blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: NiNsee

NiNsee zoekt mensen voor sponsorcampagne

Bij de lancering van de Black Achievement Month op 1 oktober in Stadsschouwburg in Amsterdam kondigde het NiNsee de start van de NiNsee sponsorcampagne aan. Momenteel is het NiNsee op zoek naar mensen die mee willen denken over het vormgeven van de sponsorcampagne 2018. read on…

Literaire Middag NiNsee & Leerstoel Nederlands-Caraïbische letteren

De leerstoel Caraïbische Letteren van de Universiteit van Amsterdam organiseert in samenwerking met het NiNsee een literaire middag. Het NiNsee geeft een weekend lang onderdak aan promovendi en hoogleraren Caraïbistiek. In aansluiting daarop is er op zondagmiddagmiddag 17 september een middag waar enkele jonge onderzoekers kort hun research presenteren en literaire auteurs voordrachten verzorgen. read on…

Stadsgevoel 2: het Nationaal Monument Slavernijverleden

Verhalen, herinneringen, erfgoed en emoties

Het slavernijmonument in het Amsterdamse Oosterpark bestaat 15 jaar. Het heeft de herdenking van het slavernijverleden in de stad letterlijk op de kaart gezet en daarbij sterk uiteenlopende emoties tastbaar gemaakt. Is het monument een platform waarop mensen elkaars verschillende gevoelens over het slavernijverleden en zijn nasleep leren kennen en delen? read on…

Surinaamse slavenregisters: toegang tot de zwarte geschiedenis?

NiNsee en Vereniging Ons Suriname organiseren op vrijdag 17 maart de lezing: Surinaamse slavenregisters: toegang tot de zwarte geschiedenis?Lezing met discussie door historicus Coen van Galen (Radboud Universiteit Nijmegen) over de vraag hoe de geschiedenis van mensen tijdens en na slavernij zichtbaar gemaakt kan worden. read on…

Wie is je zwarte rolmodel?

Zwart Amsterdam, de tentoonstelling die vanaf 7 oktober te zien is in het Amsterdams Museum gaf Amsterdammers de mogelijkheid om hun zwarte rolmodellen te kiezen. De inwoners van de stad nomineerden zwarte schrijvers, politici en rappers, maar ook de buurvrouw en de voetbalcoach. De verhalen, maar ook voorwerpen die verwijzen naar deze rolmodellen zijn opgesteld in twee zalen in het museum. De tentoonstelling vindt plaats tijdens de Black Achievement Month, een evenement dat als doel heeft de verbinding tussen ‘zwart en wit’ binnen de Nederlandse samenleving te bewerkstelligen. read on…

Afsluiting Black Achievement Month

Op maandag 31 oktober sluit het NiNsee de Black Achievement Month af in het Bimhuis. read on…

Oktober: Black Achievement Month

Van zaterdag 1 t/m maandag 31 oktober vindt de allereerste editie van de Black Achievement Month plaats in Amsterdam, Den Haag, Leiden en Leerdam. read on…

‘De witte muren worden weer opgetrokken’

door Wilfred van de Poll
Nederland heeft het slavernijverleden nog altijd niet afgeschud, zegt Antoin Deul, voorzitter van Ninsee, het kenniscentrum dat de jaarlijkse slavernijherdenking organiseert. ‘Waar blijven de excuses van de regering?’ read on…

Het slavernijverleden verdient een even prominente plek als de Tweede Wereldoorlog

Verklaring opgesteld door het NiNsee

De Verenigde Naties hebben 2015-2024 uitgeroepen tot het decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst. De missie van de ‘International Decade for People of African Descent’ is het bewerkstelligen van een drastische positieverbetering ten aanzien van mensen van Afrikaanse afkomst. Dit dient gerealiseerd te worden aan de hand van duurzame projecten en activiteiten rondom drie thema’s: Erkenning, Rechtvaardigheid en Ontwikkeling. Met de missie van de VN in onze gedachte moeten wij helaas concluderen dat er nog een lange weg te gaan is in Nederland. read on…

Nationale Herdenking Afschaffing Slavernij op 30 juni; Nieuwe opzet bezinningsmoment

Waarom een nieuwe opzet?
Het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) heeft waargenomen
dat er een grote diversiteit bestaat in de (landelijke) momenten van herdenken en vieren van de
formele afschaffing van de slavernij door Nederland, dit jaar 153 jaar geleden. Binnen de Afro-gemeenschap in Nederland vindt hier al langer debat over plaats. Er is met name grote moeite met de onmiddellijke overgang van bezinning naar de viering. Ook de invulling en het bereik van de Nationale Herdenking is onderwerp van debat. read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter