blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Ramsamoedj Dhiradj

Opdrachtwerken Werkgroep te zien op Caraibische Letterendag

De schrijversportretten die in opdracht van de Werkgroep Caraibische Letteren vorig jaar en dit jaar vervaardigd zijn door de beeldend kunstenaars Tirzo Martha en Dhiradj Ramsamoedj, zullen op de Derde Caraibische Letterendag op zaterdag 25 september 2010 in het Amsterdamse Bijlmerparktheater te zien zijn voor het publiek. Hieronder afbeeldingen van de eigenzinnige portretten van Elis Juliana en Michael Slory.

Paramaribo Perspectives

Op donderdag 9 september 2010 om 20.00 uur vindt in TENT te Rotterdam de opening plaats van Paramaribo Perspectives. Er is werk te zien van Ken Doorson, Neil Fortune, Sri Irodikromo, Jeroen Jongeleen, Jurgen Lisse, Kurt Nahar, Bas Princen, Ravi Rajcoomar, Dhiradj Ramsamoedj, Arnold Schalks, Otto Snoek, George Struikelblok, Roberto Tjon A Meeuw, Hulya Yilmaz, Mels van Zutphen.

read on…

Slory verrast met eerbetoon in boekvorm

Paramaribo – De verjaardag van Michaël Slory is gisteren toch niet helemaal zonder toeters en bellen voorbij gegaan. ‘s Ochtends werd de dichter voor zijn 75ste verjaardag opgehaald door Hilde Neus. De literaire deskundige nam hem mee naar Fort Zeelandia, waar de poëet toegezongen werd door een klein gezelschap. De commissie Caraibische Letteren uit Nederland [bedoeld is de Werkgroep Caraïbische Letteren – red.] deed de jarige een fotoboek cadeau [het gaat niet om een fotoboek maar een handgemaakt kunstwerk – red.]. Het boek waarin ook een aantal gedichten van Slory opgenomen zijn, werd ontworpen door de Surinaamse kunstenaar Dhiradj Ramsamoedj. “Slory vond het prachtig”, laat Hilde Neus weten.

Dat de verjaardag van Michaël Slory klein gevierd werd kwam door samenloop van omstandigheden. De Schrijversgroep ‘77 werd in de derde week van juli benaderd door Michiel van Kempen, biografieschrijver van de dichter, om een feest te organiseren om de geboortedag van Slory te vieren [MvK is niet de biograaf van Slory, maar stelde een bloemlezing uit zijn werk samen – red.]. Ismene Krishnadath van de schrijversgroep: ”Het zat niet in ons systeem om iets te doen voor zijn verjaardag. Wij zien het niet als reguliere taak om zoiets te doen. En toen wij benaderd werden hadden we geen tijd en geld om dat op ons te nemen”. Ook Johan Roozer van Henri Frans de Ziel Stichting [en het directoraat Cultuur – red.] zag het niet als zijn taak. Zo kwam Van Kempen zondag bij Neus terecht en zij hield gisteren een klein bescheiden maar erg gezellige bijeenkomst met vrienden voor de 75ste verjaardag van de dichter des vaderlands.

[Overgenomen uit De Ware Tijd, 5 augustus 2010]

Klik hier voor meer info over het werk van Ramsamoedj
.

Dhiradj Ramsamoedj’ portret van Slory

In opdracht van de Werkgroep Caraïbische Letteren heeft Dhiradj Ramsamoedj een kunstwerk vervaardigd bij wijze van portret van Michael Slory, die op 4 augustus 75 wordt. De kunstenaar stuurde ons deze portretbeschrijving:

Michaël Arnoldus Slory (Totness (district Coronie in Suriname), 4 augustus 1935) geldt als de belangrijkste dichter in het Sranan. Hij heeft het Sranan, een taal die door vrijwel alle Surinamers wordt gebezigd zijn hele leven lang ondersteund en ontwikkeld. Hij geldt als een bron van kennis voor vele Surinamers.

.

De keuze voor het portret in boekvorm is op het bovenstaande gebaseerd. Een boek wordt ook wel aangezien als te zijn een Guru = Slory. Een boek heeft een informatief karakter, het boek verstrekt informatie en eist niets terug. Slory geeft ons zijn gedichten in het Sranan en eis niets terug met uitzondering van respect. Als klein kind heb ik altijd geleerd om respect te hebben voor boeken en ze nooit met de voeten trappen. Een boek heeft ook een onschuldig karakter, dat Slory ook uitstraalt.

De zwarte kaft verwijst naar eenzaamheid en sober gevoel van Slory. Pangi-stoffen worden geassocieerd met de cultuur van de Negers in Suriname. De in pangi-stof uitgevoerde strip(rugband) refereert aan Slory’s trots, de trots om Surinamer te zijn. De eerste pagina in het boek is ook van pangi-stof, die refereert aan de cultuur van Slory.

Michaël Slory: ‘Ik heb alle moed verloren’ (klik hier voor interview)

Het boek bestaat uit pagina’s van canvas. Hiervoor heb ik een groot doek waarop er een schilderij met twee koppen was afgebeeld, in 12 gelijke stukken gesneden. De keuze voor dit schilderij, omdat het ging over twee figuren die elkaar aanstaren en de verf brokkelde af van dit doek, dit associeer ik vervolgens met Slory die veel hoop had op zijn toekomst en helaas deze zag uit elkaar vallen.
De canvaspagina’s zijn aan de zijde waar het schilderij was, verwerkt met witte olieverf. Deze zijn gevlekt en symboliseren de status van Slory.
In het boek zijn 5 pagina’s volledig zwart, deze verwijzen naar de 5 waarnemingszintuigen. Middels de 5 waarnemingszintuigen kan Slory waarnemen dat hij eenzaam en berooid is. Dat hij niet bestaat voor de eigen mensen, dat hij niet in tel is bij de mensen. Dat zijn familie geen waardering heeft voor hem en zijn werk. Dat hij weliswaar beter was indien hij bij een politieke partij was aangesloten.

Slory schrijft zijn gedichten in 4 talen beginnende met Sranan, Nederlands, Spaans en vervolgens Engels.
In het boek zijn ze volgens deze volgorde opgenomen. De gedichten zijn zelf door Slory geschreven, hij kent alleen ‘fraga mi wortu’ uit het hoofd, vandaar dat dit volledig is uitgeschreven.

Verder zijn er pagina’s in het boek die weergeven een zwart-witportret, een pose waarin Slory zijn gedicht ‘fraga mi wortu’ voordraagt aan het publiek, twee pagina’s die weergeven de dichter aan het schrijven. Ook is er een pagina die weergeeft een proost op Slory’s 75ste jaardag.
Een pagina waar de dichter zijn voeten zijn weergegeven, versleten door het hier en daar te slenteren om zijn gedicht aan de man te brengen.

Ik heb bij het bepalen van het formaat van het boek een bepaalde logica gehanteerd. Ik heb een passie voor ingewikkelde berekeningen. Het formaat van het boek is bepaald aan de hand van de volgende gegevens:
14 / 05 / 2010 is de dag waarop ik Slory heb ontmoet en de basis gelegd voor 2 boeken voor het portret van Slory
1e klein boekje
2e groot boek
Klein boekje is bedoeld als ideeën boek en het grootboek is het portret van Slory.

Formaat van het boekje wordt bepaald aan de hand van de lengte van Slory’s handpalm = 20 cm (hand waarmee Slory gedichten schrijft)

2.145
2 boekjes 14e dag v/d maand mei

Lengte boek is 20 x 2.145= 42.9 cm

Lengte is langer dan de breedte dus wordt het jaar 2010 (=0.2010) afgetrokken van 2.145. 2.145 – 0.2010= 1.944 x 20 = 38.88, dus breedte is 38.88

Voor meer foto’s van het kunstwerk en ander werk van de kunstenaar, klik hier

Dhiradj Ramsamoedj portretteert Michaël Slory

In opdracht van de Werkgroep Caraïbische Letteren is de Surinaamse kunstenaar Dhiradj Ramsamoedj bezig een portret van de dichter Michaël Slory te vervaardigen. Jaarlijks geeft de Werkgroep een opdracht aan een talentvol, aankomend kunstenaar van Surinaamse of Antilliaanse/Arubaanse origine om een portret te vervaardigen van een schrijver of dichter uit Suriname, de Nederlandse Antillen of Aruba. De bedoeling is dat jonge kunstenaars op die manier ertoe worden bewogen zich te verdiepen in de schrijfcultuur van hun eigen land, en daarmee artistiek aan de slag te gaan. In de vorm die zij voor hun portret kiezen zijn zij geheel vrij. Het hoeft dus niet te gaan om een portret in traditioneel-realistische zin.
De eerste van deze opdrachten is in 2009 verleend aan de Curaçaoënaar Tirzo Martha; hij maakte een driedimensionaal werk dat de wereld van Elis Juliana verbeeldt. Het beeld werd op Curaçao onthuld en daar maandenlang tentoongesteld in een galerie, en zal binnenkort in Amsterdam te zien zijn (klik hier om het beeld te zien).
Dhiradj Ramsamoedj (geb. 1986) baarde opzien met zijn bijdrage aan de grote tentoonstelling Paramaribo-SPAN in 2009. Hij richtte het huis van zijn grootmoeder in tot expositieruimte met o.m. een installatie van drinkkroesen, een bewegende pop opgebouwd uit duizenden stukjes textiel en een uit metalen pennetjes opgebouwde figuur .
Het materiaal voor zijn portret van Slory zoekt hij allereerst in papier: hij is bezig een bijzonder schrift vorm te geven dat de poëzie van Slory in beeldende vorm vangt. Het omslag ervan is uitgevoerd in de panji-stof die marrons gebruiken voor hun omslagdoeken. Het ligt in de bedoeling dat het kunstwerk op 4 augustus 2010, de 75ste geboortedag van de dichter, aan het publiek in Suriname wordt onthuld. De kunstenaar stuurde ons onderstaande impressie van het work-in-progress.

Sranan Art Xposed

Deze week verscheen de eerste editie van een nieuw webmagazine over Surinaamse kunst: Sranan Art Xposed. Vier keer per jaar zal dit magazine gratis digitaal verstuurd worden naar een uitgebreid e-mailbestand van contacten in Suriname, Nederland, het Caribisch gebied, de Verenigde Staten en nog enkele andere landen. Kortom: een wereldwijde exposure voor de Surinaamse beeldende kunst.

read on…
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter