blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: lied

Over een geest van zelfbewustheid

door Aart G. Broek

Tijdens de Tweede Wereldoorlog ontstond op Bonaire een lied in het Papia­ments, dat in populariteit alle andere liederen overtrof die er in die taal waren. Ook nadien werd geen liedtekst zo breed bekend als dat waar Medardo de Marchena voor tekende: ‘Esta dushi!’ (Hoe verrukkelijk). In de vrije vertolking van de Porto Ricaanse zanger Daniel San­tos en onder de titel ‘Bula waya’ (De omheining over) werd het decennialang door de hele Ca­ribi­sche regio ten gehore gebracht. read on…

Hollandse Plantersvrouw In Suriname A.d. 1860

door Jasperina de Jong

Mijn Amsterdamse nicht Hermien
(Hoe gaarne zou ‘k haar weer eens zien)
Schreef kortelings mij in een brief: ‘Mijn lieve Henriette
Je bent, na acht jaar in de West
Nu, naar ik hoop, ten langen leste
Gewend geraakt aan ‘t leven daar, en aan de tropenhitte’ read on…

Lied van de heimwee

Heimwee heb ik naar jou,
land van mijn geboorte.
Als ik hier toch sterf,
begraaf mij op een berg,
opdat niet de aarde mijn lichaam
naar het duistere graf verbant.
Op een berg van grote hoogte
om te zien of ik vandaar
het land van mijn geboorte ontwaar.

(Lied uit een Spaanse liederenbundel. In: programmaboekje van Hoofden van de Oayapok! van theatergezelschap De Nieuw Amsterdam – DNA)

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter