blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Nederlands

Parlementariër: Nederlands onacceptabel als ‘inburgeringstaal’ Suriname

PARAMARIBO, 26 nov – Het is niet correct om het Nederlands als inburgeringstaal te willen hanteren. Dit zegt parlementariër Ronald Hooghart (NDP). In het parlement is er vaker voor gepleit om kennis van het Nederlands als criterium te hanteren bij het naturaliseren van vreemdelingen. Hooghart vindt dit niet logisch: “We hebben hier een volkstaal, die dagelijks overal wordt gebruikt. Daarnaast hebben wij een koloniale taal, die ons is opgedrongen.” read on…

Studie Nederlands aan de VU met uitsterven bedreigd

door Marieke Kolkman en Welmoed Visser

Zes eerstejaars hebben er dit jaar voor gekozen om Nederlands te gaan studeren aan de VU. Dat is één meer dan vorig jaar, maar te weinig voor een levensvatbare opleiding. De studie, ingebed in de brede bachelor literatuur & samenleving, staat onder grote druk. read on…

ABC-eilanden en Suriname: taal en politiek

Louise Vanderputte schreef in 2012-2013 een licentiaatsverhandeling aan de Universiteit Gent over Nederlands in de ABC-eilanden en Suriname – een reflectie van de banden tussen het koninkrijk Nederland en zijn ex-kolonies. read on…

‘Aankomende leerkrachten zwak in Nederlands’

door Naomi Hoever

PARAMARIBO – “Studenten van de opleiding ‘De nieuwe leerkracht’ zijn zwak in de Nederlandse taal.” Tot deze conclusie komt Hortence Promes, directeur van het SPI, het grootste pedagogische instituut van het land. De examenresultaten zijn woensdag bekend geworden en veel studenten moeten een herexamen doen voor het vak Taal en Communicatie. read on…

Op naar een Surinaamse en Antilliaanse editie van de Atlas van de Nederlandse taal!

Verkort praatje bij de presentatie van de ‘Atlassen van de Nederlandse taal’ op 11 mei in Den Haag

door Nicoline van der Sijs

Welkom bij de presentatie van de Nederlandse editie van de Atlas van de Nederlandse. Wat is er nieuw en bijzonder aan deze atlas? Het belangrijkste wapenfeit is dat deze atlas voor het eerst erkent dat de variëteiten van het Nederlands die in Nederland en in Vlaanderen worden gesproken, volkomen gelijkwaardig aan elkaar zijn. Dat is nog nooit eerder vertoond: er bestaat geen enkel ander boek dat in twee edities is verschenen, een voor Nederland en een voor Vlaanderen. Zelfs de bijbel niet. read on…

Rondje voor mijn vijanden

Leids hoogleraar voelt zich geschoffeerd door sollicitatiecommissie

door Marc van Oostendorp

Ik heb kennelijk vijanden en die gaan smullen van mijn stukje van vandaag. Veel plezier ermee, vijanden! read on…

Maak het vak Nederlands aantrekkelijker

door Yra van Dijk (Universiteit Leiden), Marc van Oostendorp (Meertens Instituut), Thomas Vaessens (Universiteit van Amsterdam), Arie Verhagen (Universiteit Leiden)

Het gaat niet goed met het voortgezet onderwijs in de moedertaal. Zowel leraren als leerlingen zijn ontevreden met het curriculum, dat al twintig jaar ongewijzigd is. Uit onderzoek van een paar jaar geleden blijkt dat scholieren het vak als een van de saaiste op school beschouwen, het trekt een dalend aantal studenten in het Hoger Onderwijs, met een nijpend lerarentekort als gevolg. Vooral in de periode van het centraal examen uitten de afgelopen jaren docenten, ouders, leerlingen en deskundigen kritiek, maar ook daarbuiten heerst er grote onvrede. read on…

Taaltraject voor openbare basisscholen op Curaçao

Afgelopen februari heeft onderwijsadviesbureau Sardes de unieke kans gehad om een schoolbegeleidingstraject uit te voeren op twintig scholen van de Dienst Openbaar Onderwijs (D.O.S.) op Curaçao. Twee trainers zijn naar Curaçao afgereisd om samen met de schooldirecteuren en taalspecialisten de Taal100-aanpak te implementeren. Met succes: de weerstand die er aanvankelijk was om aan iets nieuws te beginnen, heeft plaatsgemaakt voor groot enthousiasme. De taalspecialisten op de scholen zijn dan ook hard aan het werk om ook hun collega’s te enthousiasmeren.

Taal100 is een werkwijze waarmee schoolteams gezamenlijk hun didactiek perfectioneren op een specifiek taaldomein. Op Curaçao was dit taaldomein begrijpend lezen en luisteren. Wat het Taal100-traject aantrekkelijk maakt voor het onderwijs op Curaçao is onder meer het universele karakter van lees- en luisterstrategieën. Deze strategieën worden in alle talen toegepast en zijn daarom belangrijke handvatten voor het meertalige onderwijs op Curaçao.

Sardes heeft het Taal100-traject zoveel mogelijk op maat kunnen aanbieden: waar mogelijk werd gewerkt met teksten in Papiamentu en Nederlands en is ingezoomd op de specifieke problematiek van de scholen (zoals gebrek aan geschikt materiaal).

Iedere middag werden de deelnemers getraind en iedere ochtend werden de trainers van Sardes warm ontvangen op de basisscholen om lessen te observeren, leerkrachten te coachen en om een goed beeld te krijgen van de dagelijkse praktijk op de openbare scholen van Curaçao, zodat de trainingen nog meer op maat konden worden gemaakt.

Meer informatie over Taal100? Ga naar www.taal100.nl of www.sardes.nl

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter