blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Palm Walter

In de Knipscheer toonde zijn verse stal

Op zondag 20 november 2016 hield uitgeverij In de Knipscheer voor de 7de keer zijn jaarlijkse presentatie van haar jongste uitgaven. De uitgeverij bestaat dit jaar 40 jaar. Een fotoimpressie van Aafke Huizinga en Michiel van Kempen. read on…

Een vrij mens

door Walter Palm

Op de golven van het leven
zeil je als een zeilschip. read on…

Gedichten van Palm op Youtube

Gianni Gianario heeft een poëzievideo gemaakt bij zeven gedichten uit de bundel Sierlijke golven krullen van plezier van Walter Palm en die onlangs op YouTube geplaatst. read on…

De Antilliaanse gemeenschap in Nederland

door Walter Palm

Twintig jaar geleden, namelijk op 24 februari 1995, trad het eerste bestuur van het Antilliaans Netwerk aan. Ik had de eer om de eerste voorzitter te zijn van het Antilliaans Netwerk. In deze tijd van het jaar waarin wordt teruggeblikt op de achterliggende periode, ga ik in dit artikel in op de Antilliaanse gemeenschap in Nederland in de afgelopen twintig jaar. read on…

Over Walter Palms “andere kijk”

door Jos de Roo

In zijn bespreking van Ronny Lobo’s Tirami sù verwijst Walter Palm naar zijn “essay” over Debrots Mijn zuster negerin. Het heet ‘Een andere kijk op Mijn zuster de negerin van Cola Debrot.’ Hij beweert erin dat de novelle een magisch-realistische inslag heeft en dat de labiele psyche van de hoofdfiguur meer de aandacht trekt dan de rasrelaties. Hij besluit met de vraag in hoeverre de novelle nog actueel is. Van Palms bewering dat Debrots novelle een magisch-realistische inslag zou hebben heeft Henry Habibe in Caraïbisch Uitzicht terecht al gehakt gemaakt, maar er is meer mis met Palms artikel. read on…

Tirami sù: Licht en luchtig als een Curaçaose wals

door Walter Palm

De befaamde eerste vraag die Jörgen Raymann aan zijn gasten stelt in zijn tv-programma ‘Raymann is laat’ luidt:’Wie is je vader, wie is je moeder?’. De vraag naar de biologische vader is een terugkerend thema in Antilliaanse romans. Zo is in de roman ‘De rots der struikeling’ van Boeli van Leeuwen de hoofdpersoon Eddy Lejeune bevangen door twijfel over zijn afkomst. ‘Het bloed stolde in mijn aderen’ bij alleen de gedachte dat zijn officiële vader niet zijn biologische vader is.

read on…

De rol van migranten in de Arubaanse literatuur

door Quito Nicolaas

Aruba had door de toebedeelde functie in de 18e en 19e eeuw binnen de Antilliaanse constellatie (NB: de NA bestonden nog niet), geen economie die een bloeiend cultureel klimaat stimuleerde. Dit verklaart dat er geruime tijd nauwelijks een sociaal-cultureel leven bestond, totdat met de komst van de olieraffinaderij van Lago in 1924 op Aruba zich migranten uit verschillende Caribische eilanden vestigden en er een literair circuit ontstond. read on…

Boeli van Leeuwen, gezien door Walter Palm

door Klaas de Groot

‘Spanje is interplanetair’, schrijft Boeli van Leeuwen in Een vreemdeling op aarde, zijn tweede roman (1962). Want het hoort niet bij Afrika en niet bij Europa, is zijn redenering. Wat dat betreft leek Van Leeuwen dus op Spanje. Als Antilliaan zweefde hij ook tussen die twee werelddelen. Met zijn navelstreng in Curaçaose grond en zijn culturele blik voor een belangrijk deel van de tijd gericht op Europa, met name Nederland. read on…

Een ode aan mijn geliefde

door Ezra de Haan

Walter Palm is een fenomeen. Wanneer hij zijn gedichten voordraagt staat de tijd even stil. Het lijkt alsof de muzikale genen van de familie Palm dan even doorklinken. Woorden komen aan en rollen vervolgens door, als de sierlijke golven die Curaçao omringen. Graag mag de dichter regels herhalen, ze roteren dan even tot het vervolg van het gedicht zich aankondigt. read on…

De muzikale pen van Walter Palm

door Ko van Geemert

Wie de achternaam PALM hoort, denkt aan muziek. Aan componist Jacobo Palm (1831-1906),  aan Jan Gerard Palm (1831-1906), de nestor van het muziekleven op Curaçao. De laatste, die ook wel Shon Gerry genoemd werd, is de betovergrootvader van Walter Palm, een dichter – al is de muziek ook bij hem nooit ver weg is. Zojuist  verscheen zijn bundel  Een serenade voor mijn Shéhérazade. read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter