blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Maduro Antoine

Lezingen en dictee Papiamentu

Op zaterdag 24 februari organiseert Dutch Caribbean Book Club in samenwerking met Stichting Dijkhoff Papiamento, Stichting Alma en Stichting SPLIKA een bijeenkomst in het kader van de Internationale Dag van de Moedertaal. De bijeenkomst wil een eerbetoon zijn aan dr. Antoine J. Maduro.

read on…

Autobiografische schets van Antoine Maduro

Over het leven van Antoine J. Maduro

Op de dag van zijn tachtigste verjaardag schrijft Antoine Maduro dat zijn autobiografische aantekeningen wellicht kunnen dienen als raad voor onze jongeren -want ‘Wie niet hoort naar goede raad, beklaagt het te laat.’ Hij schrijft aan Daphne M. van Schendel-Labega die hem een paar jaar eerder om deze eigen levensbeschrijving had gevraagd. read on…

De eeuw van Antoine ‘Twan’ Maduro

door Fred de Haas

 

Fundashon Instituto Raúl Römer en Fundashon Pierre Lauffer presenteerden afgelopen zondag een Papiamentstalige autobiografie over Antoine J. Maduro in de Mongui Maduro Library: Bida, remordementu, konfeshon i krítika; Un relato outobiográfiko. read on…

Wie niet hoort naar goede raad, beklaagt het te laat

Over het leven van Antoine J. Maduro

Op de dag van zijn tachtigste verjaardag schrijft Antoine Maduro dat zijn autobiografische aantekeningen wellicht kunnen dienen als raad voor onze jongeren -want, zie titel. Hij schrijft aan Daphne M. van Schendel-Labega die hem een paar jaar eerder om deze eigen levensbeschrijving had gevraagd. Beide mensen zijn inmiddels niet meer onder de levenden, maar nu is het moment dan aangebroken dat het autobiografisch relaas in boekvorm is verschenen, een zeer belangrijk document humain, dankzij de enorme inspanning van Sidney Joubert van Fundashon Instituto Raúl Römer. read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter