blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Oranje Willem van

Hou de geschiedeniscanon uit de klauwen van de partijpolitiek

De discussie over de geschiedeniscanon is ontketend sinds minister Van Engelshoven heeft gezegd dat er meer oog moet komen voor de schaduwkanten van de Nederlandse geschiedenis. Frits van Oostrom, de samensteller van de canon, reageert.

door Martin Sommer read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter