blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: leescultuur

Stichting Kinderboeken Curaçao Sembra Buki

Vandaag, 23 april, is het Wereldboekendag. De Wereldboekendag is een internationale, door de VN organisatie UNESCO vastgestelde dag. Sinds 1995 wordt tijdens Wereldboekendag jaarlijks in meer dan 100 landen aandacht besteed aan het belang van boeken en lezen. read on…

Lezen is meer dan alleen een leuke hobby

We kennen het allemaal: even de e-mail checken, en nu we toch op de laptop, tablet of telefoon bezig zijn, meteen even kijken wat voor weer het morgen is. En als dat veelbelovend is gelijk door naar een mooie wandelroute in de duinen. En naar een leuke plek om te lunchen. Over eten gesproken: wat is er in de aanbieding bij de supermarkt? read on…

Lezen, straks kan niemand het meer

door Nelleke Noordervliet

 

Ja, dat dacht ik al. Verbaast me niks. ‘Lees:Tijd’, het rapport van het SCP dat onlangs verscheen, bevestigt wat iedereen al wist. Er wordt minder gelezen in de vrije tijd.

Iedereen zit aan zijn telefoon, iPad of computer gekluisterd, krijgt vierkante ogen van het schermpje, de duimen vliegen al scrollend of append heen en weer. Maar tijd voor keurige, door een journalist of schrijver in het gelid gezette woorden, is er niet bij. read on…

Caraïbisch-Nederlandse literatuur vergeten in het voortgezet onderwijs?

door Tiemen Wind

Wie kent ze niet: schrijvers als Hella Haasse, Multatuli en Couperus, maar zijn Astrid Roemer, Bea Vianen en Frank Martinus Arion net zo bekend? Bij de meeste Nederlanders gaat bij de eerste drie namen wel een belletje rinkelen, maar bij de laatste drie is dit minder het geval. Opvallend hierbij is dat de eerstgenoemde auteurs schreven over het voormalige Oost-Indië (Indonesië) en de laatstgenoemde over het voormalige West-Indië (Suriname en de Antillen). Hoe komt het dat Caraïbisch-Nederlandse auteurs relatief onbekend zijn? read on…

Het Open Boek van Michael Hermelijn – Kok / Culinair consultant / Kookleraar

door Chandra van Binnendijk

Wat ligt er momenteel naast uw bed?
De herziene uitgave van het Groot Surinaams kookboek. Het is mijn favoriete Surinaamse kookboek. Omdat het een beetje lesachtig is, en dat ben ik zelf ook. Het is een compleet boek, je kan merken dat het voor een school is gemaakt. Je kunt er veel uit halen, het is meer dan een kookboek alleen. Er staan eenheden in, voedingsleer en het heeft ook allerlei nuttige tips, bijvoorbeeld tien tips om goed te koken. De eerste tip is: Kook met liefde. Dat probeer ik mijn leerlingen ook altijd bij te brengen. read on…

Girls are reading more than boys – here’s why

 by Alex Gray Senior Writer, Formative Content

It has long been known that boys and girls tend to choose different books to read. But a new study suggests that the way they read differs as well.

UK-based newspaper The Guardian recently reported on two studies conducted by Keith Topping, professor of educational and social research at the University of Dundee. In one, the professor analysed the reading habits of nearly three quarters of a million students (725,369) in 3,306 schools across the UK (full reading here).

In his other study, Topping looked at whether what the children were reading (fiction or non-fiction) had any bearing on the results. read on…

Lezen en schrijven: niet voor iedereen vanzelfsprekend

Pabo-conferentie over laaggeletterdheid en leesbevordering 24 maart 2017

In Nederland hebben 1,3 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven, rekenen en werken met de computer. En daardoor met het begrijpen van informatie. 14% van de 15-jarigen is laaggeletterd. Dat zijn verontrustende cijfers. Goed leren lezen en schrijven begint immers op de basisschool. read on…

Bea Vianen: wordt ze nog gelezen?

door Jerry Dewnarain

De boeken van Bea Vianen zijn zo vaak gelezen, omdat de literaire kracht ervan ontegenzeglijk groot is, en omdat Bea Vianen zo zuiver het perspectief van een kritische generatie van Surinamers weet te verwoorden. Want Vianen bakte geen zoete bollen als het om Suriname ging. In tegenstelling tot haar Surinaamse generatiegenoten R. Dobru, Ruud Mungroo, Jozef Slagveer en Leo Ferrier legt zij genadeloos de barsten in het multiculturele huis Suriname bloot. Niet dat die kritische blik nu direct een grote boekenafzet garandeerde, maar niemand kon erom heen dat Vianen een feilloos oog heeft voor details die diep-authentiek Surinaams zijn, dat ze die details in een gedegen plot weet te verweven in een authentieke taalvorm. read on…

Motivatie bij het lezen van teksten

door Sita Doerga Misier-Patadien

Tekstverwerking blijkt een waar obstakel voor de meeste studenten van de opleiding Nederlands. Toch is dit een belangrijke vaardigheid die de student moet beheersen wil hij / zij onderwijssuccessen boeken. De oorzaken van de onvoldoende beheersing zijn divers en kunnen gezocht worden in externe en interne factoren. Een externe factor is bijvoorbeeld tekstcomplexiteit, motivatie en leesinteresse, terwijl de wijze waarop de student over zichzelf en zijn eigen intelligentie denkt (mindset) een interne factor is. Omdat de externe factoren vaak aangepakt kunnen worden door een docent of door het ministerie van Onderwijs, is het belangrijk na te gaan of de interne factoren ook beïnvloed kunnen worden ten gunste van het leesonderwijs. read on…

Het Open Boek van Sita Patadien – Docent Nederlands

door Chandra van Binnendijk

Welk boek ligt er momenteel naast uw bed?
In het geding, van John Grisham. Ik heb thuis een hele verzameling Grishams, ik ben een groot fan van hem. Vooral om de spanning, in zijn boeken zijn er altijd spannende wendingen. En er is altijd een open einde, dat vind ik ook mooi. read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter