blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Nicaragua

Ernesto Cardenal – Psalm 1

Gelukkig de mens die niet de leuzen
van de Partij volgt

noch deelneemt aan haar meetings
noch met de gangsters aan tafel gaat zitten
noch met de Generaals van de Oorlogsraad
Gelukkig de mens die zijn broeder niet bespiedt read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter