blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Lit Willem van

Kurá van Willem van Lit (2)

Dit is deel 2 van de synopsis van Kurá, mijn vierde boek over de situatie op de Nederlands Caribische eilanden dat binnenkort zal verschijnen. read on…

Kurá: nieuw boek van Willem van Lit (1)

Binnen afzienbare tijd verschijnt mijn nieuwe boek Kurá. Dit is mijn vierde boek over de situatie op de Nederlands Caribische eilanden. In tien afleveringen laat ik een uitgebreide samenvatting lezen van dit boek. Deel 1 is een inleiding op het boek. read on…

Willem van Lit – Op 't eind van ieder jaar

Op ’t eind van ieder jaar ga ik op zoek
naar regels, strikt à titre personnel,
begin linksboven op een blanco vel
met frisse moed en woorden fors en kloek read on…

Het dilemma van de tolerantie (12 en slot)

door Willem van Lit

Samenleven is allereerst mensenwerk
Herkent de lezer wat ik schrijf? Het lijkt zo vanzelfsprekend. Zo zit het toch in elkaar. Voor velen is dit echter geen gewoon verhaal, zeker voor hen die net de deuren achter zich hebben dicht getrokken en vertrokken zijn uit de hun vertrouwde omgeving en cultuur. Daarnaast is het voor een aantal van onszelf nog een wat merkwaardig betoog. read on…

Het dilemma van de tolerantie (11)

door Willem van Lit

Neteligheid
Mede-menselijkheid. Dat is het uitgangspunt. In een wederzijdse houding, in wederzijdse bejegening moeten we met elkaar aan de slag, met die mensen die op de Europese stoep staan. Met de verdelende rechtvaardigheid, met de kritische redelijkheid, met de wet van dienst en wederdienst. Ook zij willen niet de vernedering van de bedelaar ondergaan, zoals we hebben gezien. Wat is er dan nodig? read on…

Het dilemma van de tolerantie (10)

door Willem van Lit

Het kritisch rationalisme
“ Ik beweer dat hij die leert dat niet de rede, maar de liefde moet regeren, de deur wijd open zet voor hen die met haat regeren. (…) Het kan nooit onze plicht zijn anderen gelukkig te maken”. (Popper pag. 485). read on…

Het dilemma van de tolerantie (9)

door Willem van Lit

Het goede leven en de menselijke betrekkingen
Dit is het tweede niveau. Het goede leven kan niet zonder de dynamiek van menselijke betrekkingen. Sociale relaties zijn belangrijk om een goed leven te realiseren. We kunnen onszelf pas kennen en tot ontwikkeling brengen in verhouding tot anderen. read on…

Het dilemma van de tolerantie (8)

door Willem van Lit

Met bloed, zweet en hectoliters tranen
Er zijn mensen die Schippers wat verdwaasd aankijken als zij zegt wat zij wil zeggen. Zij mag niet zeggen dat onze cultuur beter is dan de hunne, die onder het regime van de islam. Zij staat dan onder verdacht van racisme en discriminatie. Oef, voorzichtig. Het register van beschaming wordt dan weer opengetrokken als je niet goed uitkijkt. Angst en onderbuikgevoelens. Oef, fascisme. Terwijl je het opneemt voor de open samenleving. read on…

Het dilemma van de tolerantie (7)

door Willem van Lit

De onthechte geest
Hij is zijn geloof in God niet kwijt, “maar op het menselijke, natuurlijke niveau heeft zich een grote verschuiving voorgedaan”. Dat zegt Charles Taylor over Descartes, de zeventiende-eeuwse grondlegger van de Verlichting: “Als rationele controle een kwestie is van de geest die een onttoverde wereld van materie overheerst, dan moet het besef van superioriteit van het goede leven en de inspiratie het te bereiken, afkomstig zijn van het besef van de handelende mens van zijn eigen waardigheid als rationeel wezen. read on…

Het dilemma van de tolerantie (6)

door Willem van Lit

De gesloten samenleving
Ik kom nu bij Karl Popper: “Het is onze plicht mensen te helpen die onze hulp nodig hebben, maar het kan nooit onze plicht zijn anderen gelukkig te maken, omdat dit niet van ons afhangt en omdat het maar al te vaak impliceert dat wij inbreuk maken op de privacy van hen die we zo vaak willen bijstaan”. Pogingen om met liefde te regeren of de hemel op aarde te willen creëren, leiden onvermijdelijk tot de hel. read on…

Het dilemma van de tolerantie (5)

door Willem van Lit

Domheid door kwader trouw
Het is juist de groep die zichzelf progressieven noemt die andersdenkenden van domheid betichten. Dat wordt doorgaans snerend verteld met een onbegrijpelijk schouderophalend gebaar dat je dat toch niet kunt veranderen. Niemand wil immers voor dom versleten worden. In feite is dat dan een appél op iedereen zich dan maar politiek correct te gedragen. read on…

Het dilemma van de tolerantie (4)

door Willem van Lit

Talio of ruilinterventie
Guépin bouwt zijn betoog over fanatisme en dogmatisme op vanuit het begrip talio. Talio komt uit het Grieks; het betekent ruil en talio is de wet van dienst en wederdienst. (Guépin pag. 159 en 402). Voor wat, hoort wat, een weldaad vergelden met een weldaad en een wandaad met een wandaad. read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter