blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Noordegraaf Jan

De Navorscher: over John Jea in Holland

In deze De Navorscher vraagt Jan Noordegraaf uw aandacht voor het volgende:

In zijn autobiografie The Life, History, and Unparallelled Sufferings of John Jea, the African Preacher vertelt de Afro-Amerikaanse prediker John Jea (1773–1817) hoe hij op zijn trans-atlantische reizen rond de eeuwwisseling ook enkele Nederlandse steden heeft bezocht.

read on…

The Virgin Islands Dutch Creole Textual Heritage

Op woensdag 20 december 2017, sloot Cefas van Rossem, zes jaar na de start van zijn Promotiebeurs voor Leraren, zijn promotieproject af met de openbare verdediging van zijn proefschrift The Virgin Islands Dutch Creole Textual Heritage: Philological Perspectives on Authenticity and Audience Design aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Promotoren waren Pieter Muysken en Jan Noordegraaf. Hieronder Van Rossems zgn. ‘lekenpraatje’. read on…

Zwart Nederlands; een college

door Jan Noordegraaf
Vorig voorjaar was ik op bezoek bij een vroegere VU-student Nederlands op het mooie eiland Curaçao. Bij die gelegenheid liet ik me ook rondleiden in het Slavernijmuseum te Willemstad. Na ruim twee uur indringend toegesproken te zijn door een enthousiaste jonge Curaçaose gids verliet ik deze historische locatie niet zonder enig gevoel van opluchting, maar wel ‘zwaar met schuld belaan’, zoals vroegere generaties Hollanders in een andere context gezegd moeten hebben. read on…

D.C. Hesseling over taal en taalverandering

door Jan Noordegraaf

Abstract. De classicus D.C. Hesseling, vanaf 1907 hoogleraar Nieuwgrieks te Leiden, heeft zich in het laatste decennium van de negentiende eeuw intensief beziggehouden met de vraag naar het ontstaan van het Afrikaans. Hij was daartoe mede geïnspireerd door de creolistische studies van de invloedrijke taalgeleerde Hugo Schuchardt. Enkele jaren daarna poogde Hesseling de door hemzelf ontwikkelde inzichten ook toe te passen op het Negerhollands en op het Amerikaanse Jersey Dutch. Tijdens zijn emeritaat werkte hij nog aan een breed vergelijkend-creolistisch onderzoek, waarbij ook het Papiaments de nodige aandacht kreeg. read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter