blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Palm Walter

Over Walter Palms “andere kijk”

door Jos de Roo

In zijn bespreking van Ronny Lobo’s Tirami sù verwijst Walter Palm naar zijn “essay” over Debrots Mijn zuster negerin. Het heet ‘Een andere kijk op Mijn zuster de negerin van Cola Debrot.’ Hij beweert erin dat de novelle een magisch-realistische inslag heeft en dat de labiele psyche van de hoofdfiguur meer de aandacht trekt dan de rasrelaties. Hij besluit met de vraag in hoeverre de novelle nog actueel is. Van Palms bewering dat Debrots novelle een magisch-realistische inslag zou hebben heeft Henry Habibe in Caraïbisch Uitzicht terecht al gehakt gemaakt, maar er is meer mis met Palms artikel. read on…

Tirami sù: Licht en luchtig als een Curaçaose wals

door Walter Palm

De befaamde eerste vraag die Jörgen Raymann aan zijn gasten stelt in zijn tv-programma ‘Raymann is laat’ luidt:’Wie is je vader, wie is je moeder?’. De vraag naar de biologische vader is een terugkerend thema in Antilliaanse romans. Zo is in de roman ‘De rots der struikeling’ van Boeli van Leeuwen de hoofdpersoon Eddy Lejeune bevangen door twijfel over zijn afkomst. ‘Het bloed stolde in mijn aderen’ bij alleen de gedachte dat zijn officiële vader niet zijn biologische vader is.

read on…

De rol van migranten in de Arubaanse literatuur

door Quito Nicolaas

Aruba had door de toebedeelde functie in de 18e en 19e eeuw binnen de Antilliaanse constellatie (NB: de NA bestonden nog niet), geen economie die een bloeiend cultureel klimaat stimuleerde. Dit verklaart dat er geruime tijd nauwelijks een sociaal-cultureel leven bestond, totdat met de komst van de olieraffinaderij van Lago in 1924 op Aruba zich migranten uit verschillende Caribische eilanden vestigden en er een literair circuit ontstond. read on…

Boeli van Leeuwen, gezien door Walter Palm

door Klaas de Groot

‘Spanje is interplanetair’, schrijft Boeli van Leeuwen in Een vreemdeling op aarde, zijn tweede roman (1962). Want het hoort niet bij Afrika en niet bij Europa, is zijn redenering. Wat dat betreft leek Van Leeuwen dus op Spanje. Als Antilliaan zweefde hij ook tussen die twee werelddelen. Met zijn navelstreng in Curaçaose grond en zijn culturele blik voor een belangrijk deel van de tijd gericht op Europa, met name Nederland. read on…

Een ode aan mijn geliefde

door Ezra de Haan

Walter Palm is een fenomeen. Wanneer hij zijn gedichten voordraagt staat de tijd even stil. Het lijkt alsof de muzikale genen van de familie Palm dan even doorklinken. Woorden komen aan en rollen vervolgens door, als de sierlijke golven die Curaçao omringen. Graag mag de dichter regels herhalen, ze roteren dan even tot het vervolg van het gedicht zich aankondigt. read on…

De muzikale pen van Walter Palm

door Ko van Geemert

Wie de achternaam PALM hoort, denkt aan muziek. Aan componist Jacobo Palm (1831-1906),  aan Jan Gerard Palm (1831-1906), de nestor van het muziekleven op Curaçao. De laatste, die ook wel Shon Gerry genoemd werd, is de betovergrootvader van Walter Palm, een dichter – al is de muziek ook bij hem nooit ver weg is. Zojuist  verscheen zijn bundel  Een serenade voor mijn Shéhérazade. read on…

Hermelijn belicht racisme aan beide zijden van de oceaan

door Otti Thomas

Racisme in Nederland ligt ten grondslag aan de dood van een Curaçaose student in de roman Florinda’s tweede keus. Schrijver Jacques Hermelijn wordt echter ook geprezen voor zijn aandacht voor racisme op Curaçao. read on…

Opening Caraïbisch boekenseizoen in Podium Mozaïek

Woorden zijn (overzeese) oorden | Curaçao, Suriname en Nederlands-Indië in boeken

Zondag 5 oktober 2014, 15:00 uur in Podium Mozaïek, Amsterdam

Voor het vierde achtereenvolgende jaar presenteert Uitgeverij In de Knipscheer een gevarieerd programma met schrijvers, dichters en muzikanten n.a.v. nieuw verschenen boeken in Podium Mozaïek in Amsterdam. read on…

Nieuw leven voor vergeten composities

door Otti Thomas

Otrobanda was in de eerste helft van de vorige eeuw net zo levendig als nu. Die bevestiging komt niet uit een geschiedenisboek, een expositie met sepia foto’s of een herinnering van een familielid, maar van de wals Otrobanda, geschreven door Albert T. Palm. Met de compositie vol variatie en tempowisselingen, lijkt hij te vertellen over het dagelijks leven in de stadswijk: kinderen die kattenkwaad uithalen, mensen die iets drinken tijdens een verhitte discussie of iemand die gewoon rustig geniet van de middagzon. Gebeurtenissen die geen verband met elkaar houden, buiten het feit dat ze allemaal in Otrobanda plaatsvinden. De compositie eindigt bijna plechtig, als de laatste akkoorden van een volkslied voor een volkswijk. read on…

Woorden zijn (overzeese) oorden

Curaçao, Suriname en Nederlands-Indië in boeken 

Voor het vierde achtereenvolgende jaar presenteert Uitgeverij In de Knipscheer een gevarieerd programma met schrijvers, dichters en muzikanten n.a.v. nieuw verschenen boeken in Podium Mozaïek in Amsterdam. Nu op zondag 5 oktober 2014, om 15:00 uur.
Met/over o.a.: Barney Agerbeek, Diana Lebacs, Boeli van Leeuwen, Walter Palm, Ezra de Haan (Op zoek naar Michaël Slory). read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter