blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Moestadja Soewarto

Moestadja wil boek Commewijne in schoolbibliotheken

De auteurs Soewarto Moestadja en Hardeo Ramadhin hebben hun boek over Commewijne dinsdagavond als gasten van Kenniskring in het Lalla Rookh-gebouw gepresenteerd aan het publiek. Zij stellen dat er waardevolle informatie is in het boek District Commewijne; Verleden, Heden en Toekomst. Moestadja, die ook minister van Binnenlandse Zaken is, hoopt dat zijn collega van Onderwijs en Volksontwikkeling het boek aanschaft voor alle schoolbibliotheken. De auteurs vinden dat elk schoolgaand kind toegang moet hebben tot dit boek. Moestadja gelooft dat het boek een belangrijke bijdrage kan leveren aan het onderwijsproces. Zo is niet alleen de geografische kant van Commewijne belicht, maar ook de politieke, sociale, historische en culturele kant. De minister van Onderwijs en Volksontwikkeling, districtscommissaris van Commewijne Ingrid Karta-Bink en de voorzitter van Pertjajah Luhur, Paul Somohardjo, behoorden tot de aanwezigen.

Moestadja zegt dat het zeker iets meer dan twee jaren heeft geduurd, voordat het boek uiteindelijk gepubliceerd kon worden. ”Er zijn stagnaties ontstaan. Het was de bedoeling om tijdens de vorige regering met dit boek uit te komen”. Dc Bink die een boek in ontvangst mocht nemen, zegt blij te zijn met de publicatie. Ze vindt dat vanaf het afgelopen jaar Commewijne veel aandacht krijgt. Ook zij vindt dat het boek op alle scholen moet worden gedistribueerd, zodat de scholieren meer te weten komen over de geschiedenis van hun eigen district.
[Bron: ASP]

Presentatie boek over Commewijne

Op dinsdag 5 november 2013 wordt om 20.00 uur in het Lalla Rookh-gebouw in Paramaribo District Commewijne; verleden heden en toekomst gepresenteerd. De auteurs, Hardeo Ramadhin en Soewarto Moestadja (geboren in Peperpot, Commewijne), zullen een toelichting geven. Daarna wordt het boek aangeboden aan de minister van Onderwijs Ir. Ashwin Adhin en de districtscommissaris van Commewijne, Mw. Ingrid Karta-Bink.

Het boek telt 229 pagina’s en gaat over de historie, natuur, democratie, samenleving, economie, cultuur, inrichting en de toekomst van het district Commewijne. De auteurs zijn geen onbekenden. Soewarto Moestadja is momenteel minister van Binnenlandse Zaken en heeft in vorige regeringen diverse ministersposten bekleed. Hij schreef o.a Met het oog op de verkiezingen 2010. Hardeo Ramadhin heeft naast zijn publicaties over de rijstbouw in Coronie (1988), het district Nickerie in ontwikkelingsperspectief (2004), de dynamiek in de politiek I en II (2011), honderden artikelen geschreven in nationale en internationale bladen en tijdschriften. Het boek zal na de presentatie verkrijgbaar zijn en door de auteurs worden gesigneerd.

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter