blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Mijts Eric

‘Neerlandistiek moet af van het woord “Nederlands”‘

Volgende week donderdag 5 oktober om 15:00 uur (CEST) gaat tijdens de Week van het Nederlands de webinarreeks ‘Voortvarend Nederlands Virtueel’ van start, georganiseerd door de IVN (Internationale Vereniging van Neerlandistiek). IVN trapt af met het debat ‘Een neerlandistiek die niet alleen “Nederlands” is: hoe breng je dat in de praktijk?’ in samenwerking met de lage landen. De reeks webinars wordt gefinancierd door de Taalunie.

read on…

CARAN 2021 – In de Cariben leeft de neerlandistiek

door Eric Mijts

Op 9, 10 en 11 december vond de zesde conferentie van de CARAN plaats met als thema Neerlandistiek in een meertalige Caribische context, met bijzondere aandacht voor vreemdetaalbenadering. De CARAN is de Caribische Associatie voor Neerlandistiek die zich sinds 2011 inzet om een brug te slaan tussen academici in de verschillende landen van het Caribisch gebied waar Nederlands een rol speelt, en ook tussen academici aan beide zijden van de Atlantische oceaan die werken rond aanverwante thema’s.

read on…

Cross Over & CARAN 2017: een fotoreportage

Cross Over & CARAN 2017 organiseerden een Dubbelconferentie over Nederlandse taal- letterkunde in en van het Caribisch gebied van 22 tot en met 24 november 2017 in de Aula van de Universiteit van Aruba, J.E. Irausquinplein 4, Oranjestad. Een fotoreportage. read on…

Dubbelconferentie ‘CROSS-OVER te gast bij CARAN’

Oranjestad 22 november 2017

Antilliaanse, Surinaamse en Nederlandse literatuur: Transnationalisme, interculturaliteit en intercontinentaliteit

Oproep voor bijdragen

Cross Over, het tweejaarlijkse platform voor de interdisciplinaire en transculturele letterkundige neerlandistiek, overschreed in 2015 na colloquia afwisselend in Nederland en België voor het eerst de Nederlandse taalgrens. Nadat de Universiteit Gent (Vakgroep Letterkunde – Afdeling Nederlands) de conferentie onder haar hoede nam (2013), trad dat jaar Adam Mickiewicz Universiteit in Poznań, Polen (Departement Nederlandse en Zuid-Afrikaanse Studies in Poznań) op als organisator. In het najaar van 2017 onderneemt Cross Over een nog grotere overzeese stap. Dit jaar heeft Cross Over in Oranjestad (Aruba) plaats als deel van de dubbelconferentie ‘CROSS-OVER te gast bij CARAN’. read on…

Balans: Arubaans letterkundig leven (34)

door Wim Rutgers

04.9.1 Arte di palabra
Jong dichterstalent ontwikkelt zich op papier of via het beeldscherm, maar betreedt ook de oude paden van de oraliteit door het voordragen van de door hen geschreven teksten in de vorm van poëzie of proza. Hier vallen achtereenvolgens drie groepen te noemen die weliswaar aanzienlijk van elkaar verschillen maar die hun toewijding aan de literatuur zeker gemeen hebben. read on…

De diaspora van de identiteit

Auteurs van de benedenwindse eilanden in Nederland

door Eric Mijts en Wim Rutgers

In september 1982 werd er op Aruba een nieuwe openbare bibliotheek geopend, ter gelegenheid waarvan de bekende Curaçaose schrijver Frank Martinus Arion de Nederlandstalige literatuur op de eilanden nagenoeg dood verklaarde omdat jonge auteurs naar zijn mening, ondanks het Nederlandstalige onderwijs, deze taal niet meer voldoende beheersten om daarin op niveau te schrijven. De overgrote meerderheid op de drie Benedenwindse eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao leeft en denkt immers in het Papiaments. Maar ook literatuur in die taal verwachtte hij niet zolang deze taal niet systematisch op alle niveaus van het onderwijs werd ingevoerd.

read on…

Robert Vuijsje spreekt op Aruba

De Universiteit van Aruba, Stichting Editorial CHARUBA en de Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba(VNO) hebben het genoegen u uit te nodigen voor een lezing van Robert Vuijsje getiteld: Onder de huid.
De spreker:
Robert Vuijsje (Amsterdam, 1970) studeerde Amerikanistiek aan de Universiteit van Amsterdam en de University of Memphis. Daarna werkte hij als journalist voor Nieuwe Revu en De Pers. In 2008 verscheen zijn literaire debuut Alleen maar nette mensen. Daarvoor won hij de Gouden Uil en stond op de shortlist voor de Libris Literatuurprijs en de Selexyz Debuutprijs. Het boek is inmiddels verfilmd. Zijn tweede roman, Beste vriend, verscheen in 2012. Robert Vuijsje schrijft verder een wekelijkse column voor Het Parool. Ook recenseert hij Amerikaanse literatuur voor Vrij Nederland.
Tijdens deze avond zal een paneldiscussie, getiteld onder de huid, plaatsvinden over identiteit in de literatuur. Eric Mijts treedt op als moderator. Het panel wordt gevormd door onder andere Glenn Thodé, Jolanda Richardson en Gregory Richardson. De panelleden poneren enkele stellingen, waar Robert Vuijsje vervolgens op reageert.
Datum: donderdag 16 mei 2013, 18.00 uur
Aula Universiteit van Aruba, J.E. Irausquinplein 4, Oranjestad

Universiteit van Aruba wil onderwijs-hub zijn

door Mirte de Rozario

Oranjestad — De Universiteit van Aruba (UA) kan fungeren als een onderwijs-hub tussen Europa en Latijns-Amerika en op die manier een bijdrage leveren aan de derde economische pijler ‘kennis’ van Aruba. Daarnaast ziet UA mogelijkheden om in eigen land de betrokkenheid van burgers bij de universiteit te vergroten.

Betrokkenheid, dat was vrijdagochtend het sleutelwoord tijdens een ontmoeting tussen een delegatie van de Universiteit van Aruba (UA) en de minister van Algemene Zaken, Mike Eman (AVP). De delegatie, onder leiding van decaan Paula Kibbelaar van de Faculteit Arts and Science (FAS), sprak met Eman omdat ze wil dat meer bedrijven betrokken zijn bij de universiteit door zich als leerbedrijf aan te bieden. Op die manier hoopt de universiteit nog meer dan wat ze nu doet, in de samenleving te staan. De wil van de universiteit is er, de inzet van de ‘buitenwereld’ wordt nu gevraagd. Tijdens de ontmoeting werden meerdere voorbeelden aangehaald en suggesties gedaan van hoe die betrokkenheid gestalte kan krijgen.
Mentoren
Eman vertelde dat hij met Onderwijs-minister Arthur Dowers (AVP) heeft gesproken over de mogelijkheid om op Aruba mentoren aan te stellen die het contact stimuleren tussen in het buitenland studerende studenten en het eiland. “Want jongeren missen die maatschappelijke betrokkenheid met Aruba zodra ze het eiland verlaten om bijvoorbeeld in Nederland te gaan studeren”, aldus Eman. Om die betrokkenheid te behouden en er voor te zorgen dat jongeren weten wat er op Aruba gebeurt en na hun studie bewuster kunnen kiezen om al dan niet terug te keren, is een mentor gewenst.
Yolanda Richardson, die als docent aan de UA in de delegatie zat, merkte op dat UA een dergelijk initiatief zelf al heeft genomen. “Dit jaar studeren vier studenten van de studierichting Organization Governance & Management in het buitenland. Twee in Nederland, twee op Curaçao. We onderhouden e-mailcontact met deze studenten en zorgen ervoor dat ze Aruba niet vergeten. Op die manier zijn de studenten in staat om met twee werelden kennis te maken. Dat komt hun ontwikkeling alleen maar ten goede.”
Alumni-programma
Een andere docent in de delegatie, Helmut Vink, meldde Eman dat de studierichting Organization Governance & Management nu het vierde jaar draait. “In het kader van dezelfde betrokkenheid willen we een alumni-programma (oud-studenten, red.) opzetten. Op die manier hopen we te weten waar onze oud-studenten terechtkomen en houden we contact met het bedrijfsleven.” Een opmerking die decaan Kibbelaar inkopte: “En dat is de reden waarom we hier zijn. We zoeken bedrijfsleven die al in een eerder stadium, namelijk tijdens de opleiding, betrokken willen zijn bij de universiteit en bij onze faculteit door zich als stageplaats of leerbedrijf aan te bieden.”
[uit Amigoe, 2 maart 2013]

Conferentie Neerlandistiek in het Caribisch gebied

Op 22, 23 en 24 november 2011 vindt aan de Universiteit van Aruba in Oranjestad de conferentie Neerlandistiek in het Caribisch gebied plaats. De primaire doelstelling van deze conferentie is het oprichten van een platform van neerlandici in het Caribisch gebied die op regelmatige basis overleg voeren over hun onderwijs en onderzoek. Daarnaast beoogt de conferentie met een publicatie van bijdragen een canon te creëren die als basis kan dienen voor verder onderzoek. Het is de doelstelling deze conferentie elke twee jaar te herhalen op andere plaatsen binnen de regio.

De deelnemers aan de bijeenkomst zijn personen die Nederlands doceren aan een universiteit, hogeschool of lerarenopleiding. De onderzoeksgebieden omvatten literatuur, taalkunde, taalbeheersing en taaldidactiek.

Programma
Dinsdag 22 november 2011
15.00 – 16.30 registratie en ontvangst deelnemers
17.00 – 18.30 openingslezing Kadar Abdolah, aansluitend receptie
19.00 – diner in restaurant The Old Fisherman
Woensdag 23 november 2011
09.30 – 12.00 literatuur in Caribisch gebied
12.15 – 13.45 lunch
14.00 – 16.30 didactiek Nederlands als vreemde taal
17.30 – 19.30 culturele wandeling in Oranjestad
Donderdag 24 november 2011
09.30 – 12.00 taalkunde en taalbeheersing
12.15 – 13.45 lunch
14.00 – 15.30 oprichting platform Neerlandistiek in het Caribisch gebied
16.00 – 17.00 slotlezing Jan Renkema
19.00 – diner in restaurant Old Cunucu House

De deelnemers
Kader Abdolah
Lisette Agatha Universiteit van Curaçao
Bernadette Bérénos Universiteit van Curaçao
Helen Chang Instituut voor de Opleiding van Leraren Suriname
Eveliene Coenen Dienst Onderwijs Bonaire
Mariska Dias Universiteit van Sint Maarten
Elisabeth Echteld Universiteit van Curaçao
Lila Gobardan-Rambocus Instituut voor de Opleiding van Leraren Suriname
Hedy Goeldjar – IJvel Instituut voor de Opleiding van Leraren Suriname
Johannetta Gordijn Dienst Onderwijs Bonaire
Kitty Groothuijse Universiteit van Aruba
Elisabeth D’Halleweyn Nederlandse Taalunie
Preetema Jong A Lock – Pahladsingh Instituut voor de Opleiding van Leraren Suriname
Kitty Leuverink Nederlandse Taalunie
Eric Mijts Universiteit van Aruba
Hilde Neus Instituut voor de Opleiding van Leraren Suriname
Joyce Pereira Universiteit van Aruba
Carola Peeters Directie Onderwijs Aruba
Vanessa Pietersz Directie Onderwijs Aruba
Jan Renkema Internationale Vereniging voor Neerlandistiek
Tjits Roselaar Internationale Vereniging voor Neerlandistiek
Wim Rutgers Universiteit van Curaçao
Ronnie Severing Nederlandse Taalunie Curaçao
Audrey Tromp-Wouters Directie Onderwijs Aruba
Christa Weijer Nederlandse Taalunie Curaçao
Merlynne Williams Instituto Pedagogico Arubano (IPA)

Georganiseerd door de Universiteit van Aruba
Mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Taalunie & Vertegenwoordiging Nederland

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter