blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Neslo Ellen

Een elite van ex-slaven en hun nazaten

Jurist Ellen Neslo ging op zoek naar haar voorouders, en ontdekte de vergeten negentiende-eeuwse gekleurde bovenlaag van Paramaribo.

door Dirk Vlasblom

.
Bij de Surinaamse volkstelling van 1811 wordt Paulina van der Meer, dan 43 jaar oud, gerekend tot de ‘vrije gekleurde bevolking’ van Paramaribo. Zij is de concubine van de blanke molenmaker Klaas van der Meer, met wie ze drie kinderen heeft. In 1830 woont Paulina met twee van haar kinderen in het rijkste deel van Paramaribo. Haar zonen hebben slavinnen als partners. Die kopen ze samen met hun slavenkinderen vrij, waarbij moeder Paulina borg staat voor maar liefst 20.000 gulden. read on…

Ellen Neslo promoveerde op de gekleurde elite van Paramaribo

Met grote zwier promoveerde Ellen Nelson op vrijdag 25 november 2016 – de 41ste verjaardag van de Republiek Suriname – aan de Universiteit Utrecht op haar proefschrift Een ongekende elite; De opkomst van een gekleurde elite in koloniaal Suriname 1800-1863. Mr. Ellen Neslo is sinds 1999 werkzaam bij de Universiteit Utrecht. Haar promotieonderzoek werd begeleid door em. prof. dr. Dirk Kruijt en dr. Wim Hoogbergen. read on…

“Gewoon beginnen” – Interview met Ellen Neslo, projectmanager en promovendus

door Ellen Neslo en Christine Geense

 

Ellen Neslo promoveert a.s. vrijdag op een historisch onderwerp: de vrije niet-blanke bevolking van Paramaribo. Een interview uit Pandora.

In 2012 startte je met je promotieonderzoek naar de elitevorming van de vrije niet-blanke bevolking van Paramaribo tussen 1800 en het einde van de slavernij in 1863. Waarom koos je voor dit onderwerp?
Ongeveer vijftien jaar geleden stuitte ik in het Nationaal Archief in Den Haag op allerlei archieven waarvan ik het bestaan nooit vermoed had. Ik was daar om meer te weten te komen over mijn familie en achtergrond, maar die documenten waren wegens beschadigingen door vocht en papiervraat een tijdlang niet voorhanden. Toen ze vijf jaar geleden weer beschikbaar kwamen en ik opnieuw in het Nationaal Archief was, zag ik voor het eerst de zogenoemde Wijkregisters. read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter