgevochten Nederlandse tot elkaar komen? Hun verschillen lijken groter dan de overeenkomsten. Hun omgang met elkaar forceert binnen elk een bres in de manier waarop zij de wereld zien. Hun eigen kijk op de werkelijkheid kan geen stand meer houden. Zeker niet als de liefde zich ermee gaat bemoeien. In Ethiopië hebben ze alledrie mystieke ervaringen die hen dichterbij elkaar brengen.

Dit boek is een liefdevolle pleidooi voor de huidige multiculturele maatschappij. Onder de zo onneembare vestigingen van cultuur en religie blijkt een gemeenschappelijke waarheid te liggen. One Love.

Roland van Reenen mag zich met recht een kind van deze tijd noemen. Hij beweegt zich vrijelijk tussen de verschillende culturen die Nederland verrijken. Hij spreekt diverse talen als Sranantongo en Papiamentu en kan Arabisch lezen. Zijn favoriete uitspraak is: Er zijn net zoveel werelden als mensen. Op hyves ontwikkelt hij een passie tot schrijven. Daarnaast mag hij graag reggae en samba drummen en is hij gefascineerd door natuurlijke geneeswijzen.

One Love, Roland van Reenen
Free Musketeers, Zoetermeer
ISBN 978-90-484-1162-7
Prijs € 15,95 (exclusief verzendkosten)

Verkrijgbaar bij Diamond Worthy Books, bol.com of te bestellen in elke boekhandel

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter