blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Marchena Garrick

Nos ta Kòrsou/ Wij zijn Curaçao: De kunst van verandering

Kunst en ondernemerschap leiden tot bijzondere resultaten op Curaçao. Zes cultuuraanjagers laten zich op de vingers kijken en vertellen hun verhaal.
Een levendig portret van hoe een moedige artistieke en ondernemende voorhoede kleur en economische kansen brengt in grote delen van verpauperde (historische) wijken van Curaçao.

read on…

Ban serio. Reactie op drie besprekingen van Nou koest, nou kalm in het tijdschrift Kristòf

door Margo Groenewoud

Maar liefst 22 pagina’s ruimt het tijdschrift Kristòf in haar laatste editie van 2017 in voor reacties op mijn proefschrift ‘Nou koest, nou kalm’. De ontwikkeling van de Curaçaose samenleving, 1915-1973. Van koloniaal en kerkelijk gezag naar zelfbestuur en burgerschap (2017). 1) Of ik dat als een compliment moet opvatten, zoals een redactielid in een persoonlijk gesprek opmerkte, weet ik niet, maar er is zeker reden voor tevredenheid. In de stukken komen vragen en argumenten terug waarvan ik weet dat ze onder veel mensen leven, maar die mij niet altijd rechtstreeks bereiken. Het valt te waarderen dat de drie auteurs de moeite hebben genomen om in uitvoerige bewoording hun reactie op schrift te stellen. De auteurs van de drie artikelen zijn Roland Antonius, Ton de Jong en Paula Kibbelaar (klik hier). read on…

Waarde en waardigheid (12 en slot)

door Willem van Lit

Dit is deel 12 en het slot van hoofdstuk 2 van Cariben laten we het onmogelijke vragen.

Synthese: het delirium van de ontdekker

Ik keer terug naar mijn uitgangsstelling bij het begin van dit hoofdstuk. Ik probeer de reikwijdte van mijn ontleding te overzien en ik besef dat ik nu pas één helft van mijn redenering heb. Ik schreef dat ik een formule wilde vinden waarbij het probleem van de menselijke conditie in het Caribische gebied kan worden omschreven en waardoor de aard en omvang (plotsklaps) helder zou worden en verklaarbaar. Dit zou openingen bieden voor de oplossing. Ik weet dat dit een al te grote ambitie is: het zoeken naar een andere orde in waarde en waardigheid en dit op basis van de redelijkheid. read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter