blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Ramayana

Dharma en ráchas in Rámáyan, het ‘heilige’ epos van hindoes in Suriname en Nederland (deel 2)

door Bris Mahabier

Dit artikel is het tweede deel van een reeks van vijf.  Dit tweede deel bestaat uit vier paragrafen waarin aandacht besteed wordt aan de volgende onderwerpen. Een inleiding, waarin de termen dharma en ráchas centraal staan, zoals in de Rámáyana. De relatie van de hoofdgoden Brahma en Vishnu met Rám en Rávan, de twee hoofdfiguren uit dit heldendicht. De nieuwe kijk van enkele árya samáji pandits op Rám als hun maryádá purushottam. Tot slot de vraag  of Rám, een maryáda purushottam met enkele zwarte vlekken was? (De paragraafnummering van het eerste reeds gepubliceerde artikel loopt door in dit deel.)

read on…

Dharma en ráchas in de Rámáyan, het ‘heilige’ epos van hindoes in Suriname en Nederland (deel 1)

door Bris Mahabier

1.In dit en in andere artikelen

Dharma is een van de basisbegrippen uit het hindoeïsme, dat de ideale levenswijze, de rechtvaardige maatschappelijke orde, of het geheel van – door de brahmaanse intellectuele elite – voorgeschreven normen aangeeft. Deze zijn o.a. in de vier Veda’s en de verschillende dharmashástra’s te vinden.

read on…

Mijn opa bestolen, ontgoocheld, maar toch niet gebroken

Correspondentie met zijn Indiase familie, toch geen weerzien

Fragment 13 uit mijn opa’s biografie

door Brispath Mahabier

Onvoldoende belangstelling voor de eigen cultuur en historie, geen succes als doelverdediger, foto-impressies van enkele niet-succesvolle kalkattiyá’s (Hindoestaanse ex-contractarbeiders), ájá’s crisesmomenten, ongeletterde hindoemassa van ‘godin’ Sarasvati, gewelddadige ‘god’ Ram onthoofdde een devote shudra (hindoe van een ‘lagere’ kaste), opa’s mislukte vakantievoornemen, correspondentiecontact met zijn Indiase familie, gevoelige vragen van de familie uit India, bestolen, ontgoocheld, maar toch niet gebroken of aan drank verslaafd.

read on…

Haridat Rambarans parivartan: zijn ontwikkeling van árya samáji hindoe tot atheïst (deel 6)

door Bris Mahabier

Episode 3: Hari in Nederland (vervolg)

Bris’ terugblik: groeiende intergenerationele kloof, stagnerende árya samájibeweging, veelzijdigheid van vier árya samáji pandits, behoudende Indiase geleerden en Swámi Agnivesh, een activist.

read on…

Verdwijning, verdriet, liefdesgeschenken, familieberaad, verhuizing en aanpassing

Fragment 6 van mijn opa’s biografie

door Brispath Mahabier

liefde heb ik voor de ouden (…)
uit wie wij voortkomen’
(Cándani, z.j. Een zoetwaterlied. Paramaribo: Canna, 2000.)

En toch, ondanks deze respectvolle houding, die ik onderschrijf, gelden in mijn actuele levensfase langzamerhand ook de volgende woorden. Waarom zou ik dit niet toegeven?

‘(…) raakt de groene herinnering
tussen maalstenen
verpulverd (…)
(Raj Ramdas, Kahán hai tu / Waar is zij. Rotterdam: Maya, 2003. )

read on…

Viswe Joti organiseert wederom 10-daagse Ramlila

Het is wederom zover dat de Sociaal, Culturele, Godsdienstige en Sportvereniging (SCGSV) Viswe Joti de 10-daagse Ramlila organiseert. Deze zal van 14 september tot en met 23 september 2018 steeds van 19:00 tot 21:00 uur plaatsvinden op het terrein naast de Shri Krishna Mandir te Vredenburg Serie B. read on…

Indrukwekkend boek over Vedische dharma

door Roy Khemradj

Vandaag verschijnt ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag een boek over de Vedische dharma geschreven door professor Chan Choenni. Het is een handboek voor moraal, karma, mantra’s, rituelen en bhajans. De publicatie is indrukwekkend vanwege de vierhonderd pagina’s aan overzichtelijk opgebouwde thematische hoofdstukken en de makkelijk te lezen uitleg over het onderwerp. Als katholiek opgevoede Hindostaan heb ik eindelijk een boek in handen waarin ik op een aangename manier mijn kennis kan verrijken over de Ramayana, de Mahabharata en de Bhagwad Gita. Ook wordt mij uitgelegd dat er negen soorten bhajans bestaan, spirituele liederen, en ook wat ze betekenen. read on…

Sita

door Els Moor

Sita, vrouw van prins Rama, is al duizenden jaren oud en speelt nog steeds een grote rol in de verhalen die voortgekomen zijn uit de oude orale literatuur van India. Sita en Rama spelen samen de hoofdrol in het oeroude epos Ramayana dat al zeker vanaf duizend jaar voor onze jaartelling bestaat. read on…

Licht en duisternis

Licht en duisternis/ goed en kwaad, het zijn essentiële tegenstellingen binnen de klassieke epische verhalen en filosofie van alle volken. In de verhalen van de oeroude Indiase cultuur, van de Grieken en de Romeinen en van de inheemse volken in de Amerika’s, om enkele voorbeelden te noemen. Overal zien we die tegenstelling van licht en donker, van goed en kwaad steeds weer terugkomen. We zijn nu in de dagen van het Divalifeest, feest van de overwinning van het licht op de duisternis. Het feest wordt jaarlijks gevierd in oktober/november, in de periode van de ‘nieuwe maan’, wanneer het ’s nachts pikkedonker is. Het is gewijd aan Laksmi, godin van het licht. De mens maakt zichzelf en zijn omgeving schoon en steekt wanneer de duisternis valt, zoveel mogelijk lampjes, dya’s, aan. read on…

Nog een boek over Ramayana

Vijf katha’s (verhalen) uit het Ramcarita Manas Ramayana van Tulsidas met spirituele boodschappen heet de nieuwste pennenvrucht over het epos Ramayana. Het boek is door Carmen Merhai-Soedamah geschreven en werd op 22 oktober gepresenteerd in Mata Gauri in Paramaribo. Merhai is ruim 20 jaar bezig met het bestuderen van de Ramayana.

Voor haar boek koos ze vijf belangrijke verhalen die van toepassing zijn op de huidige samenleving. “Ik heb naar eigen visie en denkwijze, in simpele bewoordingen, de Hindoes en niet-Hindoes geprobeerd een beeld te geven van de spirituele waarden en normen die in het Ramayana voorkomen”, schrijft ze in het voorwoord. Het eerste verhaal in het boek gaat over de glorie van Prayaga (bedevaartsplaats waar de rivieren Ganges, Yanuma en Saraswati samenvloeien) en de eigenschappen van God. Daarna wordt aandacht besteed aan het gesprek tussen Lakshmana en de koning van de Nishada-stam.

Het derde hoofdstuk gaat over de samenspraak tussen Shri Rama en Lakshmana in Pancavati. Het laatste verhaal handelt over de wijze lessen die Shri Rama aan zijn onderdanen gaf. Het boek van Merhai bestaat uit 131 pagina’s. Op het kaft staat een illustratie van Goswami Tulsidas, de schrijver van het Ramcarita Manas. Tulsidas begon in 1574 aan het epos en deed er twee jaren, zeven maanden en 26 dagen over. In 1577 was het werk klaar. Zijn Ramayana heeft zeven hoofdstukken die zijn opgebouwd uit 24.000 tweeregelige verzen. Het eerste hoofdstuk gaat over de jeugdjaren van Rama (Bala Kanda). Daarna volgen de gebeurtenissen in Ayodhya en Rama’s verbanning (Ayodhya Kanda). De Aranya Kanda handelt over de jaren in het bos en de ontvoering van Sita. In Kishkinda Kanda wordt verteld over de bondgenoot Sugriva. Het vijfde hoofdstuk (Sundara Kanda) vertelt over de wonderbaarlijke dam in zee en de Lanka Kanda gaat over de oorlog met Ravana. De Ramayana wordt afgesloten met de Uttara Kanda die gaat over het leven van Rama in Ayodhya. Merhai heeft niet uit elke hoofdstuk een verhaal gekozen, maar op basis van de bruikbare wijsheid en lessen een keuze gemaakt uit drie hoofdstukken. De teksten staan in het Hindi (devnagri schrift) en het Nederlands. De schrijfster maakt vaker gewag van populaire bhajans (religieuze liederen) om de boodschappen te verduidelijken. Het boek van Merhai ligt al in de boekhandel. Met de opbrengsten zal een sociaal project worden uitgevoerd.

[uit de Ware Tijd, 31/10/2011]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter