blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Ramautar Chequita

Onverdeelde en onbeheerde boedels remmen de economische ontwikkeling in Suriname

Promotie Chequita Ramautar

A. Chequita Ramautar, gehuwd Akkal, docent aan de Universiteit van Suriname en gewezen lid van de Staatsraad, verdedigde vrijdag 9 oktober j.l. haar proefschrift Boedelproblematiek in Suriname bij de Open Universiteit in Heerlen.
Onverdeelde en onbeheerde boedels van onroerende goederen in Suriname zijn een voortdurend probleem dat de economische vooruitgang van Suriname in de weg staat. read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter