blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Leren van geschiedenis

Fosten kukru – Leren van geschiedenis 97

door Hilde Neus

Met veel fanfare heeft het directoraat Cultuur vorig jaar een driedaags Fosten Kukru festival aangekondigd, dat gehouden werd op het Onafhankelijkheidsplein. We togen er dus naar toe, want met dergelijke aantrekkelijke reclames in de aankondigingen moest dat wel een groot en leuk feest worden. Voor mij was het echter teleurstellend te ervaren dat het wel kukru was, maar geen fosten. Fos’ten is een samentrekking van fosi en ten. De tijd van befo, van vroeger. Wat ik dus verwachtte was een samenspel van gerechten die we momenteel niet meer vaak tegenkomen. Die een nieuw leven ingeblazen zouden moeten worden. Omdat in deze precaire tijden (zoals de guyabaten in de jaren veertig van de negentiende eeuw) er een tekort is aan gevarieerde bereiding van een voedzame maaltijd.

read on…

Tekort aan medicijnen – Leren van geschiedenis 96

door Hilde Neus

Veel problemen rondom de gezondheidszorg hebben te maken met medicijnen. Ze zijn er niet, staan niet in de klapper, de zieke moet er duur voor betalen. Allerlei berichten over medicatie bereiken ons. Met de aankondiging van de minister van Volksgezondheid dat er een grote partij medicijnen uit India aankomt, aan Suriname geschonken, komen er alleen maar vragen bij. Hoe zit het met de houdbaarheid, zijn dit eersteklasproducten, hebben ze dezelfde werking? Ach, denk ik maar, vroeger was het niet anders. Uit enkele jaren archief zijn wat voorbeelden gehaald over de overheid en medicijnen. Herkenbare zaken! 

read on…

Het maken van kaarten – Leren van geschiedenis 95

door Hilde Neus

Kaarten zijn onontbeerlijk als we bepaalde geografische punten willen aangeven. Wanneer er een brug gebouwd wordt, of een weg aangelegd, dienen de begin- en eindlocaties bekend te zijn, anders gaan we van ergens naar nergens. Dit heeft met planning te maken, en we doen dat om problemen te voorkomen. Als de schat niet te vinden is op de plaats waar die op de schatkaart is ingetekend, worden we boos. Maar ook perceelgrenzen kunnen aanleiding geven tot grote ruzies, en zelfs tot rechtszaken. Die zien we regelmatig voorbijkomen.

read on…

Het inhuren van arbeid – Leren van geschiedenis 94

door Hilde Neus

Om zaken gedaan te krijgen, wordt arbeid verricht. Bij de overheid en bij particuliere bedrijven. De werkomstandigheden kunnen variëren, de betaling ook, en de secundaire benefits. Wanneer een economie goed draait, is er keuze voorhanden welke baan bij je past. Inhoudelijk en financieel. Nu wordt dat steeds moeilijker, en is de klacht vaak dat afgestudeerden van een goede opleiding geen passende functie kunnen vinden. En worden posten bij de overheid ingevuld door onbevoegden, en zijn de goedbetaalde baantjes schaars.

read on…

Misvattingen over een andere cultuur – Leren van geschiedenis 93  

door Hilde Neus

Tijdens de festiviteiten die gehouden zijn in verband met een aantal jubileumjaren, gerelateerd aan de komst van etnische groepen in ons land, hebben diverse mensen op het podium gezegd dat we meer moeten leren over elkaars culturen. Groepen bejegenen anderen neerbuigend omdat zij zich superieur voelen, om wat voor reden dan ook. Groepsdruk is belangrijk, en over de groepsdrempels heenstappen is niet eenvoudig, zeker wanneer dat mindere uitmondt in discriminatie.

read on…

De symboliek van het Plein – Leren van geschiedenis 92

door Hilde Neus

De plaats waar de Surinaamse bevolking de democratie het sterkst beleefd is – vreemd genoeg – niet het gebouw waarin De Nationale Assemblee (DNS) bijeenkomt, maar het Plein. In 1975 werd het dan ook van Oranjeplein en Gouvernementsplein omgedoopt in Onafhankelijksheidsplein. Omdat het aan het ontstaansbegin van de stad Paramaribo ligt, is het op vele afbeeldingen te zien. Als hobbelig veld met zelfs een vijver en koeien ervoor, als exercitieplaats, uitstalling voor standbeelden als Pengel en Lachmon (nadat Wilhelmina die voor het paleis stond verwijderd en verplaatst werd naar Fort Zeelandia). Altijd al als centrum van protesten; zo is er een foto bekend van een beweging op het Plein tegen de uitzetting van Anton de Kom (1933). Maar ook als plaats waar herdenkingen (Koninginnedag, Onafhankelijkheid) en feestdagen worden gevierd (gebedsbijeenkomsten van de moslims, dia-ontstekingen, of een kappa met zuiverend water met nieuwjaar). En vanaf 2017 als pleisterplaats voor activisten.

read on…

Cassard en een golf aan marronage, 1712 – Leren van geschiedenis 91

door Hilde Neus

Momenteel is er veel te doen over de grondenrechten van Inheemsen en tribale volkeren. Deze rechten zijn eeuwen geleden vastgelegd in traktaten, waar ze zich nu op beroepen. Dit levert discussies op van wie de gronden in het binnenland nu eigenlijk zijn. Sommigen geven aan dat de overheid overeengekomen traktaten, die ook nog eens zijn bevestigd door internationale vonnissen, moet nakomen. Anderen vinden dat mensen in het binnenland geen claim op de grond mogen doen, omdat alles wat in die grond zit de totale Surinaamse samenleving toekomt. Zij zijn bang voor een staat in een staat? De debatten hierover zijn nog lang niet afgerond, en zeker de mensen in het binnenland, die als belanghebbers (door middel van bescherming van het bos en alles wat daarin leeft) deze natuurschat voor onze toekomst willen waarborgen.  

read on…

Besmettelijke ziekten: oso dresi of inenten – Leren van geschiedenis 90

door Hilde Neus

De afgelopen week staken geruchten over covid weer de kop op. Het is en blijft een lastige ziekte, waartegen enkele jaren geleden veel mensen zijn ingeënt. Een keer, twee en zelfs drie keer, om jezelf te beschermen. Zeker als je onderliggende problemen zoals bloeddruk of suiker hebt. Mensen met overgewicht liepen extra risico. Tegenwoordig zijn er diverse ziekten waartegen je je kunt laten inenten.  

Vroeger werden mensen ook ziek, en ook toen probeerde het gouvernement besmettelijke ziektes buiten de deur te houden, dokters aan te trekken, chirurgijns aan te stellen en ruimten op de plantages in te richten als dresi oso. Met huismiddelen of medicijnen, die in die tijd bekend waren tegen bepaalde kwalen.

read on…

Opstand in de Para – Leren van geschiedenis 89

door Hilde Neus

Recentelijk zijn er onlusten geweest in de Para. Regelmatig worden daar zaken aangekaart door de bevolking omdat er grondstoffen worden geëxploiteerd in gebieden die volgens de Inheemsen en tribale volkeren binnen hun domein liggen. Dat is problematisch omdat zij niet gekend zijn in de overeenkomsten, of dat er langs de dorpsbewoners heen is gewerkt. Aangezien er nationaal afspraken zijn gemaakt, en zelfs internationaal verdragen geratificeerd, kan er via de rechter aangevochten worden dat er in het gebied wordt gemijnd. Maar we weten allemaal hoe eindeloos lang dergelijke processen kunnen duren.

read on…

Mi na afoe sensi – Leren van geschiedenis 88

door Hilde Neus

Geld is iets wat ons allen bezighoudt. Het gaat dagelijks door onze handen, alhoewel het digitale tijdperk zijn intrede heeft gedaan met bankkaarten en overmaken middels telefoon of computer. Vanwege de inflatie zijn munten steeds meer uitgeraakt, op een gegeven moment kreeg je door het gebrek aan kleingeld zelfs snoepjes (Hals) bij de Chinees, als wisselgeld. De uitdrukking: ‘ik zal het je in kleingeld betalen’ gaat dus niet meer op. Of: ‘breek het down in kleingeld’, als een moeilijke zaak op een makkelijke manier moet worden uitgelegd.

read on…

De kralen van de koning – Leren van geschiedenis 87

door Hilde Neus

De koning van Benin was op bezoek in Suriname, in de week van 5 -15 juni 2023, om deel te nemen aan de conferentie over ‘De erfenis van slavernij en contractarbeid’. Dr. Asongba is een opvallende verschijning, en iedereen wilde op de foto met hem. Wat opviel waren zijn kleding en verschillende regalia. Hij droeg kleurige gewaden, gemaakt van handgeweven Afrikaanse stoffen. Lange panen (panyi) stof die hij om zijn lichaam drapeert. Daarbij past hij, zoals hij zelf vertelde, zijn sieraden aan. Lange snoeren met grote kralen van amber, koraal, glas of gebakken, gekleurd aardewerk. Of goud. Die zijn puur voor de versiering, en combineert hij op kleur. Daarnaast draagt hij kettingen van kleine minikraaltjes, zoals we die hier bij de inheemsen kennen, en die bij hen zeer geliefd zijn. Daaraan hangen zakjes ter grootte van een tennisbal, ook van die kraaltjes gewoven, als een amulet. Daarin zitten stoffen, kruiden en ander medicijn die de koning beschermen tegen het kwaad.

read on…

Geheimschrift – Leren van geschiedenis 86

door Hilde Neus

De overheid heeft regelmatig zaken die zij verborgen moet houden, in verband met de veiligheid van de natie. Die stukken mag de president niet mee naar huis nemen, en in de extra badkamer opslaan, zoals Trump heeft gedaan. Dat is verboden, want staatsgevaarlijk. Tegenwoordig kun je met de computer het versturen van berichten versleutelen, maar communicatie kan ook worden onderschept door het hacken van programma’s.

read on…
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter