blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Paramaribo

Hou je stoep schoon – Leren van geschiedenis 43

door Hilde Neus             

Momenteel kampen we met grote problemen door wateroverlast waar allerlei oorzaken voor te geven zijn. Maar dat ontslaat ons niet van onze eigen verantwoordelijkheden. Het is echt niet zo moeilijk om het afval dat je onderweg bij je hebt in een plastic zak te doen en bij het vuil te zetten dat wordt opgehaald. De vuilnisbelt is geen ideale situatie, er zou hier veel meer aan scheiding van afval moeten gebeuren. Mijn papaya-, pompelmoes- en bakovenschillen gooi ik in een hoek in de tuin. Dat composteert vanzelf. Flessen en plastic zijn herbruikbaar en zouden gerecycled kunnen worden. Ook hier geldt dat we elkaar aan moeten kunnen spreken als we fout handelen, zoals het in de berm smijten van etensbakjes, of uit de auto werpen van drinkflesjes. Ondanks dat men weet hoe slordig het ons land maakt, trekken sommige mensen zich daar weinig van aan. Maar het heeft ook grote gevolgen voor de afwatering als de goten en sloten vol rommel liggen, en de stroming van het water belemmert.

read on…

Een gratis lapje grond op Frimangron – Leren van geschiedenis 35

door Hilde Neus

De vele mooie beloftes en pogingen tot transparantie middels aanvragen voor een stuk grond via een website ten spijt, is de gronduitgifte aan de kleine burger nog niet vlot getrokken, en kampt het ministerie nog steeds met grote achterstanden. Deze regering maakt mooie gebaren (net zoals de vorige) door eens in de zoveel tijd in een bepaald district in een keer een groot aantal vergunningen uit te geven en dan worden er foto’s getoond van blije mensen: eindelijk heb ik mijn grondpapier.

read on…

Rituelen rondom begraven – Leren van geschiedenis 25

door Hilde Neus

Suriname heeft een zeer diverse bevolking, en elke etnische groep heeft zo zijn gewoontes rondom de ter aarde bestelling van overleden familieleden. Dat levert mooie herinneringen op, en kan tevens een positieve bijdrage leveren aan de rouwverwerking. Tenminste, dat denkt men op dit moment in Nederland, waar gezegd wordt dat mensen daar de dood meer moeten bespreken. En dit deel van de levenscyclus niet zo weg moeten stoppen. Hier in Suriname is het altijd een belangrijk element van het familiegebeuren geweest, en sommige rituelen bestaan al heel lang, zijn zelfs meegenomen vanuit Afrika.

read on…

Brandgevaar – Leren van geschiedenis 22   

door Hilde Neus

Regelmatig worden we opgeschrikt door berichten dat er brand is uitgebroken. Vanwege ons klimaat heeft dat vaak een desastreuze uitwerking en gaan verschillende panden verloren, ook omdat veel huizen in Suriname geheel of gedeeltelijk uit hout zijn opgetrokken.

read on…

Onderhoud in de oude stad – Leren van geschiedenis 21

door Hilde Neus

Bij elke fikse regenbui loop het centrum van Paramaribo onder water, en klotst het tegen de muren van de winkelpanden op. Dit veroorzaakt elke keer weer, elke regentijd, een hoop frustraties en gemopper op Openbare Werken om er eindelijk toch eens iets aan te doen. Maar het onderlopen van de stad is niet iets van nu, het speelt al heel lang. Dit kunnen we zien op een foto van Augusta Curiel, van de na een sibibusi ondergelopen Domineestraat, uit 1924. Bepaalde straten lopen nooit onder water, dat komt omdat die aangelegd zijn op schelpritsen, waar het water makkelijker doorheen sijpelt. Denk aan de Gravenstraat, Keizerstraat of Herenstraat, die evenwijdig lopen aan de kustlijn. Dit in tegenstelling tot de noord-zuid aangelegde wegen op kleigrond. Hier blijft het water op staan. Daarom is het belangrijk goede afwateringsgoten te hebben, en te verbieden om vuil op de straten te smijten dat in de rioleringen vast komt te zitten en zich ophoopt. Daarop moet onderhoud worden gepleegd, en betaald.

read on…

Beveiliging in een groeiende stad, 1800 – Leren van geschiedenis 20

door Hilde Neus

Paramaribo dijt uit en wordt steeds groter. Zo groot zelfs dat in het zuiden het vastgroeit aan Lelydorp. Kaarten en plattegronden zijn goede graatmeters van groei. Als we de eerste plattegronden van Paramaribo bekijken, zien we hoe klein de stad is. Helaas worden er tegenwoorden weinig van dergelijke groeikaarten in beeld gebracht. Het zou goed zijn om deze bijvoorbeeld om de twintig jaar te publiceren, zodat de overheid (maar ook het publiek) beter inzicht krijgt in een aantal zaken die met veiligheid te maken hebben. Ze laten soms ook zien hoe de stad werd beschermd.   

read on…

Avondklok als samenscholingsverbod – Leren van geschiedenis 14  

door Hilde Neus

Al vanaf de intrede van Covid-19 in ons land in maart 2020 leven we met een avondklok, ingesteld om mensen in de nachtelijke uren binnen te houden en zo de verspreiding van het virus in te kunnen dammen. Iemand stelde eens de vraag: ‘Hoe weet het virus dat het zich ’s nachts niet moet verspreiden?’, maar daar gaat het hier niet om. De sterke arm hoeft zich bij beperkte beweging van de bevolking in ieder geval niet overal aanwezig te zijn. Deze kan met enkele voertuigen patrouilleren door de stad en ongehoorzame burgers oppakken en vasthouden. Het samenscholen in groepen wordt zo teruggedrongen en is een probaat repressiemiddel gebleken voor de overheid. Het aantal inbraken is daarvoor bijvoorbeeld gedaald. Onze burgers ondergaan het gelaten, en vele zullen overtuigd zijn van de reden voor het binnenblijven: het is voor onze eigen veiligheid. Deze dagen gaat het erom ons tegen een virus te garanderen, vroeger waren er andere redenen. 

read on…

Openbaar groen – Leren van geschiedenis 9

door Hilde Neus

Momenteel is er onderzoek gaande naar openbaar groen in Paramaribo. Dat is belangrijk om verschillende zaken: groen oogst prettig en fris, het levert ons zuurstof en daarnaast zorgen bomen in de stad ervoor dat de temperatuur onder het lover enkele graden lager is. De nadelen, vallende bladeren en soms takken, nemen we voor lief. Als er behoorlijk onderhoud is, hoeven de bomen niet spontaan om te vallen bij een windvlaag. Daar moet controle door Openbare Werken ons voor behoeden.

read on…

Vernielingen en anarchie demonstranten Onafhankelijkheidsplein

Demonstranten zijn ertoe overgegaan vernielingen aan te richten aan eigendommen en publieke objecten. Het politie wachthuis voor de VCB aan de Saramaccastraat is omgekanteld. Bij Shell servicestation aan de Maagdenstraat zijn vernielingen aangericht en zijn de mensen aan het plunderen geslagen. De organisatoren van de actie waaronder Pakitow Biervliet is niet te zien. De actie is totaal uit de hand gelopen.

read on…

Planken hebben oren

Het Nationaal Archief Suriname en de Stichting voor Surinaamse Genealogie nodigen u van harte uit voor het bijwonen van een lezing verzorgd door Ir. Philip Dikland. De titel van de lezing is: Planga Habi Jesi.

read on…

Gevecht aan de Sophie Redmondt straat anno 1917

UIT DE RECHTZAAL

Kantongerecht. Het is misschien een te stoute vergelijking om de Steenbakkersgracht onze Marne te noemen, anders hadden we den titel gekozen de slag aan de Marne. Eigenlijk hadden wij nog verder willen gaan, en ‘willen spreken van: de slag aan de Newa. Want de veldslag werd geleverd door vrouwen, en dat is echt Russisch. Wij hebben immers in Rusland nu vrouwen regimenten gekregen, die naar het front zullen vertrekken om aan de mannen te leeren hoe men vechten moet.

read on…

Ston Oso naar Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname: enkele kanttekeningen

door William L. Man A Hing

In mijn vroege jeugd en zeker vanaf de dertiger jaren van de vorige eeuw was het pand bekend als Ston Oso (1) in handen van achtereenvolgende ondernemers van de Tjon-clan.

read on…
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter