blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Pattynama Pamela

Pamela Pattynama geeft zesde Indische Letteren-lezing

Op vrijdag 30 september 2022 zal de Zesde Indische Letteren-lezing plaatsvinden met de voordracht van prof. dr. Pamela Pattynama, emeritus bijzonder hoogleraar Koloniale en Postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, onder de titel: Indië nu. Over koloniale teksten, film, her-herinneren en collectief geheugen.

read on…

Hoe Nederland Indië leest

Op vrijdag 6 juli 2018 verdedigt Lisanne Snelders haar proefschrift Hoe Nederland Indië leest aan de Universiteit van Amsterdam. Zij onderzoekt aan de hand van de literaire cultuur de veelvormigheid van de herinnering aan Nederlands-Indië en legt de politiek bloot van de herinnering aan Nederlands-Indië. Ze stelt dat de culturele herinnering aan Nederlands-Indië gecompartimentaliseerd is. Verschillende perspectieven op de geschiedenis worden nauwelijks in samenhang begrepen, maar worden als het ware in afzonderlijke compartimenten geplaatst. Snelders bestudeert de compartimentalisering aan de hand van drie auteurs: Hella S. Haasse, Tjalie Robinson en Pramoedya Ananta Toer. read on…

Colonizing children: ‘Verraaier, verraaier!’

“Ik liep maar met ze mee. Onmiddellijk werd ik weggeduwd, uitgescholden en uitgejouwd. De groep waar ik bij ging staan joeg mij honend weg, de andere groep schreeuwde: ‘Verraaier, verraaier!’
Ik had een foute keus gemaakt, was als Indo bij de Hollandse belanda’s gaan staan.” read on…

Djam boekoe: Amatmoekrim

De Surinaams-Nederlandse auteur Karin Amatmoekrim schrijft veel over haar familie. Deze kwam vanuit Java, Afrika en China naar Suriname en reisde soms door naar Nederland. read on…

De koloniale snaar

door Pamela Pattynama

Het koloniale verleden raakt nog steeds een gevoelige snaar. Zo blijkt het lastig om ook voor het geweld daarvan ruimte te maken in het nationale geheugen. Nederlands-Indië is omgeven door nostalgie. Tegelijkertijd duiken koloniale wandaden telkens op om vervolgens weer ‘vergeten’ te worden. read on…

Afscheidscolloquium en afscheidscollege Ena Jansen

Op 17 juni 2016 wordt het symposium Bijna familie; Else Böhler, de baboe, Martha, Anna, Florence, de downstairs en Sophie gehouden ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. Ena Jansen als bijzonder hoogleraar Zuid-Afrikaanse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. read on…

Indische Letteren over Indië-films

Op vrijdag 25 september 2015 organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde weer een lezingenmiddag die geheel gewijd is aan de Indië-film. Tijdens de lezingen worden filmfragmenten vertoond. read on…

Lezingenmiddag over Louis Couperus

Op vrijdag 27 september 2013 houdt de Werkgroep Indische Letteren weer een lezingenmiddag in Leiden. Dit keer is de middag geheel gewijd aan Louis Couperus, naar aanleiding van zijn honderdvijftigste geboortedag.

Programma:
15.00 uur  opening
15.10 uur  Petra Teunissen-Nijsse: Couperus en Japan
15.40 uur  Olf Praamstra: Het vijandige Indië van Couperus
16.10 uur  theepauze
16.40 uur  Pamela Pattynama: Gevaarlijke geheimen. Interraciale seksualiteit in
                        De stille kracht.
17.10 uur  Jacqueline Bel: De Indische Couperus
17.40 uur  Discussie
18.00 uur  Sluiting
Locatie: Universiteit Leiden, gebouw 1175 (Lipsius), Cleveringaplaats 1, zaal 003.
De toegang is gratis. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

De toekomst van de studie van de (post)koloniale Nederlandse literatuur

Aan de Universiteit van Amsterdam vond op vrijdagmiddag 20 september 2013 een debatbijenkomst plaats, georganiseerd door de hoogleraren Thomas Vaessens en Michiel van Kempen, over de toekomst van de studie van de (post)koloniale literatuurstudie in Nederland. Wetenschappers van verschillende universiteiten bogen zich over vragen naar de status en richting van dit veld van literatuurwetenschap. Hieronder de inleiding die Michiel van Kempen gaf ter opening van de bijeenkomst.

read on…

Indië on the move

De Departementen Neerlandistiek en Mediastudies van de Universiteit van Amsterdam organiseren  op vrijdag 31 mei 2013 in Spui25 een symposium ter gelegenheid van het afscheid van Pamela Pattynama, Bijzonder hoogleraar Koloniale en Postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis.
Programma
9:00 Ontvangst met koffie en thee
9.30 Opening
Vijf reflecties op onderzoek naar Indië
Prof. dr. Mieke Aerts
‘Als ik mij omdraai, kan er niets zijn’: de geest van Indië
Dr. Paul Bijl
Transnationale herinneringen aan Raden Ajeng Kartini
Prof. dr. Frank van Vree
‘Toen alles nog heel was’ herinnering en nostalgie
Pauze
Prof. dr. Julia Noordegraaf
Het Nachleben van de Indische films van de familie Sanders
Prof. dr. Jeroen de Kloet en Leonie Schmidt MA
Verlangen, verzet of nostalgie? Postkoloniale oprispingen in Yogyakarta en Hong Kong
Datum: 9:30 – 12:00, vrijdag 31 mei 2013. SPUI25, Amsterdam
Aanmelding noodzakelijk via www.Spui25.nl

Gouden tijden, zwarte bladzijden

Op vrijdagavond 15 maart vindt het Boekenbal  plaats, de aftrap van de Nederlandse Boekenweek 2013, die dit jaar in het teken staat van contrasten. Het verleden van de Lage Landen kent roemrijke periodes, maar evenzovele schaduwkanten. Het is een geschiedenis van heldendaden en verraad, van glorieuze gebeurtenissen en van rampspoed. In de literatuur zijn de verschillende kanten van de geschiedenis veelvuldig terug te vinden. Drie bijzonder hoogleraren van het departement Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam komen deze avond aan het woord over dit thema. Zij spreken over de ambiguïteit in de literatuur uit Indië, het Caraibisch gebied en Zuid-Afrika in tijden van slavernij.
‘Ek, Philida van die Caab. Ek wat slaaf was. Ek wat mens is. Ek wat eintlik alles is.’ Vertellers in Zuid-Afrikaanse slavernijromans.
Prof. dr. Ena Jansen (bijzonder hoogleraar Zuid-Afrikaanse letterkunde)
 
‘Laat uw bannanen zwarter roosten/ten teken dat gij niet zijt te troosten!’ Literatuur in tijden van slavernij.
Prof. dr. Michiel van Kempen (bijzonder hoogleraar West-Indische letteren)
 
Slavin of oermoeder? De figuur van de njai in de Indisch-Nederlandse literatuur.
Prof. dr. Pamela Pattynama (bijzonder hoogleraar Koloniale en postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis).
Datum en locatie: donderdag 14 maart om 20.00 uur in SPUI25, Spui 25, Amsterdam
Aanmelden is verplicht en kan via www.spui25.nl
Graag tot ziens op 7 maart.

30 mei 2012 – Nederlands Buitengaats

Rond 1900 geloofde de Amsterdamse hoogleraar Nederlandse taal en letterkunde, Jan te Winkel, nog in het bestaan van Nederlands als wereldtaal: “Ooit had Nederland de kans gehad om een rol van betekenis te spelen in Noord-Amerika – in de tijd dat New York nog Nieuw Amsterdam heette -, maar die kans hebben wij verspeeld.

read on…
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter