blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Ramlila

De zoektocht van een Hindoestaan naar het cultuureigene (deel 11)

door Bris Mahabier

80. Hindoestáni’s, kantráki’s, kalkattyá’s of …koelies

Wie of wat was ik? Hoe wilde ik mezelf graag aanduiden? En wie was ik in de ogen van anderen in mijn culturele omgeving, zoals van mijn familie, buurtgenoten of collega’s? Enkele van de vele nieuwe en moeilijke vragen die mij in de jaren zestig somtijds bezighielden. Ik vroeg me af, of ik mezelf een Hindoestaan, Hindostaan, Hindoestáni of Bhárti zou willen noemen? Of gaf ik de voorkeur aan een Surinaamse Hindoestaan of een Hindoestaanse Surinamer? Zeker niet aan boitikoelie, zoals sommige Hindoestanen uit de stad Paramaribo ons noemden! Of misschien kortweg een Surinamer?

read on…

Het vroegere Rámlilá-spel aan de Hanna’s Lustweg

door Bris Mahabier

1. Rámlilá als volkstoneel in Wanica (Suriname)

In de Rámlilá, een zeven- of tiendaagse openlucht volkstoneel, krijgt het leven van Rám(chandra), de préchristelijke kroonprins van Ayodhyá (in India), het hoofdaccent. Zijn vader koning Dashrath, Ráms echtgenote prinses Sitá, zijn halfbroer Lakshman, de apengeneraal Hanumán en de demonenkoning Rávan spelen een substantiële rol. Belangrijke momenten uit het leven van Rám, i.h.b. zijn huwelijk met de lieftallige prinses Sitá, zijn verbanning t.g.v. een hofintrige, de ontvoering van Sitá door Rávan, de moeizame zoektocht naar Sita en Ráms strijd tegen de demonenkoning Rávan van Lanká, staan in dit uitbeeldende spel centraal.

read on…

Dharma en ráchas in de Rámáyan, het ‘heilige’ epos van hindoes in Suriname en Nederland (deel 1)

door Bris Mahabier

1.In dit en in andere artikelen

Dharma is een van de basisbegrippen uit het hindoeïsme, dat de ideale levenswijze, de rechtvaardige maatschappelijke orde, of het geheel van – door de brahmaanse intellectuele elite – voorgeschreven normen aangeeft. Deze zijn o.a. in de vier Veda’s en de verschillende dharmashástra’s te vinden.

read on…

Haridat Rambarans parivartan: zijn ontwikkeling van árya samáji hindoe tot atheïst (deel 3)

door Bris Mahabier

Hari Rambaran aan het culturele front in Paramaribo:

Hari leert hawan doen en maakt mohanbhog; de eerste Holiviering op de SKS en de AMS in 1963; de acceptatie van Holiviering op middelbare scholen; de eerste Divalifakkeloptocht in Paramaribo in 1963; het toneelstuk Ghar ke bhed in o.a. Thalia; over boitikoelies, koelie-koelie sáni en zwarte Hindoestanen.

read on…

Viswe Joti organiseert wederom 10-daagse Ramlila

Het is wederom zover dat de Sociaal, Culturele, Godsdienstige en Sportvereniging (SCGSV) Viswe Joti de 10-daagse Ramlila organiseert. Deze zal van 14 september tot en met 23 september 2018 steeds van 19:00 tot 21:00 uur plaatsvinden op het terrein naast de Shri Krishna Mandir te Vredenburg Serie B. read on…

Ramlila-seizoen aangevangen

De Sociaal, Cultureel en Religieuze Jongerenvereniging (SCRJ) Leiding 9A organiseert een 10-daagse Ramlila-opvoering. read on…

Oeroud verhaal over macht, liefde, wraak in modern jasje

Na de openingsscène klinkt het enthousiaste applaus gelijk. De angstaanjagende echoënde lach van demonen, bevende stemmen van de rishi’s en de bliksemlichteffecten dwars door de zaal bouwen de spanning goed. Het is dag 1 uit de driedelige Ramlila-theateropvoering in het Flamboyant Park die gisteravond begon. read on…

Ramlila-opvoeringen gestart

De SCSGV Viswe Joti organiseert zoals elk jaar een Ramlila-opvoering. Dit jaar vindt dit plaats op het P&D terrein aan de Indira Gandhiweg. De opvoering is op 28 augustus begonnen en duurt tot 6 september. Ook te Leiding 9A, waar de Shri Maha Shakti Doerga Samaadj actief is, worden er Ramlila-opvoeringen gehouden. Daar is men begonnen op 29 augustus en het eindigt op 7 september. read on…

Ramlila-seizoen begonnen

De Shri Maha Shakti Doerga Samaadj te Leiding 9A is vrijdag 23 augustus begonnen met haar traditionele jaarlijkse Ramlila-opvoeringen. Van vrijdag 23 augustus tot zondag 1 september zal zij dit spel huisvesten. Ramlila is de opvoering van het Ramayana-verhaal binnen 10 dagen. Ramayana is het levensverhaal van Rama en Sita, de reïncarnaties van de Hindoegoden Shiva en Lakshmi. Op het veld van Prekash zullen vanaf vandaag tot en met 1 september 2013 vanaf 18.30 uur tot 20.30 uur dagelijks opvoeringen zijn. Op 6 september begint Viswe Joti met haar Ramlila-opvoeringen te Vredenburg Serie B. Deze duren tot 15 september. Ook te Uitkijk zal in dezelfde periode een Ramlila gehouden worden. De Ramlila gaat gepaard met de Hindoereligie. Daarom zijn de acteurs gedurende de 10 dagen dan ook vegetarisch.

Presentaties over Surinaamse Ramlila in Trinidad

door Sabitrie Gangapersad

Tijdens de tweedaagse internationale Ramlila-conferentie in Trinidad wordt ook over het spel in Suriname gesproken. Het thema is Ramlila in the Global Village: Traditions, Innovations and Future DirectionsDrie van de vier personen die gisteren zijn vertrokken geven een presentatie. Pandit Balram Patandin zal praten over de geschiedenis van Ramlila in Suriname en de religieuze betekenis van het spel. Geetapersad Gangaram Panday zal zijn eigen ervaringen over Ramlila delen met de deelnemers, terwijl Amrika Anroedh een presentatie houdt over de evolutie van Ramlila met nadruk op openlucht toneel versus spelen in een overdekte ruimte.

Ramlila
gaat over het leven van Ram en Sita uit het epos Ramayana en wordt in veel landen waar Hindostanen wonen, opgevoerd. Tijdens de conferentie zullen de deelnemers stilstaan bij de status van het spel, die vergelijken met andere landen en nagaan wat moet worden verbeterd. De bedoeling is dat Ramlila een boost krijgt en er een netwerk ontstaat van mensen die het spel een warm hart toedragen.Status
Het Ramlila-spel is in 1905 op Dján boitie, in de buurt van Flora opgevoerd. Het openluchttoneel vindt jaarlijks plaats in een speciale periode, namelijk de lichte helft van de maand Kuár (september/oktober). In Suriname valt dit meestal samen met de grote schoolvakantie. Volgens de traditie is Ravan, de koning van Lanka op de tiende dag van die maand door Ram verslagen. Daarom wordt er op de laatste dag een grote pop, die Ravan voorstelt, verbrand. Volgens Patandin heeft Ramlila een belangrijke religieuze, pedagogische en morele betekenis. Door het spel wordt op eenvoudige wijze de grondbeginselen van de Sanatan Dharm bijgebracht waarbij Ram als incarnatie van God wordt uitgebeeld. Het verhaal leert de toeschouwer om een goed mens te worden en de strijd tegen het kwaad aan te gaan. Hij noemt de Ramayana een uniek werk over rechten en plichten, handeling en gedrag van de mens ten opzichte van God en de natuur, mens en maatschappij en cultuur en beschaving. De internationale conferentie wordt georganiseerd door de Nationale Ramlila Raad van Trinidad en Tobago in samenwerking met de faculty of Humanities and Education van de Universiteit van de West Indies. Vanavond vindt de opening plaats. De conferentie duurt tot en met zondag.
[uit de Ware Tijd, 12/07/2013]

 

Internationale Ramlila conferentie op Trinidad

door Sabitrie Gangapersad
Paramaribo – In Trinidad vindt van 12 tot en met 14 juli voor het eerst een internationale conferentie over Ramlila plaats. Het openluchttoneel over Ram en Sita uit de Ramayana, wordt in veel landen waar Hindostanen wonen, opgevoerd. Door samen stil te staan bij de status van dit spel, het te vergelijken met andere landen en nagaan wat verbeterd kan worden, moet Ramlila een boost krijgen.
Personen en organisaties in Suriname zijn ook uitgenodigd voor de conferentie.
Suriname heeft vroeger veel Ramilia-organisaties in de stad en districten gekend. Helaas is dit aantal de afgelopen jaren geslonken naar twee: de Shri Maha Shakti Doerga Samadj van Leiding 9A en Vishwe Jyoti van Vredenburg Serie B. Geen van beide organisaties doet mee aan de conferentie vanwege andere prioriteiten. Vanuit Suriname reizen minimaal vier personen op eigen titel af. Pandit Balram Patandin zal de aanwezigen ook toespreken. “Het is voor het eerst dat zoiets wordt gehouden en ik wil dat graag meemaken”, zegt Amriet Gangaram Panday die ook gaat.
Thema
De conferentie wordt georganiseerd door de Nationale Ramlila Raad van Trinidad en Tobago in samenwerking met de Faculty of Humanities and Education van de Universiteit van de West Indies. Het thema is ‘Ramlila in the Global Village: Traditions, Innovations and Future Directions’. “Veel van de problemen waarmee Ramlila-groepen kampen, zijn hetzelfde als in andere diasporalanden. Door te vergelijken, ervaringen met elkaar uit te wisselen en elkanders standpunten te leren kennen, kunnen we de status van Ramlila in de diaspora landen beter begrijpen en werken naar versterking van de groepen en aankomende spelers”, schrijft Primnath Gooptar, voorzitter van de Ramlila-conferentie comité in zijn oproep voor participatie. Hij weet dat de conferentie onder andere zal resulteren in een goed netwerk van mensen die Ramlila een warm hart toedragen.
Onderwerpen
Tijdens de conferentie zullen er verschillende onderwerpen die aan Ramlilagerelateerd zijn, aan de orde komen. Bij het aspect van Ramlila als cultureel erfgoed en de historie ervan zal onder andere worden stilgestaan bij de symboliek in de Ramlila en documentatie en archivering. Daarnaast zal het stukje van Ramlila als visuele en creatieve kunst ook worden belicht met nadruk op de kostuums, scripts en presentatie. Een panel zal zich buigen over de ontastbare aspecten van het Ramlila-spel. De organisatie heeft ook oog voor de rol van internet en wijdt een sessie aan technologie en e-Ramlila, de grenzen en beperkingen van Ramlila en de evolutie van het spel.Bij het laatste zal onder andere worden nagegaan of het spel per se in de openlucht moet worden opgevoerd en wat de rol van jongeren is. De bespreking van gender gerelateerde issues staan ook op het programma.

[uit de Ware Tijd, 12/06/2013]

Twee Ramlila-opvoeringen

door Sabitrie Gangapersad

Paramaribo – De sociaal-culturele en religieuze verenigingen Vishwe Jyoti en Shri Maha Shakti Doerga Samadj houden elk jaar in de grote vakantie een negendaags Ramlila. Het spel dat in de openlucht wordt opgevoerd en het verhaal van Rama uit het epos Ramayana illustreert, trekt steeds weer honderden mensen. Ramlila biedt het publiek niet alleen vakantievertier; jongeren krijgen op speelse wijze waarden en normen aangereikt en de saamhorigheid in de buurt groeit.

Beide verenigingen houden dit jaar niet op dezelfde dagen het Ramlila. Het spel van de Shri Maha Shakti Doerga Samadj is eerder begonnen en wordt op zondag 4 september beëindigd. Voor Vishwe Jyoti begint het spel morgenavond. Deze vereniging zet alles op alles om het publiek te vermaken en het spel zo interessant mogelijk te houden. Een vliegende Hanuman (apengod), Vishnu die op een opgeblazen zevenkoppige slang rust, Brahma die in een lotusbloem verblijft en Shiva die van heel hoog neerkijkt, zijn enkele van de innovatieve ideeën van de vereniging Vishwe Jyoti. Elk jaar is er ook een verrassing in het spel.

Dit trekt mensen steeds weer naar het voetbalveld van Vredenburg Serie B. De vereniging heeft ook dit jaar iets nieuws in petto. Maar dat wil Anroedh Tewarie nog niet verklappen. De belangrijkste boodschap van het Ramayana is de overwinning van het goede op het kwade. Net als het epos leert het Ramlila de mens over zijn plichten, idealen, normen en waarden. Het verhaal geeft universele antwoorden op vragen over familierelaties en hoe als ideale mens te handelen. Ook voor een koning en leider zijn er wijze lessen vervat. Ram wordt in het Ramlila uitgebeeld als Maryada Purushottam (ideale persoon die het goede symboliseert). Zijn tegenstander is Ravan, de koning van de demonen (rakshas). Ravan heeft door middel van meditatie en goede daden speciale gaven ontvangen van God. Hij raakt door zijn ego verblind en begint zijn gaven te misbruiken. Dit is het moment voor Vishnu om te incarneren als mens. Hij wordt als kroonprins in de stad Ayodhya geboren. Zijn familie stamt af van de Raghuvansh. Na zijn huwelijk met Sita wordt Ram voor veertien jaren naar het bos verbannen vanwege een belofte die zijn vader Dasrath eens aan zijn vrouw Kaikeyi had gedaan. De avonturen en heldendaden in het bos, de ontvoering van Sita en het gevecht met Ravan zijn allemaal vervat in het Ramlila.

[uit de Ware Tijd, 02/09/2011; lidwoorden gecorrigeerd]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter