blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Lim A Po Hans

Bouwen aan de Wilde Kust II

door Jerry Dewnarain

Op vrijdag 13 december 2019 is het boek Bouwen aan de Wilde Kust II in Hotel Torarica gepresenteerd. Ingenieur Marcel Meyer, de bedenker van het boek, hield een toespraak over de in wording van dit levenswerk. Hieronder leest u een verkorte, bewerkte, versie van zijn toespraak.

read on…

‘Luck comes to the well-prepared mind’

door Sandra Smit

Enige tijd geleden had ik een (zeer) prettig gesprek met Hans Lim A Po in zijn werkkamer aan de Lim A Postraat. Wat een binnenkomer, echt een prachtige ruimte. Een zitje aan de ene kant, een groot bureau aan de andere kant en overal, overal boeken! Naar later zal blijken, merendeels filosofisch en voor de rest juridisch. Op 12 juni 2019 heeft Lim A Po in de Centrumkerk een eredoctoraat ontvangen van de Anton de Kom Universiteit in het kader van haar 50-jarig bestaan.

read on…

Vier ere-doctoraten bij gouden feest Anton de Kom-universiteit

Bij de 50e verjaardag van de Anton de Kom Universiteit van Suriname zijn aan vier personen een eredoctoraat toegekend. Aan historicus Maurits Hassankhan, Carlo Jadnanansing (ex-notaris/jurist), onderzoeker Derryck Ferrier en jurist Hans Lim A Po is de ‘Doctoratus Honoris Causa’ verleend voor hun buitengewone verdiensten in de wetenschap. read on…

Hans Lim A Po aan het woord

door Anouska Blanca

Praat je over economische ontwikkeling, dan praat je vooral over ondernemers met durf. Hoe redden ze het in hun branche en at onderscheidt hen? De maand: Hans Lim A Po, oprichter van FHR Lim A Po for Social Science.

read on…

De toekomst van de relatie Nederland-Suriname

Het moment dat besloten moet worden hoe de toekomst van de relatie tussen Nederland en Suriname er uit zal zien, komt naderbij. Hoe nu verder? Dertig jaar na de onafhankelijkheid is de afwikkeling van de speciale ontwikkelingshulprelatie tussen Nederland en Suriname onderwerp van controverse en conflict. De vertraging, het tumult en protest rond het verschijnen van het rapport Een belaste relatie (februari 2004) toonden aan dat gevoeligheden en over de jaren opgebouwde irritaties een ernstige belemmering vormen bij het voeren van een resultaatgerichte beleidsdialoog.

De toekomst van de relatie Nederland – Suriname analyseert de bijzondere bilaterale hulprelatie sinds 1975, de successen en mislukkingen, en brengt een scala van inzichten bijeen over de toekomst van de relatie tussen beide landen. Het boek onder redactie van Pitou van Dijck (foto), econoom aan het Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns Amerika (CEDLA) te Amsterdam, en gastdocent aan de Anton de Kom Universiteit in Paramaribo, bevat zeven bijdragen van auteurs uit Nederland, Suriname en de Verenigde Staten: Frits van Beek, Rob D. van den Berg, Pitou van Dijck, Dirk Kruijt, Hans R. Lim A Po en Gert Oostindie.

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter