blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Mac-Nack Ramon

Paul van Dalen/Iwan Esseboom – Kaseko-lied: Witi visi

A Witi Visi, Witi Visi, Witi Visi oh (2x)

A janga janga, ma Djaki ga’uma va kamalua
A witi visi oh, Ma Djaki ga’uma va kamalua he
Witi Vis’oh, Djaki ga’uma va kamalua
Janga Vis’oh, Djaki Da’uma va kamalua eh

read on…

Ramon Mac-Nack: Kresekre sumani, een geloofsrichting binnen wenti

door brada Kwasi Koorndijk

Kresekre Sumani is geschreven door basi Ramon Mac-Nack, wenti[i] lectuurmeester en traditioneel genezer. Het woord wenti respectievelijk winti wordt in het verloop van dit commentaar alternerend gebruikt om recht te doen aan de verschillende belijders van deze qua aard animistische doctrine (wenti [uitspraak e als de i in wind]). Voorts gaat het woord brada, even gechargeerd gezegd, vooraf aan de namen van mannelijke leden van de Afrikaans-Surinaamse gemeenschap[ii]. Basi is, zoals de aanspreektitel dokter gehanteerd wordt voor geneesheren, van oudsher de eretitel voor praktiserende traditionele genezers.

read on…

Cursus over Kromanti taal en het winti geloof in Suriname

PARAMARIBO, 20 sep – Een kromanti optreden aan het einde van de cursus ‘Kumanti Tongo’ in het Lalla Rookh gebouw te Suriname. De zes weken durende cursus van de Stichting Kunjhe Akata, onder leiding van de winti priester Ramon Mac-Nack, is afgesloten met een certificaatuitreiking. Zeventien succesvolle cursisten hebben hun certificaat in ontvangst genomen. read on…

Commentaar bij Kresekre Sumani van Ramon Mac-Nack

door Julien Zaalman

Na het lezen van zijn boek was het mij allesbehalve duidelijk wat Ramon Mac-Nack met Kresekre Sumani beoogt. Mijns inziens is het een boek om christenen een indruk te geven van wat winti zou moeten inhouden. Er worden over en weer delen van christelijke geschriften en citaten aangehaald en gelinkt met een aspect van de winti-beleving. In het boek staat de christelijke benadering van God centraal. read on…

Ramon Mac-Nack presenteert Kresekre Sumani in Rotterdam

De belangstelling voor de Afro Surinaamse Winti Spiritualiteit neemt toe. Steeds meer mensen uit zowel de Surinaamse samenleving als andere culturen hunkeren naar de achtergrond en kennis over Winti. read on…

Winti is een religie

 
door Jerry Jaimé
In het Surinaamse district Para, dichtbij Zanderij, op de weg naar Republiek vind je Akata Kondre. Dat is een kleine leefgemeenschap waar de Winti religie gepredikt en gepraktiseerd wordt. Er worden Wintiprei gehouden en mensen komen van heinde en ver om hulp te zoeken voor hun probleem of gewoon om een ‘wasi’ (een spiritueel en ritueel bad) te nemen. Van 1874 tot 1971 was het aanhangen van de Winti, een van oorsprong Afrikaanse godsdienst, bij wet verboden in Suriname. Dat heeft geleid tot het feit dat de Wintiprei altijd ver buiten de stadsgrenzen van Paramaribo plaats vonden. Ramon Macknack, Obiahman/Bonu man (Natuurgenezer, medicijnman), leidt Akata Kondre en werkt met heel veel passie aan het uit de taboesfeer halen van Winti. Hij geeft lezingen daar over, heeft een radioprogramma en reist stad en land af om deze boodschap te verkondigen. Caroline van Leerdam en ik hebben drie dagen tussen de mensen van Akata Kondre gezeten. We hebben een wasi genomen en wij zijn beiden overtuigd van de integriteit van deze mensen. In de sfeer van openheid heb ik toestemming gekregen om te filmen en te fotograferen. Ik ben in gesprek met wat omroepen om te proberen een meerdelige reality serie te maken over Akata Kondre. Deel dit album als je dat wil en laat mij weten of je naar zo een serie zou kijken en waarom.
[van Facebook]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter