blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Pool John de

Utrecht: Internationaal Symposium over Kerk en slavernij

Verslag van het Internationale Symposium over Kerk en slavernij in de Utrechtse Domkerk, 1 juni 2023: “Een vragensteller uit het publiek wilde graag weten waarom vertegenwoordigers uit de Surinaamse gemeenschap in Nederland vaak zo’n agressieve toon aansloegen.”

read on…

Respect voor prestaties van weleer

Afgelopen week passeerde de geboortedag van Johan Joseph – roepnaam: John – de Pool. Hij werd geboren op ‘woensdag den twaalfden Maart des jaars Een duizend acht honderd en drie en zeventig te tien uur des avonds in het Stadsdistrict dezes eiland’. Ruim zestig jaar later wierp De Pool een verlangende blik terug naar de jaren tussen ca. 1870 en 1890, zijn jeugdjaren, in Del Curaçao que se va: páginas arrancadas de El libro de mis Recuerdos. Toen zouden mensen die presteerden nog met gepaste waardering zijn benaderd. Sindsdien is er van respect geen sprake meer.
door Aart G. Broek

read on…

Wim Rutgers antwoordt Henry Habibe

Reactie en weerwoord op Henry Habibe

 

door Wim Rutgers

Twee jaar geleden stuurde ik aan vrienden en geïnteresseerde lezers een digitale ‘nieuwjaarskaart’ in de vorm van een aantal verzamelde artikelen en bijdragen die ik op diverse plaatsen eerder gepubliceerd had. Dat had ik al eens eerder gedaan met Literair leven rond de eeuwwisseling over de literatuur van Curaçao. Ik maakte dus de balans op van mijn bijdragen aan het ‘literaire leven’ van Aruba, waarbij ik met mijn keuze rekening hield met de uitgave die Henry Habibe in 2014 al had gepubliceerd over het historische deel van deze literatuur. read on…

Balans: Arubaans letterkundig leven (8)

door Wim Rutgers

01.5 H.E. Lampe: Aruba vóór en ná de komst van de Lago
De literatuur van Aruba is relatief jong. Hoewel we weten dat er ook vroeger wel geschreven werd, met enige regelmaat gepubliceerd is er pas sedert de tweede eeuwhelft. Maar schrijven betekende tóen en trouwens ook nú nog niet automatisch publicatie.
In het verleden beschreven geestelijken de geschiedenis van diverse parochies.Tot de eerste afzonderlijk gepubliceerde Arubaanse boekwerken behoren een aantal memoires die teruggrijpen naar het Aruba van rond de eeuwwisseling en die demonstreren hoe Aruba met de komst van de olieraffinaderijen grote veranderingen heeft ondergaan. read on…

John de Pool

Portret van de Antilliaanse schrijver John de Pool, gemaakt door de in Suriname werkzame fotograaf Nicolaas Porter. Nr. 120 in de reeks fotoportretten die Porter in opdracht van de Werkgroep Caraïbische Letteren maakt. Voor informatie kunt U mailen naar: nicolaasporter@hotmail.com. Wie de hele reeks wil zien kan hieronder klikken op het label Werkgroepportretten.

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter