blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Lith Raoul

Archief Peerke Donders opgenomen in regionale archieven

door Raoul Lith

De archieven van pater Petrus (Peerke) Donders van het Rooms Katholiek Bisdom (RK) Paramaribo zijn officieel opgenomen in het Unesco-Mowlac Register. Het programma ‘Memory of the World’ voor de Latijns Amerikaanse en Caribische regio (Mowlac) heeft als doel het bewaren en het wereldwijd toegankelijk maken van waardevolle archiefstukken en museumcollecties. read on…

Naamswijziging ministerie van Onderwijs erdoor

door Raoul Lith

Minister Ashwin Adhin van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft woensdag een naambord onthuld en het nieuwe logo gepresenteerd van zijn ministerie. De oude naam – Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling – voldeed niet meer aan de taakstelling van het ministerie. Ook het organogram is aangepast. read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter