blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Meijer Sjoerd

Bestuurswissel Stichting voor Surinaamse Genealogie

Na drie jaar bestuur, vijf goed bezochte Konmakandra’s, plus diverse voorlichtingsbijeenkomsten en tentoonstellingen, heeft de Stichting voor Surinaamse Genealogie het tijd gevonden het bestuurlijke stokje over te dragen. Er zijn enkele donateurs bereid gevonden toe te treden tot het bestuur, te weten Carina Klaren, Bert Reinders en Sjoerd Meijer. read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter