blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Nicolaas Quito

De integratie van de Chinese gemeenschap op Aruba

door Quito Nicolaas

Aan het einde van de 19e en begin van de 20e eeuw bevond Aruba zich nog in het stadium van een agrarische maatschappij met een smalle economische basis en haast geen primaire sector. Hierdoor ontstond een migratiebeweging in de periode 1890 – 1930 naar o.a. Venezuela, Colombia, Suriname, Curaçao en Cuba. In het laatste decennium van de 19e eeuw vestigden 2547 arbeiders in de Venezolaanse steden Valencia en Puerto Cabello om op de landbouwgronden te werken. In de periode 1911-1920 emigreerden 5944 arbeiders naar het buitenland om daar werk te vinden. Door de interne moeilijkheden in China vervulde de Chinezen de functie van arbeidsreservoir voor het arbeidstekort op Aruba. Als zodanig vormden de Chinezen een belangrijk onderdeel van de social fabric van de Arubaanse samenleving. read on…

Orman, Nicolaas en Laclé in het Arubahuis

De Gevolmachtigde Minister van Aruba, de heer Alfonso Boekhoudt, nodigt iedereen uit tot de bijwoning van de presentatie van de volgende
boeken en film: Cas di Biento / Doorwaaiwoning, van mevrouw Olga Orman,  Cucuisa Cabisha / Als de Aloë Sluimert, van de heer Quito Nicolaas, en de Papiamentstalige film Nos ta Canta, naar een concept van de heer Mirto Laclé. Tevens zal de heer Mirto Laclé een hommage brengen aan wijlen de heer Hubert ‘Lio’ Booi. read on…

Als de Aloë sluimert

Tijdens het Antilliaans Boekenfeest 2015 op 13 september presenteert Uitgeverij In de Knipscheer nieuwe boeken van Aruba, Bonaire en Curaçao. Een van de auteurs is Quito Nicolaas van wie de bloemlezing Cucuisa cabisha/Als de Aloë sluimert gelanceerd wordt. Het is een anthologie geworden die de veranderingen in de cultuur en samenleving belicht. read on…

19e-eeuws poëziealbum reist oceaan over en weer terug

door Quito Nicolaas

Aan het Nationale Archief van Aruba werd 4 juni jongstleden een poëziealbum overgedragen dat een lange trans-Atlantische reis achter de rug had. Het was vanuit Aruba door het achterkleinkind van de bezitster Regina Jacomina Croes, Annie Henriquez naar Londen meegenomen, nadat het tussen de nalatenschap werd aangetroffen.

Dochter Joanne ontdekte het poëziealbum na het overlijden van haar moeder Annie Henriquez en stuurde het op naar haar nicht Ellen op Aruba, waarna haar dochter Diandra Alders het album aan het Nationaal Archief ter beschikking stelde. Deze vondst weerspreekt de tot nu toe heersende opvatting dat in de kolonie amper gelezen en geschreven werd. read on…

Antilliaans Boekenfeest

Uitgeverij In de Knipscheer presenteert op 13 september in het Amsterdamse Podium Mozaïek nieuwe boeken van Aruba, Bonaire en Curaçao. Met onder anderen de auteurs Henriette de Mezquita, Bernadette Heiligers, Joseph Hart, Ronny Lobo, Olga Orman, Quito Nicolaas, Clyde Lo A Njoe, Jos de Roo en Jacques Thönissen. read on…

De rol van migranten in de Arubaanse literatuur

door Quito Nicolaas

Aruba had door de toebedeelde functie in de 18e en 19e eeuw binnen de Antilliaanse constellatie (NB: de NA bestonden nog niet), geen economie die een bloeiend cultureel klimaat stimuleerde. Dit verklaart dat er geruime tijd nauwelijks een sociaal-cultureel leven bestond, totdat met de komst van de olieraffinaderij van Lago in 1924 op Aruba zich migranten uit verschillende Caribische eilanden vestigden en er een literair circuit ontstond. read on…

Eigen auteurs eerst in Nederland en Vlaanderen

Nederlandse en Vlaamse lezers grijpen het liefst naar boeken uit hun eigen deel van het taalgebied. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Taalunie naar de aanwezigheid van diverse soorten literaire boeken in de boekhandel en de bibliotheek, op school en de leesclub. Ook in de gedrukte media gaat het voornamelijk over eigen auteurs. read on…

The remnants of colonialism in contemporary Aruban literature

door Quito Nicolaas

Literature in general provides texts and images that tell us something of the past and the present. In the case of Aruba, this is a past that has its origin in a society that was stratified, where a colonized mind existed, though in which a native language and a literary life was emerging. read on…

Quito Nicolaas – Het standbeeld

Hij kuste het voetstuk en keek omhoog
recht in de ogen, dwars door het witte vulsel.

Zijn handen gleden omhoog als een aal
de dijen liefkozende, in het echt.

Donzige woorden spraken zich uit
die niet eerder werden uitgesproken.

Hij keek opnieuw in het zonlicht omhoog
Alsof het zijn vrouw was, die hij beminde.

 

[uit de nog ongepubliceerde bundel Dichterbij] read on…

Literaire oogst van Caribische bodem

Tekst en foto’s: Mineke de Vries

 

Een club van een kleine twintig Caribische auteurs zet zich in Nederland in om de literatuur van de Caribische eilanden bekend te maken. “We willen het moois wat wij te bieden hebben op literair gebied propageren en uitdragen”, zegt Sandra Sue, voorzitter van de stichting Simia Literario. De schrijversclub organiseert lezingen, adviseert elkaar en geeft met regelmaat boekjes uit van de gezamenlijke auteurs. read on…

De slaaf vliegt weg

door Nelly Rosa

‘Een volk dat geen toegang heeft tot de bronnen van zijn geschiedenis, wordt een volk met een zelfbeeld gebaseerd op mythen en stereotypen’. Deze stelling van de Amerikaanse historica en onderzoeker Barbara Tuchman wordt door de Surinaamse auteur Cynthia McLeod in de bundel De slaaf vliegt weg aangehaald. read on…

Toni Morrison in een Caraïbische anthologie?

door Jules Rijssen en Lucia Nankoe

In de Ware Tijd Literair van 1 maart 2014 verscheen met als titel ‘Vlieg terug naar Afrika’ een recensie van Hilde Neus over het boek De slaaf vliegt weg onder redactie van Lucia Nankoe en Jules Rijssen (Arnhem: uitgeverij LM Publishers, december 2013). [Klik hier]

read on…
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter