blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Molen Frits van der

Frits van der Molen – Marie Pompoen*

Op de vlakte van Marie Pompoen
strooien de meisjes haar fatsoen
als bloemen op een vuilnisbelt
en elke lichaamsruil vraagt geld.

read on…

Jan de Heer over De Stoep, Chris Engels en de literatuur op Curaçao 1940-1951 (deel 1)

door Jeroen Heuvel

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd het allengs moeilijker voor Nederlandse auteurs om in Nederland hun (literaire) werk te publiceren, door de nazificatie van de Nederlandse maatschappij. Met het instellen van de Nederlandse Kultuurkamer, in 1942, kon er alleen nog in het door de Duitsers bezette Nederland met goedkeuring van die bezetter werk verschijnen, hoewel er ook illegaal boeken werden gedrukt. Op Curaçao was de invloed van de bezetter niet bepalend voor wat wel en niet gepubliceerd mocht worden. Chris Engels heeft er al snel in het begin van de oorlog voor gezorgd dat een vrij platform voor Nederlandse auteurs werd opgericht.  read on…

Media Caribisch Nederland willen voortzetting Wereldomroep

Philipsburg — De voortzetting van de nieuwsvoorziening door Radio Nederland Wereldomroep (RNW) in Caribisch Nederland is het onderwerp van een brief die door media op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba en St. Eustatius verstuurd is naar ministers Marja van Bijsterveldt (Cultuur) en minister Liesbeth Spies (Koninkrijksrelaties).

 

Geheel links Johan van de Walle, de eerste chef van de Caribische Afdeling van de Wereldomroep. Verder van l.n.r. dr. M.F. Da Costa Gomez, Lucila Engels-Boskaljon, Chris Engels (Luc Tournier), H.C. Jorissen, Frits van der Molen en mr. L.C. Kwartsz bij de opening van een boekententoonstelling in ‘De Gezelligheid’.

 

Van Bijsterveldt heeft vorig jaar aangekondigd dat de vijftien redactieleden van RNW in het Caribisch gebied eind dit jaar ontslagen zullen worden. Nieuwsuitzendingen voor de radio in Caribisch Nederland zullen overgenomen worden door de staatsomroep Landelijke Publieke Omroep (LPO) met ingang van 1 januari 2013.

De sluiting van de redactie-afdelingen is het resultaat van dat er gesneden is in de jaarlijkse overheidssubsidie, die daarmee van 46 miljoen euro gedaald is tot 14 miljoen euro.

RNW heeft sinds 1947 toen zij van start ging, programma’s voor de Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied verzorgd. Oorspronkelijk maakte dit deel uit van de West-Indische Afdeling.

De media in het Caribisch gebied zijn van mening dat het staken van de uitzendingen ernstige gevolgen zullen hebben voor nieuws binnen het Koninkrijk, evenals informatie over de eilanden en de grote Antilliaanse gemeenschap in Nederland. RNW fungeert als een belangrijke brug.

De mediapartners hebben de ministers met klem verzocht RNW te verzoeken een voorstel te presenteren waarbij de nieuwsvoorziening voor de Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied en gemeenten in het rijk wordt voortgezet zoals dit het geval is met andere regionale omroepen in het Koninkrijk.

De mediapartners zijn ook van mening dat de LPO alleen een selectie kan geven van Nederlands nieuws, verzorgd door bijvoorbeeld de NOS en bestemd voor het in Nederland gevestigde publiek. “Wat de LPO te bieden heeft is niet genoeg voor ons in die zin dat wij als mediapartners de behoefte hebben aan specifiek en onafhankelijk nieuws over en voor dit gedeelte van het Koninkrijk”, wordt in de brief naar voren gebracht.

Vervolgens stelt men dat ‘de meeste Caribische mediapartners financieel en structureel niet in staat zijn deze belangrijke taak van de Wereldomroep over te nemen’. Bovendien willen zij er de nadruk op leggen dat RNW gedeeltelijk door de bedrijvigheid van de journalisten in het Caribisch gebied over een expertise beschikt die niet aanwezig is bij de nationale omroepen in Nederland.

Zij verzoeken de mogelijkheden dat het nieuws hen blijft bereiken in de talen die gebezigd worden in het Koninkrijk, Nederlands, Papiaments en Engels, aan te houden.

[uit Amigoe, maandag 13 februari 2012]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter