blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: psychologie & psychiatrie

Depressie en intertekstualiteit in hedendaagse autobiografische literatuur

Op donderdag 27 september 2018 verdedigde Anne-Fleur van der Meer haar proefschrift Ladders naar het licht. Depressie en intertekstualiteit in hedendaagse autobiografische literatuur aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Autobiografieën over depressie kunnen een belangrijke rol spelen in het verspreiden van kennis over depressie – vaak volksziekte nummer één in de samenleving genoemd. Daarmee leveren ze een belangrijke bijdrage aan het publiek debat, én bieden ze belangrijke inzichten voor patiëntenorganisaties en het brede publiek. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Anne-Fleur van der Meer. read on…

Het Sociaal Panorama aan de Surinamerivier

door Norma Alberg

Als supervisor en medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming probeer ik steeds mijn deskundigheid te vergroten. Daarom schreef ik me vorig jaar in voor de cursus ‘Het Sociaal Panorama als middel in Transculturele Psychotherapie’ (www.seth.nl). Omdat ik oorspronkelijk zelf uit Suriname kom heb ik extra affiniteit met het aspect cultuurverschillen in de hulpverlening. Want botsende vanzelfsprekendheden staan therapie, coaching en supervisie vaak enorm in de weg. read on…

Workshop Opstellingen 3 Dimensionaal Systemisch Werken

Op 27 augustus vindt er in Amsterdam een workshop Opstellingen 3 Dimensionaal Systemisch Werken plaats. U bent van harte welkom om deel te nemen in de groepsworkshop, een methode die als therapie wordt ingezet voor ontwikkeling van het bewustzijn, wat kan zorgen voor een structureelherstel. read on…

4de Sophie Redmond-lezing

Psychiater Cynthia Blanker is de spreker van de vierde Sophie Redmondlezing op zondag 13 maart in vereniging Ons Suriname. read on…

Erasmus Universiteit in Rotterdam vraagt psycholoog doctorsbul terug

De Erasmus Universiteit in Rotterdam (EUR) wil dat psycholoog Ans van Ass afstand doet van haar doctorstitel en verwijdert haar proefschrift uit de bibliotheek. Haar gepensioneerde promotor Teun Hardjono mag geen promovendi meer begeleiden en geen afscheidsrede houden. De universiteit geeft het ministerie de promotiepremie van 90.000 euro terug. Deze maatregelen heeft de EUR vandaag bekendgemaakt. read on…

Waarde en waardigheid (12 en slot)

door Willem van Lit

Dit is deel 12 en het slot van hoofdstuk 2 van Cariben laten we het onmogelijke vragen.

Synthese: het delirium van de ontdekker

Ik keer terug naar mijn uitgangsstelling bij het begin van dit hoofdstuk. Ik probeer de reikwijdte van mijn ontleding te overzien en ik besef dat ik nu pas één helft van mijn redenering heb. Ik schreef dat ik een formule wilde vinden waarbij het probleem van de menselijke conditie in het Caribische gebied kan worden omschreven en waardoor de aard en omvang (plotsklaps) helder zou worden en verklaarbaar. Dit zou openingen bieden voor de oplossing. Ik weet dat dit een al te grote ambitie is: het zoeken naar een andere orde in waarde en waardigheid en dit op basis van de redelijkheid. read on…

Waarde en waardigheid (11)

door Willem van Lit

 

Dit is deel 11 van hoofdstuk 2 van Cariben laten we het onmogelijke vragen.

De beleving van de ruimte en het uitgestelde leven
Een andere dimensie van het leven op de Caribische eilanden is het idee van het uitgestelde leven. In de weidse ruimte van het overvloedige licht in het Caribische bekken heb ik me dikwijls afgevraagd wat nu de precieze reden of oorzaak is van het extra gevoel van vrijheid, de magnifieke grootsheid van de ruimte waarin je lijkt te bewegen en de bredere beleving van schoonheid in uitbundigheid van kleur en leven waardoor ik steeds werd bevangen door een vliesdunne huid van lichte droefenis. read on…

Waarde en waardigheid (10)

door Willem van Lit

 

Dit is deel 10 van hoofdstuk 2 van Cariben laten we het onmogelijke vragen.

De weerklank van deze motieven zien we heden ten dage nog steeds weerspiegeld als we horen zeggen dat ‘het westen’ zich gedwongen acht de waarden van rechtvaardigheid, de mensenrechten en de democratie te brengen in landen als Irak en Afghanistan. Men heeft er heel veel voor over; velen wagen hun leven in dienst van deze opvatting. In de huidige tijd worden dergelijke denkbeelden uitgedragen en ontwikkeld in een democratische context, met andere woorden: de daden die uit deze overtuiging en wil tot uitvoering naar voren komen, heten gelegitimeerd te zijn door het volk zelf; deze worden gedragen door democratische controle en wilsbeschikking. read on…

Waarde en waardigheid (9)

door Willem van Lit

Dit is deel 9 van hoofdstuk 2 van Cariben laten we het onmogelijke vragen

“Imperialisme is toegepaste planimetrie, de kunst om bollen in het platte vlak en werelden in tabellen weer te geven. De heer bepaalt de schaal. Soeverein is degene die over de vervlakking beslist. Alleen datgene laat zich veroveren wat zich met succes van een dimensie laat beroven”. read on…

Waarde en waardigheid (8)

door Willem van Lit

Dit is deel 8 van hoofdstuk 2 van Cariben laten we het onmogelijke vragen

De gestage ontsluiting van de wereld begon in westwaartse richting en was dus Atlantisch van aard en samenstelling. De beweging in de richting waar de zon onder gaat, was veelbelovend: verwesterlijking staat voor exploratie en ontwikkeling van nieuwe rijkdom. Pas later – toen de eerste fase van globalisering was afgesloten en de Europeanen zich gingen vestigen – werd verwesterlijking synoniem voor kolonialisme . read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter