blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Mahafsoun

Het dilemma van de tolerantie (2)

door Willem van Lit

De splijtende samenleving
Dezer dagen vind je aan alle kant opvattingen over het fenomeen: vóór of tégen. De discussies zijn soms heftig en radicaal. Geesten komen in beweging. Om het eenvoudig te houden: de ene kant – laat ik deze dan tegenstanders noemen – verwijt de ander angst om iets over de islam te zeggen. Ik las ergens dat men de ander eenzijdig totalitair humanitair noemt. Dat is arrogantie, zegt men en zij verkwanselen de eigen vrijheid. Ze zijn naïef tot op het bot en goedgelovig. Zij die opkomen voor moslims, zijn laf en misleid. De media zijn op de hand van deze goedgelovigen. Zij verspreiden heel bewust leugens en ze manipuleren het nieuws. Ze houden voorvallen en feiten achter. Dat is de arrogantie van het linkse establishment, waar je niets over mág zeggen. Hierdoor pleegt men verraad: het is de trouweloosheid van het zogenaamd progressieve gedachtegoed. Daarom zijn ze gevaarlijk, terwijl ze dat niet eens beseffen. Men verwijt hen achterbaksheid. read on…

Levens van vreugde en verdriet

door Sandew Hira

“Mijn eerste herinneringen van mijn moeder zijn van de ochtenden die ik met haar stond na te kijken hoe mijn oudere schoolgaande zussen en broers van huis vertrokken. Ik stond met haar te zwaaien tot ze om de hoek verdwenen. Mij heeft ze langer dan de anderen thuis gehouden, ik heb de kleuterschool overgeslagen. Zij was naaister, hield ook kippen en verkocht eieren. Iedere morgen ontbeten we samen met moeder aan een houten tafel.”

Aan het woord is Eline, één van 31 vrouwen die geïnterviewd zijn door Sebieren Hassenmahomed in haar boek Levens van Vreugde en Verdriet. Verhalen van Hindostaanse vrouwen. read on…

Hindostanen en seks – afl. 6: Bloemetjes en bijtjes

door Anita Nanhoe

Wij moeders hebben dagelijks te maken met opvoedingskwesties. Vaders trekken wel eens hun ogen dicht. Maar tja, als moeder ontkom je vaak niet aan de ingewikkeldere vraagstukken van het opvoeden. Seksuele voorlichting is er een van. We hebben genoeg verhaaltjes als handvaten meegekregen, over de ooievaar, de bloemetjes en de bijtjes, en nog meer metaforen waar kinderen geen bal van snappen. Dus met wat stotteren en haperen proberen wij onze kinderen verheldering te verschaffen over de hormonale ontwikkeling van de ooievaar. En wat zijn we opgelucht, diep opgelucht wanneer het kind alles al blijkt te weten via andere kanalen. read on…

“Mag ik mijn bloedeigen echtgenoot om meer en andere sex vragen?”

Het gezin waarin Kriesna opgroeide, bestond uit moeder, stiefvader en 8 kinderen. Kriesna werd geboren op Kwatta, groeide op aan de Ephraimzegen, helemaal achterin. Toen haar moeder met haar naar haar stiefvader verhuisde was Kriesna 3 jaar. Aan dat andere huis en wie ze achter liet heeft ze geen herinnering. read on…

Toneelopvoering in de Olifant

De VHP- gendercommissie en de jongerenraad organiseerden gisteren een toneelstuk in het kader van de herdenking van 141 jaar Hindostaanse immigratie. Het stuk werd opgevoerd door de toneelgroep UDAY waarin de zeer bekende toneelspeler Ladi als gast-artiest optrad. Het toneelstuk heet Bechara Moerga (De Zielige Haan) en stond onder leiding van Joyce Sewdajal.

read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter