blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Meijer Maaike

Felle discussie over de literaire canon gaat nu over schrijvers

Toen in 2002 een lijst klassieke werken werd opgesteld, ging het over literaire kwaliteit en historische waarde, schrijft René van Stipriaan.

read on…

Uitgelezen: Koelie van Madelon Székely-Lulofs

door Jan-Willem Swane

Soms hebben boeken je iets te vertellen, ook als ze achterhaald zijn. Koelie (1932) van Madelon Székely-Lulofs (1899-1958) is zo’n boek.

read on…

Unhinging the National Framework: Perspectives on Transnational Life-Writing

Symposium Friday, 7 December 2018, 9.30 – 17.00
Vrije Universiteit Amsterdam read on…

Over Roemer (Astrid H)

Bij Perdu: Met Maaike Meijer, Marwin Vos, Quinsy Gario, Maikel van Hetten & Matthijs Ponte

Ook na de P.C. Hooftprijs doet het werk van Astrid Roemer nog altijd nieuw aan – nieuw in de zin van verrassend en vervreemdend, maar ook in de betekenis van onverwerkt. Dat spreekt onontkoombaar uit De wereld heeft gezicht verloren, de documentaire van Cindy Kerseborn over Roemer. Voor het eerst wordt deze film in Perdu in zijn volledigheid vertoond, met een korte inleiding van Kerseborn zelf. read on…

Astrid Roemer kreeg P.C. Hooft-prijs – een fotoreportage

Op donderdag 19 mei 2016 kreeg Astrid Roemer de P.C. Hooftprijs uitgereikt in het Nederlands Letterkundig Museum in Den Haag. Een fotoreportage van Hellen Gill. read on…

6de Caraïbische Letterendag in foto’s

Op zaterdag 24 oktober 2015 vond de 6de Caraïbische Letterendag van de Werkgroep Caraïbische Letteren plaats in de grote lichthal van het Tropenmuseum. Het gebeuren kaderde binnen de grote manifestatie 40 jaar Surinaams-Nederlandse betrekkingen. Een foto-impressie van Nataly Linzey, in opdracht van de Werkgroep Caraïbische Letteren ©.  read on…

Bestel snel nog kaarten voor de Caraïbische Letterendag!

Life writing performance /talkshow
12 Woordkunstenaars over 40 jaar Suriname en de relatie Nederland-Suriname

Wie de zesde Caraïbische Letterendag wil bijwonen, moet snel zijn met kaarten bestellen. A.s. zaterdag 24 oktober 2015 vindt de  Letterendag plaats vanaf 19.00 uur precies in de grote lichthal van het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Maar liefst 14 gasten zullen hun opwachting maken: Thea Doelwijt, Stephan Sanders, Robert Vuijsje, Maaike Meijer, Sharda Ganga e.v.a. Reserveer snel nog kaarten op Werkgroepcarlet@gmail.com. (Bij de vorige Letterendag moesten tientallen mensen teleurgesteld worden!) read on…

Feministisch kopstuk Maaike Meijer op Caraïbische Letterendag

Maaike Meijer, feministisch kopstuk van het eerste uur, literatuurwetenschapper en hoogleraar, is te gast op de 6de Caraïbische Letterendag a.s. zaterdag 24 oktober in de grote lichthal van het Tropenmuseum. Hieronder de biografie die zij zelf op haar website zette. read on…

6de Caraïbische Letterendag: Of je leven ervan hangt

 Life writing performance /talkshow
12 Woordkunstenaars over 40 jaar Suriname en de relatie Nederland-Suriname

Op zaterdag 24 oktober 2015 vindt de zesde Caraïbische Letterendag van de Werkgroep Caraïbische Letteren plaats in de grote lichthal van het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Maar liefst 14 gasten zullen hun opwachting maken: Thea Doelwijt, Stephan Sanders, Robert Vuijsje, Maaike Meijer, Sharda Ganga e.v.a.. De Letterendag vindt plaats binnen de grote manifestatie Suriname-Nederland, veertig jaar later. read on…

Het M-Woord: ontaarde moeders, nepmoeders…

Symposium Centrum voor Gender en Diversiteit voor Maaike Meijer
Per 1 september 2011 legde prof.dr. Maaike Meijer haar directeurschap van het Centrum voor Gender en Diversiteit (CGD) neer. Zij heeft het CGD met vaart en verve geleid vanaf 1 september 1998. Uiteraard wordt de beëindiging van haar directeurschap niet onopgemerkt voorbijgegaan. Daarom het CGD een feestelijk symposium, getiteld “Het M-woord” op 2 maart 2012 in Maastricht. Collega’s van het CGD en de capaciteitsgroep Letteren en Kunst, alsmede collega’s genderstudies van de zusterfaculteiten elders in het land, zullen hun licht laten schijnen over de culturele betekenissen van moeders, moederen en moederschap: werkende moeders, geleerde moeders, ontaarde moeders, momism, materiële moeders, moordende moeders, maternalism, moederende mannen, nepmoeders, bejaarde moeders, maternal thinking …, dit alles zal de revue passeren.

Programma
12.00u.: ontvangst met koffie en vlaai
12.25: Welkom door Jo Wachelder
12.30: Maaike Meijer (CGD), Nurse Ratched in One Flew Over the Cuckoo’s Nest: De moeder als metafoor
13.00: Mieke Bal (UvA), Mater Dolorosa
13.15: Agnes Andeweg (CGD), Lesbische moeders: Van M-woord naar L-woord en weer
terug
13.30: Louis van den Hengel (CGD): Zoe en de kunst van het moederschap
13.45: Ulrike Brunotte (CGD), “Große Mutter” Ausgrabungen einer Vision um 19.00
14.00: pauze
14.30: Murat Aydemir (UvA), M-woorden: Moeder, materie
14.45: Willy Jansen (RU), Melkmoeders: De verdwenen macht van moedermelk
15.00: Rosemarie Buikema (UU), Moeders en dochters
15.15: Mineke Bosch (RUG), Mary Poppins of hoe een magische nepmoeder een dolle
suffragette de les leest
15.30: Roel van den Oever (VU): Carla en Frank van Putten vieren kerst

15.45: Pauze

16.15: Jan de Roder (FASoS), ‘The One Who is Always True’: Mothers in Vintage
American Popsongs
16.30: Josje Weusten (CGD), De poëzie van een moordende moeder
16.45: Aagje Swinnen (CGD), Demente moeders in de ogen van hun zonen
17.00: Ana Menendez (FASoS, L&K), After Sarah: Elderly Mothers in the Modern Age
17.15: Slotwoord: Lies Wesseling
Aansluitend een borrel

Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen, Universiteit Maastricht
Datum: 2 maart 2012
Locatie: De Groote Sociëteit, Vrijthof 36, 6211 LE Maastricht

Deelname aan dit symposium is gratis, maar wel graag opgeven voor 15 februari 2012 middels een email aan Wilma Lieben (W.Lieben@Maastrichtuniversity.NL).

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter