blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Plak Andy

Nieuw bestuur Schrijversgroep ’77

Op 28 mei 2014 is op een goed bezochte ledenvergadering bij acclamatie een nieuw S’77-bestuur gekozen. Robbie Parabirsing (Rappa) is de nieuwe voorzitter. Het bestuur bestaat verder uit Jeffrey Quartier, Andy Plak, Sylvana Dankerlui, Rosemarie Maître, Sylva Koemar en Gianni Wip. De laatste drie zijn nieuw als bestuurslid. read on…

Tori battle in nieuw jasje

door Audry Wajwakana

Paramaribo – De eerste Tori Battle vorig jaar december viel bijzonder in de smaak. Dat er een vervolg van zou komen was dus te verwachten. Schrijversgroep ’77 (S’77) organiseert 11 december de tweede editie, die enigszins een andere opzet kent. In plaats van twee groepen nemen dit jaar acht individuen het tegen elkaar op.    

read on…

Resultaten gesprek S’77 met minister Adhin

Op maandag 21 bezocht een delegatie van S’77 minister Ashwin Adhin van Onderwijs en Volksontwikkeling. De delegatie bestond uit Ismene Krishnadath (voorzitter), Jeffrey Quartier (penningmeester), Andy Plak (secretaris), Rappa (bestuurslid), Sylvana Dankerlui (bestuurslid) en Sombra (erelid). Bij het gesprek was ook een journalist van De Ware Tijd aanwezig.

Het gesprek heeft een toezegging van de minister opgeleverd om een voorstel van S’77 in uitvoering te nemen. Het voorstel betreft een jaarlijkse aanschaf van lokaal geproduceerde boeken ten behoeve van schoolmediatheken. Ook gaf de minister aan dat S’77 een van de klankbordgroepen zal zijn, die geconsulteerd zullen worden in verband met vernieuwingen van het taalcurriculum voor het basisonderwijs. S’77 informeerde de minister over de activiteiten van de vereniging en bood hem enkele boeken aan waaronder ‘Fri’ en ‘Zoveel zinnen zoveel talen’. Belangstellenden die het voorstel willen inzien dat aan de minister is aangeboden kunnen dit opvragen via ismene.krishnadath@gmail.com.

[Mededeling van Schrijversgroep ’77]

Zware competitie Tori Battle

De teams van de Tori Battle die op 12 december tussen Tori Oso en Schrijversgroep ’77 zal worden gehouden zijn bekend.

read on…

Nieuw bestuur Schrijversgroep ’77

Op woensdag 27 juli is in een Bijzondere Algemene Ledenvergadering bij acclamatie een nieuw bestuur gekozen. Het bestuur bestaat uit 7 leden t.w. Ismene Krishnadath (voorzitter), Arlette Codfried (ondervoorzitter), Jeffrey Quartier (penningmeester), Andy Plak (secretaris), Robbie Parabirsing (lid), Kadi Kartokromo (lid) en Sylvana Dankerlui (lid). De verkiezing werd geleid door de verkiezingscommissie bestaande uit Nelius Codrington, Sombra en Alphons Levens. Helaas kon Sylvana Dankerlui  vanwege ziekte niet lijfelijk aanwezig zijn bij de verkiezing. Na de verkiezing volgde een uitgebreide fotosessie om het pas gekozen bestuur te vereeuwigen voor de komende generaties van S’77. Van het nieuwe bestuur is te verwachten dat het de huidige trend in S’77 van groei van activiteiten en leden doorzet. Ook wil het komend bestuur zorgen voor een solide financiële basis van de vereniging.

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter