blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Ocalia Hipólito

Antilliaans erfgoed (6): machismo

Schaamtevol trans-Atlantische verbinding  

door Aart G. Broek

Gedurende de hele twintigste eeuw zijn er mensen geweest die respect opeisten voor het Antilliaanse sociaal-cultureel erfgoed en de onderliggende gevoelswereld. Hier moet niet alleen aan het materiële erfgoed gedacht worden, zoals constructies voor waterbeheer en landbouw, behuizing en huisgerei. Evenzeer behoort de immateriële nalatenschap ertoe: liederen, religieuze verrichtingen, verhalen, gedragsregels, muziek en zang, kennis van flora en fauna, praktijk van rouwen, dansen, oogstfeesten, tradities van vermaak, kinderspelletjes. Deze en vele andere aangelegenheden vorm(d)en op hun beurt het sociaalemotionele leven van mensen en vice versa. Dat kunnen we het ‘mentale erfgoed’ noemen.

read on…

Isla dushi, nieuwe passantenliteratuur

Ge-roman-tiseerde herinneringen van een medicus
door Aart G. Broek

Onlangs verscheen de roman Isla dushi van Klaas Marck. In de jaren 1975-1977 was hij coassistent in het Sint Elisabeth Hospitaal. Daarop nam hij nog drie maanden de huisartsenpraktijk van C.D. ten Brink waar, die was gevestigd in De Castro Building in de Bakkerstraat, Punda, van Willemstad. In een digitale correspondentie verhaalt deze literaire passant, inmiddels gepensioneerd, over zijn verblijf op het eiland, over de fikse invloed die dit heeft gehad op hem en over herinneringen aan de schilder Hipólito Ocalia (1916-1984). Hij bleef buiten de roman die geen regulier ‘doktersromannetje’ blijkt te zijn.

read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter