blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Plas Els van der

Karin Amatmoekrim geeft Frederik Mullerlezing

De jaarlijkse Frederik Mullerlezing wordt dit jaar op 8 september gegeven door Karin Amatmoekrim. De titel van haar voordracht luidt: ‘Geschiedenis in de schaduw: spreekwoorden, schoolboekjes en andere onverwachte schatten in de Surinamica van Allard Pierson.’ Bij die gelegenheid wordt ook een nieuwe, door Carl Haarnack en Garrelt Verhoeven bezorgde, editie van Benoîts beroemde reisboek naar Suriname gepresenteerd.

read on…

Eggels over Curaçao, Bon bini en Walcott

In de pas uitgekomen Nieuwsbrief van Hanneke Eggels schrijft zij over Curaçao (Hof’i pastor), haar bundeltje Bon bini en de masterclass die Nobelprijswinnaar Derek Walcott in 2008 in Amsterdam gaf.

read on…

Christa Meindersma nieuwe directeur Prins Claus Fonds

Per 14 februari 2011 verwelkomt het Prins Claus Fonds voor Cultuur & Ontwikkeling, Christa Meindersma als nieuwe directeur. Zij volgt Els van der Plas op, die sinds 1997 directeur was. Christa Meindersma (1962) is internationaal juriste en was adjunct directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS). Zij heeft ruime ervaring in internationale samenwerking en diplomatie en werkte onder meer als onderhandelaar en senior politiek adviseur bij de Verenigde Naties en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Christa Meindersma was betrokken bij vredesbesprekingen in Oost-Timor, Nigeria, Kameroen, Kosovo en Darfur. Zij werkte ook voor de VN in Nepal, Congo en New York. Het Prins Claus Fonds haalt met haar iemand in huis met een sterke visie op cultuur en ontwikkeling binnen internationale samenwerking.

Christa Meindersma: “Ik ben ontzettend blij met mijn aanstelling als directeur van het Prins Claus Fonds. Wat mij enorm inspireert is dat het Fonds moedige mensen van bijzondere kwaliteit die in situaties van repressie, oorlog, marginalisatie en armoede hun artistieke en intellectuele vrijheid bevechten, een gezicht geeft. Uitgevers als Selma Hellal en Sofiane Hadjadj in Algerije die afgelopen december de Prins Claus Prijs ontvingen en bloggers als Yoani Sánchez uit Cuba. Deze mensen zijn een motor voor ontwikkeling en verandering in hun land en inspireren anderen door hun inzichten. Het Prins Claus Fonds erkent het belang van hun werk en steunt hen concreet.”

Het Prins Claus Fonds richt zich de komende jaren op de relatie tussen cultuur en conflict, ‘Zones of Silence’ en ‘Beauty in Context’. Zones of Silence zijn gebieden waar culturele expressie ontbreekt of moeilijk is door uitsluiting, gedwongen migratie, armoede, oorlog en conflict. Het Fonds ondersteunt lokale initiatieven om culturele expressie mogelijk te maken. Het Fonds biedt ook culturele noodhulp in conflictsituaties en na natuurrampen. Nu al inventariseert het Fonds samen met partners in Egypte de schade die ontstaan is na vernielingen en plunderingen in de Egyptische hoofdstad Cairo. Doel is het behoud van Egyptische culturele schatten.

Door haar betrokkenheid bij vredesbesprekingen weet Meindersma uit eigen ervaring hoe belangrijk cultuur is bij het verwerken van oorlog en geweld: “Als directeur van het Prins Claus Fonds kan ik mijn interesse in diverse culturen combineren met mijn ervaring in landen waar opgebouwd wordt na conflict. Het heropenen van een theater in een gebombardeerde stad, een dansuitvoering of het behoud en herstel van cultureel erfgoed geeft hoop, energie en eigenheid. Cultuur is geen luxe: het kan wezenlijk bijdragen aan verzoening na conflict. Ik wil de impact van wat het Fonds gedaan heeft bij een breder publiek over het voetlicht brengen en het Fonds verder uitbouwen tot hét kenniscentrum op het gebied van cultuur en ontwikkeling.”

Lilian Gonçalves–Ho Kang You (foto rechts), voorzitter van het Prins Claus Fonds: “Mensen die cultuur het hardste nodig hebben leven vaak in conflictgebieden en arme regio’s. Het Prins Claus Fonds stelt die mensen in staat hun stem te laten horen. Met de komst van Christa Meindersma krijgt het Prins Claus Fonds een directeur in huis met een brede internationale ervaring in conflictgebieden. Christa is de juiste persoon om het Fonds naar een volgende fase te brengen, voortbouwend op wat er in de afgelopen jaren is bereikt. Het Bestuur kijkt uit naar een inspirerende, positieve en langdurige samenwerking.”

Els van der Plas vertrekt bij het Prins Claus Fonds

Els van der Plas neemt per 17 januari 2011 afscheid als directeur van het Prins Claus Fonds. Na een dienstverband van ruim dertien jaar zet zij een nieuwe stap in haar loopbaan en wordt directeur van Premsela, het Nederlandse instituut voor design en mode. Els van der Plas heeft het Prins Claus Fonds vanaf zijn ontstaan in 1997 opgebouwd tot een internationaal instituut voor cultuur en ontwikkeling dat staat voor kwaliteit en innovatie en dat stevig geworteld is in de wereld van cultuur en ontwikkeling wereldwijd.

read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter